Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Polska Powojenna. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Polska Powojenna. Pokaż wszystkie posty

wtorek, 11 czerwca 2024

Podlasie Południowe cz1

 

Podlasie Południowe

maj 2024

Podlasie Południowe (bardzo) w maju:

     W maju odwiedziłam Podlasie Południowe z Siedlcami i Drohiczynem oraz kilka miejscowości z interesującymi zabytkowymi budowlami. Trafiłam do Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Nowej Suchej, Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, prywatnego Muzeum Sarmatyzmu w Gałkach, zespołu pałacowo-parkowego w Korczewie, dworku w Ostrówku, pałacu w Patrykozach, dworu w Woli Suchożebrskiej, pałacu w Sinołęce i w Mordach. Było pięknie (prawie zawsze)…

Nowa Sucha

     Modrzewiowy dwór w Suchej wzniesiono 1743, z inicjatywy kasztelana liwskiego Ignacego Cieszkowskiego. W 1787 we dworze wizytę złożył król Stanisław August Poniatowski. Barokowy parterowy budynek, z narożnymi alkierzami od frontu, przykryty jest czapą wysokiego dachu, wyłożonego podlaskim gontem struganym. W roku 1843 dwór został wzbogacony klasycystycznym trzyarkadowym portykiem, z trójkątnym tympanonem, w którym wymalowano herb "Dołęga" Cieszkowskich; niżej na fryzie widnieje łaciński napis: "Sub veteri tectu sed parentali", co w polskim tłumaczeniu znaczy: "Pod starym dachem, lecz rodzicielskim".
    W 1988 roku Maria i Marek Kwiatkowscy nabyli zniszczony modrzewiowy dwór. W 250-tą rocznicę istnienia dworu 14 października 1993 nastąpiło otwarcie obiektu dla zwiedzających, jako Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego. Na zespół skansenu w Suchej składają się następujące budynki: dwór Cieszkowskich, dwór klasycystyczny z 1825, dwór miejski z połowy XIX w. (z zabudową gospodarczą), dwór miejski z 1850, budynki miejskie XIX w., oficyna dworska, wikarówka 1840, lodownia dworska, stajnia, organistówka z XIX w., dzwonnica z XVIII w., plebania z 1900, wiatrak holenderski, karczma plebańska z 1900, spichlerz, chałupy wiejskie, stodoła, maneż, owczarnia, spichlerz, kuźnia z wozownią, drewniana kapliczka projektu M. Kwiatkowskiego.

Nowa Sucha - dwór CieszkowskichNowa Sucha - mapka skansenuNowa Sucha - dwór Cieszkowskich od tyłu
 

Nowa Sucha - wnętrze dworu CieszkowskichNowa Sucha - wnętrze dworu CieszkowskichNowa Sucha - wnętrze dworu Cieszkowskich

Nowa Sucha - Dwór z Rudzienka Nowa Sucha - dworek miejski Nowa Sucha - Organistówka

Nowa Sucha - karczma plebańska Nowa Sucha - oficyna dworskai Nowa Sucha - dworek miejski

Dąbrowa

     Dwór postawiony dla rodziny Dobrzyńskich w 1850 roku. Był to klasycystyczny parterowy, murowany obiekt pokryty czterospadowym dachem. Na osi posiadał portyk wgłębny z dwiema kolumnami toskańskimi. Obok, dwa lata później (1852 r.) wzniesiono także murowaną, parterową oficynę nakrytą również czterospadowym dachem z wejściową wnęką ujętą parą półkolumn.
Podczas II wojny światowej dwór stał się ostoją dla ukrywających się żołnierzy AK, m.in. zaopatrywał oddziały w żywność. W 1944 roku NKWD aresztowało ostatniego właściciela dworu Ignacego Fonberga i przez półtora roku przetrzymywano go w siedleckim więzieniu. Majątek rozparcelowano, a rodzina musiała opuścić Dąbrowę.
    Prace remontowe trwały w latach 2011-2015 dzięki czemu otwarto Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie - o. Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Można w nim zwiedzać ekspozycję Wnętrza ziemiańskie z przełomu XIX/XX: Pokój kredensowy, sień dworska, pokój pani domu, pokój pana domu, sypialnia, salon, pokój stołowy, kuchnia dworska, kancelaria, łazienka, jadalnia. Odtworzono także część gospodarczą, w której skład weszły: spichlerz, drewutnia, gołębnik i pasieka. Podworskim terenom przywrócono charakter parku otaczającego dwór i pięknie urządzono – są tam drzewa i krzewy ozdobne, aleje, szpalery, kwiaty a nawet starodrzew, stuletni sad i staw z łodziami.

