sobota, 9 maja 2015

Myśli i wypsknięcia

 

Myśli i wypsknięcia

Józef Piłsudski (1867 - 1935)


Wydawnictwo MG 2010 

PISMA ZEBRANE

     Józef Piłsudski, który niekiedy podawał jako swój zawód literat, pisał bardzo dużo (m.in. „Moje pierwsze boje”). Już kilka lat po jego śmierci Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski wydał dziesięć tomów zatytułowanych „Pisma zebrane”. Z tego ogromnego dorobku literackiego Wydawnictwo MG wybrało mały ułamek tekstów Marszałka i opublikowało w formie małej książeczki. Niedosyt po jej lekturze potęguje skromna nota biograficzna i kilka fotografii Naczelnika. Ale dla sprawy popularyzacji postaci Józefa Piłsudskiego i taka publikacja ma znaczenie pozytywne.
„Bo ni z tego ni z owego mamy Polskę na pierwszego”.

 

ZŁOTE MYŚLI, 

które wplatamy do naszych zwykłych rozmów powstawały podczas twórczego życia wskrzesiciela naszej Ojczyzny Józefa Piłsudskiego. Mają one wagę równą sentencjom największych filozofów starożytnej Grecji i Rzymu.
„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”
„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości.”
Te dwie maksymy dowodzą znaczenia historii i pochodzenia w życiu społeczeństw, aby
„Legenda i sława wzięły nas na swe skrzydła i niosły naprzód.”
Józef Piłsudski jest autorem nowoczesnego w swej wymowie motywatora:
„Głową muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły inne metody , należy spróbować i tej.”

Józef Piłsudski - 1899
Józef Piłsudski - 1899
Józef Piłsudski w Sulejówku - 1924
Józef Piłsudski w Sulejówku - 1924


 

O POLSCE I POLAKACH 

Naczelnik myślał zawsze i wszędzie, dlatego w książce znaleźć można istotne w swej treści stwierdzenia. Najkrótsza i najcelniej charakteryzująca naszą polską mentalność opinia brzmi:
„Romantyzm celów, pozytywizm środków”
 oraz aktualne w przededniu wyborów prezydenckich Anno Domini 2015:
„W Polsce wszyscy krzyczą, że posiadają większość”.
Marszałek napominał i przestrzegał rodaków kwestii wolności Ojczyzny:
„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” „… niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.”   

PIŁSUDSKI O SOBIE 

myślał i mówił w kontekście jego powinności  Polsce:
„Choć nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę.”
Aczkolwiek służba ta przybierała nierzadko osobliwe formy. Przewrót majowy z 1926 roku Józef Piłsudski komentował w następujący sposób:
„I staję do walki, tak jak i poprzednio, z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzonych partyj i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści.”
Uwaga ta, niestety, znamionuje aktualną sytuację polityczną w naszym kraju, gdzie skorumpowane partie i stronnictwa szafują hasłem "Bóg, Honor i Ojczyzna", które traktują instrumentalnie a ich działania przeczą wyznawaniu patriotycznych ideałów.

 

CZYN ŻOŁNIERSKI, 

za pomocą którego Józef Piłsudski wyrwał zaborcom Polskę, zaprzątał myśli Pierwszego Legionisty permanentnie. Przed wymarszem z Oleandrów w sierpniu 1914 roku wygłosił pamiętne zdanie:
„Żołnierze!... spotkał was zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny.”
Dodawał jednocześnie dygresję na temat przynależności do kompanii:
„Każdy może być do nas przyjęty, ale nie każdy może wśród nas pozostać”.
Ale nie samą walką żyli legioniści:
„Nasz ułan legionowy konia kochał więcej niż kobiety, a kobiety kochał szalenie.”

Marszałek Józef Piłsudski
Marszałek Józef Piłsudski
Józef Piłsudski w Druskiennikach - 1926
Józef Piłsudski w Druskiennikach - 1926
 

ŻYCIE W CYTATACH 

Józefa Piłsudskiego jawi się kolorami tęczy ale i odcieniami szarości. Komentował aktualną sytuację w Kraju, a także przepowiadał dzisiejszą:
„Ponad wszystkim w Polsce zapanował interes jednostki i partii, zapanowała bezkarność na wszelkie nadużycia i zbrodnie.”
Tak bardzo nam Polakom potrzeba Wodza, który oświadczył:
„Jako jedyny polski oficer służby czynnej, który dotąd nigdy przed nikim nie stawał na baczność, staję oto na baczność przed Polską”.

 

WYPSKNIĘCIA 

Więźnia Magdeburga przeszły do klasyki polskich cytatów, chociaż część z nich nie może być prezentowana najmłodszemu pokoleniu Polaków. Szorstki, żołnierski język pozwalał Józefowi Piłsudskiemu wyrażać swoje przemyślenia dobitnie, ale w kontrowersyjnej formie:
„Racja jest jak dupa, każdy ma swoją”,
„Naród wspaniały, tylko ludzie ch*”.
 Głównym zadaniem hipotetycznej partii politycznej winno być wg Marszałka:
„Bić k* i złodziei”.
Rządowi powołanemu przez premiera, jakby widział Polskę z początku XXI wieku, radził:
„Wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić.”

Józef Piłsudski z królem Rumunii - 1922
Józef Piłsudski z królem Rumunii - 1922

 INNI O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM 

wypowiadali się bardziej powściągliwie i z większym szacunkiem. Najtrafniej wspominał fenomen charyzmy Piłsudskiego Mikołaj - syn króla Rumunii Ferdynanda - po pierwszej wizycie Marszałka w Rumunii w 1922 roku.
„Miałem wrażenie, że ojciec mój ma zamiar przyjąć swego gościa serdecznie, ale z pewną nonszalancją. Pomimo wszystko Naczelnik Państwa, to nie król. Po chwili ukazał się (Piłsudski)… wolno, bardzo wolno zaczął schodzić. Spojrzałem na mego ojca i… stwierdziłem, że zanim Piłsudski zdążył zejść, mój ojciec wyrzucił papierosa i stanął na baczność..." 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz