Tytuły

Książki w mojej bibliotece:

                   Tytuł                                                                    Autor

 1. Abecadło Kisiela                                               -      Kisielewski Stefan
 2. Absurdy Polski Międzywojennej                     -      Fog Marek
 3. Absurdy PRL-u. Antologia                               -      Rychlewski Marcin 
 4. Afazja polska                                                    -      Dakowicz Przemysław
 5. Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej         -      Koper Sławomir 
 6. Agenci, szpiedzy, żołnierze                             -      Kryszczukajtis-Szopa Joanna
 7. Amazonka                                                        -     Pałkiewicz Jacek
 8. Amerykanie z wyboru                                       -      Ziółkowska-Boehm Aleksandra 
 9. Andrzej Grzybowski. Polski historyzm współczesny   -      Loba Maciej 
 10. Antologia poezji polskiej                                   -       autorzy różni 
 11. Architektura T 25 Dwudziestolecie m.           -      Kienzler Iwona
 12. Arystokracja                                                    - Miller Marek  
 13. Arystokracja. T.1.Dwudziestolecie   m.         -      Koper Sławomir 
 14. Arystokracja. Polskie rody                             -       Schirmer Marcin K.
 15. Arystokracja. Romanse i miłości w XX stuleciu   -   Kienzler Iwona 
 16. Atlantyda Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku   - Chciuk Andrzej
 17. Atomowy szpieg                                              -       Cenckiewicz Sławomir
 18. Awantury w rodzinie                                             -         Hemar Marian
 19. Bagatela z bożej łaski Wzloty przyziemne        -      Łapin Konrad 
 20. Bagatela z bożej łaski Losy wojenne                -      Łapin Konrad 
 21. Bagatela z bożej łaski Lata okrzepłe                -      Łapin Konrad 
 22. Bałtycka droga i żywy łańcuch Lwów-Kijów   -      Wdowiak Piotr
 23. Berezowska.Nagość dla wszystkich                -     Czyńska Małgorzata 
 24. Berlingowcy. Żołnierze tragiczni                       -      autorzy różni 
 25. Biała Dama w gorsecie mitów i legend            -   Falk A., Potocka M., Potocki M. 
 26. Białowieża szeptem                                         -      Kamińska Anna 
 27. Bibliofile – ich życie, pasja i stare woluminy  -   Rosadziński Leonard 
 28. Bibuła                                                              -      Piłsudski Józef
 29. Bohaterowie historii Polski                            -      Leszczyński Maciej
 30. Bojowo i lirycznie. Legiony Piłsudskiego            -    Sienkiewicz Witold
 31. Boże coś Polskę Alojzego Felińskiego              -     Zakrzewski Bogdan 
 32. Burza od wschodu                                           -     Dunin - Kozicka Maria 
 33. Byłem cichociemnym                                      -     Bałuk Stefan 
 34. Cejrowski Biografia                                           -       Brzozowicz Grzegorz
 35. Cel za horyzontem                                            -     Soyka KK, Kotowski K
 36. Chłopak z Sosnowca                                        -    Zieliński Jan
 37. Ciach go smykiem!                                           -    Waldorff Jerzy 
 38. Cichociemni                                                      -    Śledziński Kacper 
 39. Cichociemni 1941-1945: sylwetki spadochroniarzy -    Tucholski Jędrzej
 40. Ciechocinek. Ilustrowany spacerownik po mieście -  Nocna Aldona
 41. Ciechocinek - tydzień w czarującym mieście  -         Nocna Aldona
 42. Cień tajnych służb                                            -    Kania Dorota
 43. Commando Cichociemni                                 -  Bałuk Stefan
 44. Cuda architektury Polski                                 -    autorzy różni  
 45. Czerwony Dwór                                              -   Moździerz Z, Wnuk M 
 46. Damy ze skazą                                                  -  Janicki Kamil