Dąbrowa - oficynaDąbrowa - frontDąbrowa - od ogrodu

Dąbrowa - jadalnia
Dąbrowa - izba w chacieDąbrowa - salon

Korczew

     Architekt Franciszek Jaszczołd (1808–1873), (autor pałacu w Patrykozach), wzniósł pałac dla Joanny z Wulfersów i Aleksandra Kuczyńskich około 1834 r. Aleksander Kuczyński - Oficer w czasie Powstania Listopadowego, członek sztabu generała Chłopickiego, organizator gwardii ruchomej w województwie podlaskim. Joanna Kuczyńska (1812-1888) przyjaźniła się z Cyprianem Kamilem Norwidem, którego poznała w Paryżu (gdzie przebywała w 1861 r. wraz z trzema córkami). Poeta utrzymywał z nią 15-letnią korespondencję. Zachowało się kilkadziesiąt listów Norwida do "Pani na Korczewie" oraz dedykowane jej wiersze.
    Podczas remontu budynku po pierwszej wojnie światowej, gdy  właścicielem pałacu był Krystyn Ostrowski, przeprojektowano fasadę według szkiców Stanisława Noakowskiego ur. w Nieszawie, dawnego nauczyciela Wandy z Krafftów, żony Krystyna. Jest to jeden z niewielu wykonanych projektów architektonicznych Noakowskiego, który słynął przede wszystkim jako rysownik i wykładowca. Kierownikiem remontu został Marian Walentynowicz - ilustrator książek o Koziołku Matołku.
    Ostatni pan na Korczewie Krystyn Ostrowski po wybuchu II wojny światowej wyjechał z rodziną jako członek ekipy transportującej polskie złoto za granicę. Trafili do Londynu. Był tam przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Rady Narodowej. Córki Beata oraz Renata Ostrowskie powróciły do Polski w 1989 roku i odkupiły dawny rodzinny dom – pałac był wówczas w stanie całkowitej ruiny. Bez środków na generalny remont i bez żadnej gwarancji powodzenia stopniowo remontowały budynek. Od samego początku na ogrodzeniu wisiała tabliczka z napisem „Turyści mile widziani”. W 2018 roku zakończono remont. Niestety, w listopadzie 2021 r. pożar zniszczył główny budynek założenia pałacowego. Kolejna odbudowa obiektu trwa do dziś. Letni pałacyk "Syberia" z końca XIX w. zbudował Franciszek Jaszczołd na fragmentach starego muru średniowiecznego zamku obronnego. Wg  legendy w lochach zamku trzymano polskich więźniów w drodze na Sybir. Obecnie gości przyjmuje Kuźnia Pałacowa położona naprzeciw kordegardy – wieży zegarowej umieszczonej w ogrodzeniu obok bramy głównej. Całość założenia otacza klimatyczny park ze starodrzewem.