 47. Darz bór t 34 Dwudziestolecie m.                   -    Kienzler Iwona 
 48. Delfina i inne                                                      -     Krzywobłocka Bożena 
 49. Długi marsz                                                       -     Rawicz Sławomir
 50. Dobre maniery w przedwojennej Polsce             -   Barbasiewicz Maria 
 51. Dobrzyca - fortalicja, pałac, muzeum                  -  Kąsinowska Róża 
 52. Drogi Cichociemnych                                        -    autorzy różni 
 53. Dworek Kontusz Karabela                                      - Bockenheim Krystyna 
 54. Dwory i dworki w II Rzeczpospolitej               -    Schirmer Marcin
 55. Dwory i pałace na Kresach Wschodnich        -  Samusikowie Katarzyna i Jerzy
 56. Dwory i pałace na Litwie                                 -   Samusikowie Katarzyna i Jerzy 
 57. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu                       -   Libicki Piotr, Libicki Marcin     
 58. Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu  - Libicki Piotr
 59. Dwory i pałace Wielkopolski. Styl narodowy        -     Skuratowicz Jan 
 60. Dwory polskie.Najpiękniejsze posiadłości ziemskie - Pielesz Marcin
 61. Dwory polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim - Durczykiewicz Leonard 
 62. Dwór polski w starej fotografii                     -  Kułakowska-Lis J. Lewicka-Depta Z.
 63. Dwór.T.32.Dwudziestolecie m.                         -    Kienzler Iwona 
 64. Dwór w Radoniach. Historia Janeczki            -   Korzeniowska-Matraszek Beata 
 65. Dwór w Kraśnicy i hubalowy Demon              -   Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 66. Dwór - polska tożsamość                                -   Rydel Maciej 
 67. Dwór polski. Literackie obrazy w prozie         -   Tatarkiewicz Emanuela
 68. Dywizjon 303                                                    -     Olszański Michał
 69. Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego      - Pawlikowski Michał Kryspin
 70. Dziedziczki Soplicowa                                      -    Puchalska Joanna
 71. Dzieje architektury w Polsce                             -   Marcinek Jadwiga red. 
 72. Dziewczyny wyklęte                                        -   Nowak Szymon
 73. Dziwne jest serce kobiece... T1.                     - Skąpska z Odrowąż-Pieniążków Zofia 
 74. Echa Młodej Polski                                            -   Borowiak S., Kuźnicka S. red.
 75. Echa Polesia                                                    -     Wysłouch Franciszek
 76. Elementarz                                                       -     Falski Marian 
 77. Encyklopedia popularna PWN                          -    autorzy różni 
 78. Etapy                                                               -    Lisowski Ignacy 
 79. Gawędy o broni i mundurze                               -   Kobyliński Szymon
 80. Gawędy o czasach i ludziach                        -    Meysztowicz Walerian
 81. Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski         -   Romański Romuald
 82. Genialni, lwowska szkoła matematyczna         -   Urbanek Mariusz
 83. Geografia ziem dawnej Polski                            -     Sujkowski Antoni
 84. Geografia ziem odzyskanych w zarysie              -    Dylik Jan 
 85. Ginące rzemiosło…                                           -    Rosadziński Leonard 
 86. Góra.Dolina.Partyzant niepokonany                   -    Podgóreczny Marian 
 87. Gringo wśród dzikich plemion                            -    Cejrowski Wojciech  
 88. GROM. Siła i honor                                           -    Petelicki Sławomir
 89. Grzechy pamięci                                               -    Królikowski Bohdan
 90. Gwiazdy Drugiej Rzeczypospolitej                      -    Koper Sławomir 
 91. Historia antykomunistycznego podziemia                 - autorzy różni
 92. Historia Polski do roku 1505                              -    Wyrozumski Jerzy
 93. Historia Polski 1505 - 1764                                -    Gierowski Józef Andrzej