Korczew po remoncieKorczew - pożarKorczew - obecnie

Korczew - pałacyk Syberia
Korczew - wieża zegarowaKorczew - Kuźnia Pałacowa


Ostrówek

    W barokowo-klasycystycznej estetyce stylu polskiego znajdujemy dwór z 1923 roku –  parterowy, nakryty dachem czterospadowym z wystawką na osi zwieńczoną falistym szczytem i kolumnowym gankiem poprzedzającym wejście, złożonym z dwóch par pękatych kolumn, nad owalnym oknem data budowy. Dwór znajduje się w niewielkim lecz zadbanym parku. Centrum Kultury otwarto 17 września 2023 (sto lat po zbudowaniu)! Dzięki dworkowi i jego właścicielowi Stanisławowi Lipińskiemu uratowano podczas okupacji kilka okolicznych rodzin.

Ostrówek - bramaOstrówek - frontOstrówek - tył 

Patrykozy

     1832 – 1843 Teodor Szydłowski, adiutant księcia Józefa Poniatowskiego i weteran spod Lipska zlecił Franciszkowi Jaszczołdowi (temu od Korczewa) budowę romantycznego neogotyckiego pałacu. Teodor Szydłowski „i zabudował wieś całą bardzo pięknemi murowanemi domkami dla włościan, z których każdy w innym guście, a nawet gospodarskiemi budowlami, sadem i ogrodzeniem jeden od drugiego różniącemi się
    Oryginalna nieregularna bryła z każdej strony jest inna:
•    od południa – dwukondygnacyjna okrągła baszta
•    od zachodu – trzykondygnacyjna wieża ze ściętymi narożnikami
•    środkowa część jest wzniesiona na planie wycinka koła: wypukła galeria – oranżeria, przeciwna strona „wklęsła” to wejście do pałacu
Rampa na kolebkowo sklepionych piwnicach, tworzy obszerny podjazd, co daje wejście główne na wysokości pierwszego piętra. Wokół rozciąga się romantyczny park w stylu angielskim oraz stawy wraz z traktem pałacowym i dwoma mostami.
    Zdewastowany obiekt w roku 1993 kupili Gesslerowie i w 2000 runęła wieża uszkadzając ścianę frontową. W 2003 r. pałac odkupił Maurycy Zając, wyremontował go i wyposażył około 2012 roku! 

Patrykozy
Patrykozy
Patrykozy


Patrykozy - brama głównaPatrykozy - rampa i kaplicaPatrykozy - brama i most


Wola Suchożebrska

     Ignacy Marcinkowski herbu Gryf i w 1835 roku zbudował w Woli Suchożebrskiej murowany dwór. Ostatnimi właścicielami w latach 1939-1946 byli Zofia z Łobaszewskich i Stanisław Makowieccy z Wielicka na Wołyniu. Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A przeprowadziły jego remont w 2014 roku. Wygląd dworu w porównaniu z tym, jaki prezentował w okresie międzywojennym, zmienił się diametralnie. Urządzono w nim ośrodek konferencyjny i luksusowy pensjonat. Na ścianach zawisły obrazy wypożyczone z Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Wola Suchożebrska Foto oknakrolewskie.pl/Wola SuchożebrskaWola Suchożebrska - brama

Sinołęka

     Pałac z 1911 r. zbudowano dla Filewiczów wg projektu Józefa Gałęzowskiego (1877–1963), autora zwycięskiego projektu na dwór Krasińskich w Opinogórze z 1908 roku. Jego architektura nawiązuje do angielskiego domu wiejskiego z początków XX w. Obok pałacu znajduje się dwór z 1830 r., drewniany kościółek z XVIII w i spichlerz z XVII w.
Niestety właściciele nie pozwalają podziwiać pałacu nawet z parku… 

Sinołęka - brama do pałacu
Sinołęka Foto dwory.net.plSinołęka Foto dwory.net.pl


Sinołęka - spichlerzSinołęka - brama do dworu
 

Mordy

     W 1717 r. na zrębach fortyfikacji zniszczonego zamku obronnego Ciecierscy wybudowali nowoczesny, murowany, barokowy pałac. W 1930 roku w pałacu zmarł Jerzy Hutten-Czapski, ojciec malarza Józefa Czapskiego i pisarki Marii Czapskiej. Rodzina Przewłockich odzyskała zespół pałacowo-parkowy z ruiną pałacu w 2018 r. i do tej pory nic się tam nie dzieje.