 94. Historia Polski 1764 - 1864                                -    Gierowski Józef Andrzej
 95. Historia Polski 1864 - 1948                                -    Buszko Józef
 96. Historia Polski - wiek XX                                    -    Nowak Andrzej 
 97. Hubal i jego Oddział Wydzielony Wojska Polskiego 1939 - 1940 - Sawicki Jacek
 98. Hubalczycy.Oddział Wydzielony Wojska Polskiego - Łuniewska Luiza
 99. Igły                                                                    -    Łuszczyna Marek 
 100. Ingrid Bergman prywatnie                                 -     Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 101. Jak fotografować cyfrowo                                 -    Czapliński Czesław
 102. Jam dwór polski                                              -    Rydel Maciej
 103. Janusz Radziwiłł 1880-1967                               -   Durka Jarosław 
 104. Jan Matejko z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki  autorzy różni
 105. Jestem Jarosy.Zawsze ten sam                       -   Mieszkowska Anna
 106. Józef Piłsudski 1867-1935                               -   Garlicki Andrzej
 107. Józef Piłsudski - człowiek i polityk                      -   Koper Sławomir 
 108. Józef Piłsudski i Kaszubi                                  -  red. J. Lewandowski
 109. Józef Piłsudski na dawnej karcie pocztowej i fotografii - Wyrzycki Stanisław
 110. Józef Piłsudski przywódca i marszałek           -    Paterek Anna
 111. Józef Piłsudski w kolorze                                 -   Kunert Andrzej K.
 112. Józef Piłsudski w sztuce i upamiętnianiu             -    Rećko Jan 
 113. Józef Piłsudski. Wybór Pism                              -    Suleja Włodzimierz red.
 114. Józef Piłsudski. Życie i czyny                          -   Pomarański Stefan
 115. Julek Powstaniec                                             -    Kulski Julian Eugene
 116. Kaja od Radosława                                         -    Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 117. Kamienie na szaniec                                           -    Kamiński Aleksander 
 118. Kanada, Kanada                                               -     Ziółkowska Aleksandra
 119. Kapitan Wacław Denhoff-Czarnocki                   -   Rogucki Krzysztof
 120. Karafka La Fontaine'a T1                                          -    Wańkowicz Melchior
 121. Karafka La Fontaine'a T2                                         -     Wańkowicz Melchior
 122. Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej                 -   Kruszyński Bartosz
 123. Kawaleria 1939                                                   -   Gowin Sławomir 
 124. Kino,Teatr,Kabaret t 2 Dwudziestolecie m.      -    Koper Sławomir 
 125. Klan Matejków                                                     -    Sołtysik Marek
 126. Klękam w prochu przed Tobą Warszawo             -  Wachnowska Hanna 
 127. Kobiety na Kresach                                             -  Dawid A., Lusek J. red.
 128. Kobiety Witkacego                                               -   Czyńska Małgorzata
 129. Kobiety władzy PRL                                           -    Koper Sławomir 
 130. Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego         -    Kienzler Iwona 
 131. Kobiety ze słynnych obrazów                            -     Kienzler Iwona
 132. Kolacja z konfidentem                                       -     Drużyńska J., Jankowski S. M.
 133. Kolorowi ludzie                                                -     Czermański Zdzisław 
 134. Kołtun się jeży                                                   -      Cejrowski Wojciech 
 135. Konspira                                                            -     Jegliński Piotr red. 
 136. Korzenie są polskie                                        -    Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 137. Kossakowie - Biały mazur                              -    Jurgała-Jureczka Joanna 
 138. Kraków i Galicja t 23 Dwudziestolecie m.         -    Dzieszyński Ryszard
 139. Kresowa Atlantyda                                             -    Nicieja Stanisław Sławomir
 140. Kresowe losy                                                     -    Czarnecki Witold 
 141. Kresowi Sarmaci                                             -     Puchalska Joanna 
 142. Kresy                                                                -    Kolbuszowski Jacek 
 143. Kresy - Najpiękniejsze miejsca i budowle      -    Kobojek E. i S.
 144. Kresy - najpiękniejsze zakątki                            -    Dylewski Adam 
 145. Kresy Rzeczpospolitej. Wielki mit Polaków     -    autorzy różni
 146. Kresy w II Rzeczpospolitej                                 -    Koprowski Marek 
 147. Kresy południowo-wschodnie t 18 Dwudziestolecie m.  - Koper Sławomir
 148. Kresy utracone dzieje                                         -    Czarnowski Ryszard Jan
 149. Kresy Wschodnie. Przewodnik                              -    Zakrzewski Adam red. 
 150. Kretków - właściciele, zabytki, duszpasterze        -   autorzy
 151. Kronika Polski                                                     -   Ohar - Maksymiuk Joanna 
 152. Kronika życia Józefa Piłsudskiego T 1.                -   Jędrzejewicz Wacław 
 153. Kronika życia Józefa Piłsudskiego T 2.                -   Jędrzejewicz Wacław 
 154. Kronika życia Józefa Piłsudskiego T 3.                -   Jędrzejewicz Wacław 
 155. Krwawiąca granica                                              -    Zacharski Marian
 156. Krystyna Skarbek                                               -    Molenda Jarosław
 157. Książek powijanie                                                -    Frantz Wiktor
 158. Książę Józef Poniatowski                                     -    Skowronek Jerzy
 159. Książę Józef Poniatowski 1763-1813                    -   Koźmiński Karol 
 160. Książę Regent                                                    -   Jastrzębska Magdalena
 161. Księga Kresów Wschodnich Dzieje, ludzie, pomniki polskości -autorzy
 162. Księga Kresów Wschodnich Ostoje polskości       -   autorzy
 163. Księga patrioty                                                     -    autorzy 
 164. Księga puszczy                                                      -    Karpowicz Tytus
 165. Księżna Dominikowa                                          -    Jastrzębska Magdalena
 166. Kurier z Warszawy                                              -     Nowak-Jeziorański Jan 
 167. Lech Kaczyński.Biografia polityczna 1949 - 2010   -  autorzy
 168. Legenda Legionów                                              -     Sienkiewicz Witold
 169. Legion                                                                 -    Cherezińska Elżbieta 
 170. Lepszy dzień nie przyszedł już                        -   Ziółkowska-Boehm Aleksandra 
 171. Leśne noce                                                          -   Stompor Józef
 172. Liryki najpiękniejsze                                            -    Leśmian Bolesław
 173. Listy niewysłane                                                   -   Branicka-Wolska Anna 
 174. Listy z Kresów                                                            -  Jastrzębska Magdalena
 175. Litwa Sienkiewicza, Piłsudskiego, Miłosza               -   Kledzik Maciej
 176. Lwowskie gawędy                                                -  Schleyen Kazimierz 
 177. Lwów - historia ludzie tradycje                             -   Koprowski Marek A.
 178. Lwów - sacrum et profanum                               -   Czarnowski Ryszard Jan
 179. Łupaszka                                                             -   Smalewski Jan Stanisław