MordyMordyMordy

 

Podlasie Południowe z Siedlcami i Drohiczynem w następnej części… 

O dworze Gujskich w Gałkach pisałam już wcześniej :)

 

 

* zdjęcia własne oraz www.dwory.net/    oknakrolewskie.pl/

 

piątek, 31 maja 2024

Dwór Gujskich w Gałkach

Gałki - tył dworu Foto https://dworwgalkach.pl/Dwór kwintesencją polskości

 
    W województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim leży wieś Gałki, która do XVIII wieku stanowiła własność rodu Gałeckich. Następnymi właścicielami byli Rudzińscy, Kliccy i Łubieńscy. Folwark Gałki założyła rodzina Popielów herbu Sulima pod koniec XVIII wieku, a Ignacy Popiel zbudował w Gałkach drewniany dwór. W miejscu drewnianej budowli po 1876 roku postawiono murowany dwór dla rodziny Onufrego Krzywińskiego. Autorem planu był architekt Bolesław Podczaszyński, projektodawca Instytutu Szlacheckiego (siedziba Sejmu RP) oraz przebudowy Szkoły Głównej i Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie, przebudowy pałaców w Sieniawie, Starejwsi czy budowy dworu w Czaplach Wielkich.
     Klasycystyczny parterowy budynek z mieszkalnym poddaszem nakryto dwuspadowym dachem i poprzedzono portykiem z czterofilarowym gankiem zwieńczonym trójkątnym naczółkiem z okrągłym okienkiem w tympanonie. Wokół dworu Onufry Krzywiński polecił założyć park o charakterze krajobrazowym. Na skutek małżeństwa córki Onufrego Marianny majątek przeszedł w posiadanie rodziny Kraśniewskich, którzy już w 1921 roku sprzedali go Władysławowi Kukierowi. W latach trzydziestych w wyniku niespłacenia długów przez Kukiera majątek uległ parcelacji. Do 1944 roku dwór użytkował Roman Kowalski.
     Po zakończeniu II wojny światowej własność ziemską w Gałkach przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne doprowadzając do całkowitej dewastacji dworu, parku i zabudowań gospodarczych. Później było już tylko gorzej. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna zarządzająca majątkiem od 1980 roku dopełniła aktu zniszczenia...

Gałki - Foto https://dworwgalkach.pl/Gałki - Foto https://dworwgalkach.pl/Gałki - dwór przed remontem Foto https://dworwgalkach.pl/

 

Zakup i odbudowa

     Zdewastowany majątek kupiło w 2003 roku małżeństwo Małgorzata i Waldemar Gujscy - adwokaci z Warszawy. Waldemar Gujski to wybitny prawnik w dziedzinie prawa pracy, doradca i pełnomocnik procesowy,  autor prawno-pracowniczych analiz prywatyzacyjnych, wykładowca studiów prawniczych, współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa. Wielokrotnie nagradzany otrzymał m.in. złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu za wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji prawa pracy. Kilkakrotnie uhonorowany przez Chambers & Partners, które przyznało mu status najbardziej zasłużonego prawnika w sferze prawa pracy w Polsce itd., itp.
    Pan Gujski od zawsze pasjonował się historią i architekturą. Jego zainteresowanie polskim dziedzictwem kulturowym sprawiło, że zakup tego zabytkowego obiektu był dla niego wyrazem pasji i chęci zachowania ważnej części polskiego dziedzictwa. Podjął się więc trudu jego renowacji. Powiedział: „Odtworzyć polski dwór to wyzwanie. Był centrum kultury, patriotyzmu i nowinek technicznych. Rodziły się w nim poezja, proza, malarstwo. Chronił powstańców i ludzi w potrzebie, samotnych kuzynów. Przechowywano w nim pamięć o przeszłości. Dlatego okupanci i komuniści tępili go tak zajadle i metodycznie. Dwór ze swym wyposażeniem, kulturą, atmosferą, gościnnością był polskim endemicznym zjawiskiem. Tego nie było gdzie indziej”. Rekonstrukcja zabytku trwała 6 lat. Oficjalne otwarcie odnowionej siedziby ziemiańskiej dokonało się 27 czerwca 2009
 
Gałki - 1920 Cud nad Wisłą
Gałki - Dzwon powitalnyGałki - Brama na wciąż otwarta...