 180. Makuszyński. O jednym takim                            -    Urbanek Mariusz 
 181. Malarski żywot Józefa Chełmońskiego                  -  Masłowski Maciej
 182. Mała encyklopedia sztuki polskiej                         -   Górska Aleksandra red. 
 183. Maria Curie                                                            -  Curie Ewa 
 184. Maria i Magdalena                                                -  Samozwaniec Magdalena
 185. Maria Rodziewiczówna: Strażniczka kresowych stanic - Głuszenia Jan 
 186. Maria Skłodowska-Curie                                    -  Kienzler Iwona 
 187. Marszałek Józef Piłsudski                            -   Kowalczewski A., Wojciechowski A.
 188. Marszałek Ziuk i jego Pierwsi Niepodlegli - Wdowiak Piotr
 189. Marsze i biegi                                               -   a 
 190. Matki partyzantów                                              -   Cergowska Genowefa
 191. Matki Wielkich Polaków                                   -   Wachowicz Barbara
 192. Miałam szczęśliwe życie.Ostatnia z Branickich   -  Branicka-Wolska Anna
 193. Miasto Lwów                                                       -    Budzyński Wiesław 
 194. Między Dźwiną a Czeremoszem                      - Siedlar-Kołyszko Teresa
 195. Miłość w Powstaniu Warszawskim                       -   Koper Sławomir 
 196. Miniatury śmiełowskie                                       -   Kostołowska Ewa 
 197. Mistrzowie kabaretu                                           -   Mieszkowska Anna
 198. Mlekiem, miodem i krwią                                   -   Więckowski Marcin
 199. Moje pierwsze boje                                           -    Piłsudski Józef 
 200. Monte Cassino                                                    -   Wańkowicz Melchior
 201. Muzy Młodej Polski                                           -    Śliwińska Monika 
 202. My i nasze siedliska                                           -    Sapieżyna Matylda 
 203. My Pierwsza Brygada                                         -   Arski Stefan
 204. Myśli i wypsknięcia                                           -   Piłsudski Józef 
 205. Na nieludzkiej ziemi                                            -   Czapski Józef
 206. Na skraju Imperium                                            -  Jałowiecki Mieczysław
 207. Na straconych posterunkach                           -   Krajewski Kazimierz 
 208. Na ścieżkach Polesia                                         -   Wysłouch Franciszek 
 209. Na tropach bohaterów Trylogii                             -   Kosman Marceli
 210. Na tropach Smętka                                             -   Wańkowicz Melchior
 211. Na tropach Wańkowicza                                   -   Ziółkowska Aleksandra
 212. Najpiękniejsze wiersze i piosenki                       -   Osiecka Agnieszka  
 213. Najpiękniejsze zamki, pałace i dwory w Polsce  -  Gaworski Marek 
 214. Najważniejsze postaci historii świata                   -   Barska E, Głogowski M
 215. Nazywam się Zacharski. Marian Zacharski          -  Zacharski Marian 
 216. Nic nie jest w porządku                                      -   Dębski Krzesimir 
 217. Nie minęło nic, prócz lat...                                 -      Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 218. Nieborów - Kolekcja Radziwiłłów                      -   Janudi Maria red.
 219. Nie wszystko o moim życiu                                 -   Chądzyńska Zofia
 220. O naszym hymnie narodowym                             -   Kopczewski Jan Stanisław 
 221. O Piłsudskim i piłsudczykach                           -    Wrzos Konrad
 222. Od Niepodległości do Niepodległości             -   autorzy różni
 223. Oficerowie i dżentelmeni                                     -   Jaźwiński Piotr 
 224. Ogniem i mieczem - prawda i legenda                -   Kosman Marceli
 225. Oni zmienili historię                                             -   Nosowska Dorota
 226. Opowiadania kołymskie                                       -   Szałamow Warłam
 227. Opowieści tatrzańskich kurierów                           -  Filar Alfons 
 228. Ossendowski. Podróż przez życie                     -  Michałowski Witold
 229. Ostatni salon PRL                                                -  Chwalba Andrzej 
 230. Ostatnie lata polskiego Lwowa                             -   Koper S., Stańczyk T.
 231. Otwarta rana Ameryki                                         -    Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 232. Pałac Pusłowskich                                               -  Chwalba Andrzej
 233. Pałace i dwory                                                       -  autorzy różni
 234. Pałace i Dwory dawnych Prus Wschodnich       – Garniec-Jackiewicz M, Garniec M
 235. Pałkiewicz Jacek                                                 -  Kapłanek Andrzej 
 236. Palkiewicz.com                                                    -   Pałkiewicz Jacek 
 237. Pamiątki Soplicy                                                 -    Rzewuski Henryk
 238. Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego         -   Lepecki Mieczysław 
 239. Pamiętnik inteligenta                                            -    Rakowiecki Jerzy  
 240. Pamiętnik moich książek                                       -   Bratny Roman
 241. Pamiętniki                                                             -    Paderewski Ignacy Jan
 242. Pamiętniki                                                           -    Pawlikowski Michał
 243. Pan Piłsudski                                                       -   Bułhakow Michaił 
 244. Pani mi mówi niemożliwe                                    -   Grechuta Marek 
 245. Pani na Złotym Potoku                                       -     Jastrzębska Magdalena
 246. Panie kresowych siedzib                                 -    Jastrzębska Magdalena
 247. Partyzant od Starego                                           -    Stompor Józef 
 248. Pasja życia                                                          -    Pałkiewicz Jacek
 249. Perły kultury                                                        -     Kulak M, Włodarczyk-Kulak A
 250. Piechotą do źródeł Orinoko                             -     Cejrowski Wojciech 
 251. Pierwsze damy II Rzeczpospolitej                     -      Janicki Kamil 
 252. Pieśniarka Warszawy                                           -   Wittlin Tadeusz
 253. Piękna jesteś ziemio moja ojczysta                      -    Szczawiej Jan 
 254. Piękne Polki                                                         -     Liszewscy E i B
 255. Piłsudski burzliwe życie                                       -  autorzy różni
 256. Piłsudski, Dmowski i niepodległość                       -   Kisielewski Tadeusz A. 
 257. Piłsudski do czytania                                            -   Najder Z., Kuźniar R.
 258. Piłsudski na winiecie                                            -    Lewandowski Adam Stefan
 259. Piłsudski. Wielkie biografie                                -    Fiolka Katarzyna
 260. Piłsudski w NZS-ie                                              -    Lewandowski Adam Stefan
 261. Pisarskie delicje                                                 - Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 262. Poczet królów i książąt polskich                           -   Garlicki Andrzej 
 263. Poczet Żołnierzy Wyklętych                                  -   Saweczko Mateusz 
 264. Pod kopułą lwowskiego Ossolineum                -    Wasylewski Stanisław
 265. Podróże marzeń                                                  -  autorzy różni
 266. Podróże Mickiewicza                                           -     Podhorska-Okołów Stefania
 267. Podróże z moją kotką                                           -     Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 268. Podróżniczka                                                       -    Dzieduszycka Ewa 
 269. Podróżniczki. Dziewczyny, które nie znały granic  -   Molenda Jarosław 
 270. Podróżnik WC                                                      -    Cejrowski Wojciech
 271. Pogranicze polsko-słowackie                               -    autorzy różni 
 272. Polacy z Kresów. Znani i nieznani                     -   Węglicka Katarzyna
 273. Polki, które zadziwiły świat                                 -  Puchalska Joanna
 274. Polki, które zmieniły wizerunek kobiety             -  Puchalska Joanna
 275. Polscy spadochroniarze                                       -  autorzy różni  
 276. Polska                                                                 -   autorzy różni 
 277. Polska - Niemcy 1:0, czyli 1000 lat sąsiedzkich...     -   Klim Andrzej
 278. Polska niezwykła-przewodnik                              -     autorzy różni
 279. Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego narodu 966 - 2008 - Zamoyski Adam 