Renowacja i rewitalizacja

     Pod kierownictwem Waldemara Gujskiego i czujnym okiem Małgorzaty, dwór w Gałkach przeszedł kompleksową renowację. Proces ten obejmował zarówno prace budowlane, jak i konserwatorskie, mające na celu przywrócenie obiektowi jego dawnej świetności. Zadania obejmowały zarówno rekonstrukcję zniszczonych elementów architektonicznych, jak i odnowienie wnętrz oraz zagospodarowanie otaczającego parku. Szczególną uwagę poświęcono zachowaniu autentyczności i historycznego charakteru obiektu. Zaangażowano najlepszych specjalistów w dziedzinie konserwacji zabytków, m.in. Macieja Rydla, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, dokumentalistę polskich dworów, malarza i fotografika. Maciej Rydel, krewny Lucjana Rydla uwiecznionego w dramacie Wesele, stał się przyjacielem rodziny p. Gujskich. Profesorowi Adamowi Miłobędzkiemu, historykowi architektury, który doradzał przy restauracji dworu dedykowano tablicę zawieszoną na tylnej elewacji budynku. Doświadczeni rzemieślnicy, używali tradycyjnych technik budowlanych, aby zachować pierwotny charakter dworu.
    Napis umieszczony nad portykiem „Gloria tibi domine” – Chwała Tobie, Panie – oznaczał dawniej gotowość do obrony wiary i znak dla szlachty, by usłyszawszy tę sekwencję w kościele, wyciągnąć do połowy szablę z pochwy. Dziś właściciele dworu uważają, że nic nie dzieje się przypadkowo. Dzięki determinacji i pasji małżonków Gujskich dwór w Gałkach odzyskał swój dawny blask i stał się ważnym miejscem na mapie turystycznej Mazowsza. 
 
Gałki - Wozownia i stajnia cugowaFoto  https://dworwgalkach.pl/ - skansenGałki - wiejska chata


Wyposażenie wnętrz

     Podczas odtwarzania wnętrz, właściciele dążyli do tego, by wszystko było autentyczne. Cenne dzisiaj zbiory dworu to efekt szczerej pasji: licznych spotkań z fachowcami, podróży, wizyt u antykwariuszy, na pchlich targach, złomowiskach i po wsiach. W antykwariatach Europy Państwo Gujscy szukali poloników. Z przeróżnych miejsc m.in. Polski, Włoch i Francji pochodzą piękne stylowe meble, pasy kontuszowe, tkaniny buczackie, czarna biżuteria z Powstania Styczniowego, ryngrafy z Konfederacji Barskiej i powstań narodowych, szesnastowieczne wota, polska biała broń, stuletni polifon z kompletem metalowych płyt, kolekcja lamp naftowych, pieczęcie herbowe rodów polskich, polska porcelana, dwustuletnie cymbały, zbroja rycerska, ostrzałka do szabel, husarskie strzemiona i szyszak oraz wiele innych cennych eksponatów.
    Odrestaurowano spichlerz z 1876 roku i zgromadzono w nim kilka tysięcy starych narzędzi rolniczych i obiektów kultury materialnej. Obok stanęły chaty wiejskie, sernica, studnia, wiatrak, stodoła, stajnia, wozownia. W ponad siedmiohektarowym parku trzy aleje obsadzono lipami, bukami i wiązami w miejsce bezmyślnie wyciętego starodrzewu, a nawierzchnię drogi dojazdowej przed dworem ułożono z oryginalnego urokliwego bruku tzw. kocich łbów. Przed dworem pysznią się krzewy rododendronów...
 
Gałki - Gabinet pana domu - BibliotekaGałki - JadalniaGałki - Salon

Muzeum polskości    

     Mecenas Waldemar Gujski jest miłośnikiem zabytków,  antyków i staropolskiej tradycji. Dzięki jego pasji dwór w Gałkach stał się szczególnym historycznym muzeum sztuki szlacheckiej, która stanowiła o wyglądzie siedzib ziemiańskich. I tak powstało prywatne Muzeum Sarmatyzmu w Gałkach, w którym prawnik jest kustoszem, kuratorem i konserwatorem. Kolekcjoner sztuki z szacunkiem pochyla się nad historycznymi artefaktami o przeróżnej proweniencji i przybliża ich bezcenną wartość dla naszego narodu.  Ze swadą snuje barwne gawędy o świadectwach kultury materialnej oprowadzając po narodowym przybytku Rzeczypospolitej. Miłośnik historii kolejnym pokoleniom przekazuje opowieści o Polakach, którzy kontynuując tradycje poprzedników zawsze mieli na względzie odzyskanie niepodległości przez naszą Ojczyznę, np. Teofila Klicka z okolicznymi szlachciankami tworzyły piękne serwety i obrusy, które sprzedawała w Krakowie, a za uzyskane pieniądze kupowała amunicję, przechowywaną w kościele na potrzeby przewidywanego powstania narodowego.
 
Gałki - czarna biżuteria z Powstania StyczniowegoGałki - grający polifonGałki - westybul

 

Brama na wciąż otwarta...

     Po kilkudziesięciu latach powolnej agonii dawne siedlisko w Gałkach znów tętni życiem, jak za najlepszych czasów prawdziwego dworu ziemiańskiego. Goście witani są biciem dzwonu odlanego przez ludwisarzy z Przemyśla, przyjmowani z honorami i zapraszani do ponownej wizyty.
    W Gałkach kręcono filmy: „Zrodzeni do Szabli“, „Mazowiecka Galeria w Gałkach”, "Globtroter Mazowiecki”, “Szlachetni z Gałek” oraz zarejestrowano koncert Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze – „Mazowsze we dworze”. TVP 3 Warszawa realizowała w Gałkach cykl Mistrzowie z filmami poświęconymi: Krzesimirowi Dębskiemu, Jerzemu Maksymiukowi, Wiesławowi Ochmanowi, Barbarze Wachowicz, Jerzemu Zelnikowi, Czesławowi Majewskiemu, Januszowi Tylmanowi, prof. Ryszardowi Zimakowi, Magdalenie Zawadzkiej, Janowi Pietrzakowi. W Gałkach wystąpili również: Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Filharmonia im. Romualda Traugutta z Warszawy, Chór Miasta Siedlce, Patryk Rymanowski, Jacek Kowalski, Irena i Maksymilian Sznablowie, Teatr Tańca Caro Dance. We dworze bawiła Latająca Akademia Elżbiety Małanicz-Onoszko, zajmująca się muzyczną edukacją dzieci autystycznych, z zespołem Down'a i dziecięcym porażeniem mózgowym. Gośćmi dworu w Gałkach byli jeszcze Don Walsh (oceanograf, który jako pierwszy człowiek zszedł na dno Rowu Mariańskiego na głębokość około 11 tysięcy metrów), Andrzej Przewoźnik, Stanisław Mikke, prof. Witold Kieżun i liczne grupy rekonstrukcyjne, a nawet w dworskim parku odbył się „Piknik Zaprzęgowy Polskiego Towarzystwa Powozowego”. Dwór w Gałkach odwiedzili dziennikarze, pielgrzymi i turyści z całego świata, a także wdowy smoleńskie i przedstawiciele kleru. W tych gościnnych progach miało miejsce posiedzenie afiliowanego przy Warszawskim IPN Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
 