 280. Polska droga do zniewolenia                               -   Michalkiewicz Stanisław
 281. Polska i Polacy                                                    -    Suchodolski Bogdan
 282. Polska Najpiękniejsze zamki i pałace              -   Olchowik-Adamowska L, Ławecki T
 283. Polska-20 pomysłów na weekend                        -   Marekwica Agnieszka
 284. Polski dwór                                                          -   Markowski Stanisław
 285. Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920                  -  Mordawski Hubert 
 286. Polskie muzea literackie                                         -   autorzy różni
 287. Portret Klementyny                                              -   Jastrzębska Magdalena 
 288. Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki  -   Rosadziński Leonard 
 289. Powrót nie był przewidziany                                  -   Radzyńska Helena 
 290. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie                           -   Chlebowski Cezary
 291. Preteksty do wspomnień                                       -   Kolińska Krystyna
 292. Prokurator. Kobieta, która się nie bała                   -   Podgórska J, Ronc M
 293. Przeciw nicości                                                       -   Franczak E, Okołowicz S 
 294. Przedwojenni. Zawsze był jakiś dwór                   -    Mieszczanek Anna 
 295. Przysłowia polskie                                                 -  Masłowscy Danuta i Włodzimierz   
 296. Przyszłość pokaże                                               -   Tarnowska Maria
 297. Puklerz Mohorta                                                  -    Masłoń Krzysztof 
 298. Radziejowickie Theatrum.Dzieje rezydencji     -    Barbasiewicz Maria
 299. Resortowe dzieci. Media                                     -    autorzy różni 
 300. Rio Anaconda                                                     -     Cejrowski Wojciech
 301. Rok polski                                                          -     Kossak Zofia 
 302. Romanse na szczytach władzy                         - Kienzler Iwona
 303. Rozmowy z Piłsudskim 1916 - 1931                 -    Baranowski Władysław
 304. Rycerze wielkiej sprawy                                    -   Polak-Pałkiewicz Ewa 
 305. Saga czyli filiżanka, której nie ma                           -   Harasimowicz Cezary
 306. Sekret Enigmy                                                     -   Wojtkiewicz Stanisław Strumph 
 307. Siedem ekscelencji i jedna dama                     -   Piskor Aleksander
 308. Siedem pigułek Lucyfera                                      -    Piasecki Sergiusz 
 309. Siedziby Wielkich Polaków t.1                          -   Wachowicz Barbara 
 310. Siedziby Wielkich Polaków t.2                          -   Wachowicz Barbara 
 311. Siła kobiecości                                                     -  Majewska-Opiełka Iwona
 312. Simona                                                                 -   Kamińska Anna 
 313. Siostry Lachman, piękne nieznajome              -   Jastrzębska Magdalena 
 314. Skarby Włocławka                                              -    Kotula K, Nowakowski P
 315. Słownik frazeologiczny                                       -    Podlawska, Świątek-Brzezińska
 316. Słownik synonimów i antonimów                          Gajewska, Pawlus
 317. Soból i panna                                                     -    Weyssenhoff Józef
 318. SOLIDARNOŚĆ na szlaku Józefa Piłsudskiego   -  Adam Stefan Lewandowski
 319. Spacer po Lwowie                                               -   Koper Sławomir
 320. Spór o Stanisława Augusta                                  -   Zahorski Andrzej 
 321. Sprawiedliwi. Rzecz o Ukraińcach ratujących Polaków w czasie Rzezi Wołyńskiej - Ścibor-Marchocka Maryla
 322. Stanisław August Poniatowski                              -    Zienkowska Krystyna 
 323. Stanisławów jednak żyje                                    -   Olszański Tedeusz
 324. Starorzecza                                                         -    Kroh Antoni 
 325. Strachy i Lachy                                                   -   Nowak Andrzej
 326. Strzępy meldunków                                             -   Składkowski Sławoj Feliks
 327. Sumienie Polski                                                   -   Pawlikowski Michał K.
 328. Sybir bez przekleństw. Sybir wspomnień               -   Lepecki Mieczysław
 329. Szabla i koń                                                          -   Wittlin Tadeusz 
 330. Szczenięce lata                                                   -   Wańkowicz Melchior
 331. Szesnasty kołobrzeski                                          -    Malczewski Juliusz 
 332. Sześć pięter luksusu                                           -    Łazarewicz Cezary 
 333. Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku      -  Łoś Piotr Szymon
 334. Szlak bojowy Legionów Polskich                        -    Nowak Janusz Tadeusz
 335. Sztuka podróżowania                                           -   Pałkiewicz Jacek
 336. Sztuka przywództwa Piłsudski                           -   Gajdziński Piotr 
 337. Ścieżka obok drogi                                                -  Iłłakowiczówna Kazimiera
 338. Ścieżką obok drogi                                                -   Michalkiewicz Stanisław
 339. Śmiech przez łzy                                                   -   Draczyńska E., Szydłowska Z.