Dwór lekcją historii

   Właściciele posiadłości organizują też lekcje o kulturze szlacheckiej dla młodzieży ze szkół, z  zakładu poprawczego oraz dla studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku podczas których prezentują eksponaty ze swoich zbiorów. Wspomagali również organizowanie sesji naukowych pod patronatem Muzeum Regionalnego w Siedlcach, dotyczących historii ziemiaństwa, finansowali sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkach oraz podarowali grafikę dla Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.
     Gospodarze, kultywując polską kulturę szlachecką, udostępniają to miejsce na organizację wydarzeń kulturalnych, spotkań biznesowych, produkcję filmową, patriotyczne wieczory, wystawy, koncerty, uroczystości rodzinne, a także dla turystów. Parafrazując znane stwierdzenie Państwo Gujscy zgodnie mówią: „Nie pytaj, co Polska może zrobić dla ciebie. Zapytaj, co ty możesz zrobić dla Polski” i z oddaniem poświęcają się szlachetnej pasji kultywowania polskich tradycji. 
    Oficjalne otwarcie dworu AD 2009 stanowiło swoistą lekcję historii Rzeczypospolitej i bezapelacyjnie wyznaczyło kanon zwyczajów gałeckich. Gospodarze i część gości wystąpili w historycznych strojach narodowych. Za zgodą biskupa, koncelebrowaną Mszę św. sprawowano na miejscu, a homilii zakonnika marianina nawet "niewierzący wysłuchali z otwartymi ustami". Budynek dworu opasano biało-czerwoną wstęgą i odśpiewano patriotyczną pieśń "Boże coś Polskę". Zabrzmiało zawołanie: Poloneza czas zacząć! 
 
Gałki - 100-lecie Cudu nad Wisłą
Gałki - 1050 rocznica Chrztu PolskiGałki - pas kontuszowy
 

 

Pozwólcie dzieciom przychodzić do dworu

    Istotnym aspektem działalności państwa Gujskich z Gałek jest ich zaangażowanie w lokalne inicjatywy społeczne. Wspierają oni projekty charytatywne, angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska oraz promują ideę współpracy. Ich aktywność buduje poczucie wspólnoty i integruje mieszkańców wokół publicznych celów, co ma niebagatelny wpływ na życie lokalnej społeczności. Dzięki temu dwór w Gałkach staje się żywym pomnikiem historii i kultury, a jego dziedzictwo przetrwa dla kolejnych pokoleń. 
   Specjalną domeną zainteresowań Pani Małgorzaty Gujskiej są dzieci. Właśnie dla nich organizowała wycieczki do Warszawy: m.in.  historyczną pod pomnik Powstania Warszawskiego, na Stare Miasto i do Ogrodów przy Pałacu w Wilanowie, do Świątyni Opatrzności Bożej czy edukacyjną do Centrum Nauki Kopernik,. Urządzała obchody Dnia Sportu i Dnia Dziecka z piknikiem i ogniskiem, zawodami sportowymi, zabawami w dworskim parku, aby wywołać jak najwięcej uśmiechów na dziecięcych twarzach.
    Od wielu lat w ramach akcji dobroczynnych Pani Małgorzata Gujska z mężem zapraszają dzieci z okolicy na wspólne kolędowanie. Podczas  świąteczno-noworocznego spotkania ze św. Mikołajem dzieci biorą udział w uroczystym obiedzie, konkursach historyczno-biblijnych, występach artystycznych. Kilkadziesiąt dzieci zostaje obdarowanych prezentami. Wyjątkowa atmosfera gałeckiego dworu sprawia, że kolęduje się do późnych godzin wieczornych. Bo "dwór ma służyć ludziom, być jak kiedyś centrum życia dla okolicy" – z przejęciem wyjaśnia gospodarz.  
   „Za każdym mężczyzną odnoszącym sukcesy stoi wyjątkowa kobieta” zwykło się mówić. Pani Małgorzata Gujska trwa przy swoim mężu dbając o niego i rodzinę, motywując do dalszych działań i wspierając go, nie tylko moralnie, na każdym etapie jego wszelkich poczynań.

Gałki - p. Małgorzata Gujska z dziećmi Foto https://dworwgalkach.pl/
Foto  https://dworwgalkach.pl/ - III Piknik ZaprzęgowyFoto  https://dworwgalkach.pl/ - Zespół Mazowsze

W uznaniu zasług

     Waldemar Gujski (adwokat, wykładowca polskich i zagranicznych firm) w 2018 roku został laureatem nagrody Strażnik Pamięci w kategorii „Mecenas”, w której nagrodę przyznaje się podmiotowi publicznemu lub komercyjnemu, który w szczególny sposób materialnie wspiera dbałość o pamięć historyczną. W tym samym roku Małgorzata i Waldemar Gujscy otrzymali w Siedlcach nagrodę im. Ludomira Benedyktowicza w dziedzinie społeczno-charytatywno-patriotycznej za ratowanie dziedzictwa narodowego oraz niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym (dedykując ją synowi Jędrkowi). Polskie Towarzystwo Ziemiańskie doceniło Waldemara Gujskiego przyznając mu złoty medal za wierność polskim i ziemiańskim tradycjom w swych działaniach na rzecz odrestaurowania dworu i działalności w Gałkach.

Strażnicy Dziedzictwa i Kultury

     Właściciele Gałek pełnią wyjątkowo ważną rolę w krzewieniu wartości patriotycznych i zachowaniu spuścizny kulturowej. Dzięki organizacji wydarzeń historycznych, edukacji młodzieży, dbałości o materialne dziedzictwo oraz działalności społecznej, wpływają na kształtowanie postaw patriotycznych i umacnianie tożsamości narodowej. Ich pasja i zaangażowanie są świadectwem tego, że patriotyzm to przede wszystkim działania na rzecz dobra wspólnego i pamięć o przeszłości, która kształtuje naszą narodową przyszłość. Przykładem wymienionych poczynań były obchody rocznic zrywów narodowych, takich jak siedemdziesięciolecie Powstania Warszawskiego czy stulecie Cudu nad Wisłą. 150. rocznicy Powstania Styczniowego towarzyszyła wystawa i koncert muzyków z Filharmonii im. Romualda Traugutta w Warszawie. Niektóre, ważne dla kraju jubileusze, łączone są z wydarzeniami rodzinnymi. Obchody 1050-lecia Chrztu Polski odbyły się razem z chrzcinami Laury - wnuczki Państwa Gujskich.

    Staropolska gościnność od wieków charakterystyczna dla polskiej szlachty i ziemiaństwa, stała się synonimem polskiego sposobu bycia, stanowiąc ważny element polskiego dziedzictwa kulturowego. Zaznałam jej właśnie u Państwa Gujskich w Gałkach. Gospodarz, prowadzący dom otwarty w pełnym tego słowa znaczeniu, przyjął mnie, turystkę, nad wyraz serdecznie. Poświęcił cenne dwie godziny na oprowadzenie mnie po swoim królestwie racząc opowieściami o zamierzchłych czasach, o tych współczesnych, o życiu dworu, jego mieszkańców i przybyszy. Poczułam się, jak długo oczekiwany przez gospodarzy gość przyjmowany ze wszelkimi honorami.  
 
Foto  https://dworwgalkach.pl/ - Strażnik Pamięci Foto http://idziemy.pl/spoleczenstwo - Gospodarze zapraszają 

 

 

 

 

"Spieszmy się ratować dwory, tak szybko odchodzą"

  
- mówi pan na Gałkach w reportażu ze zbioru „W krainie Bugu” i świeci własnym przykładem… 
 
Gałki - rododendrony przed dworem
 
  * zdjęcia własne oraz  https://dworwgalkach.pl/      http://idziemy.pl/spoleczenstwo