 340. Śmiertelni.Historia oparta na faktach                    -   Greniuch Tomasz
 341. Święte Szaleństwo                                                -    Zamoyski Adam
 342. Tahańcza Poniatowskich                                    -   Orman Elżbieta 
 343. Tajne akcje snajperów GROM                                  -    Marzec Tomasz
 344. Tajne Państwo                                                     -   Karski Jan 
 345. Tajny dziennik                                                       -      Białoszewski Miron
 346. Tak było                                                               -    Sapieha Eustachy
 347. Tamten Lwów t1. Oblicze Miasta                           -   Szolginia Witold
 348. Tamten Lwów t2. Ulice i place                               -    Szolginia Witold
 349. Tamten Lwów t3. Świątynie, gmachy, pomniki       -    Szolginia Witold
 350. Tamten Lwów t4. My, lwowianie                             -    Szolginia Witold 
 351. Tamten Lwów t5. Życie miasta                              -   Szolginia Witold
 352. Tatry międzywojenne                                            -   Skowroński Jarosław 
 353. Teatr telewizji i jego artyści                                   -   Bieniewski Henryk 
 354. Tischner - życie w opowieściach                          -   Bereś W., Baron A.W. 
 355. Traffic 27 wierszy                                               -   Mazur Andrzej
 356. Trzecia granica Zbójnicka droga                           -   Bahdaj Adam
 357. Trzecia granica W matni                                       -   Bahdaj Adam
 358. Trzecia granica Nieznajoma z baru Bolero           -   Bahdaj Adam
 359. Trzecia granica Ostatnia tur                               -   Bahdaj Adam
 360. Trzy wojny. Pamiętnik Cichociemnego                 -   Biały Jan
 361. Trzynaście moich lat w JW GROM                       -   Kisiel AK, Rak M
 362. Tułacze dzieci                                                       -   Hort Weronika
 363. Twarze włocławskiej bezpieki                                       -   autorzy różni
 364. Twierdza szyfrów                                                  -   Wołoszański Bogusław 
 365. Tylko we Lwowie                                                -    Michotek Jerzy
 366. Tytus Działyński 1796-1861                                 -   Słowiński Lech
 367. U boku Marszałka                                                -   Korwin-Sokołowski Adam Ludwik
 368. Ukraina Przewodnik Historyczny                          -   Koper Sławomir 
 369. Ulica Żółwiego Strumienia                                -    Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 370. Ułani, ułani                                                           -   Cydzik Grzegorz 
 371. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie   -   Lewandowski Adam Stefan 
 372. Usypać góry. Historie z Polesia                             -  Szejnert Małgorzata
 373. Uśmiech Lwowa                                                  -   Makuszyński Kornel 
 374. Uwikłane w historię.Bohaterki i zdrajczynie     -   Molenda Jarosław
 375. Uzdrowisko Ciechocinek                                      -   Iwanowska-Jeske Danuta red.
 376. W kręgu Enigmy                                                   -   Kozaczuk Władysław
 377. W kręgu króla Stanisława                                     -    Borucki Marek 
 378. W oparach absyntu                                            -     Kienzler Iwona 
 379. W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne - Łozińscy Maja i Jan  
 380. W ziemiańskim dworze                                          -    Łozińska Maja 
 381. Wakacje 1939                                                         -   Lisiecka Anna
 382. Walka o prawdę, historia i polityka                         -    Żebrowski Leszek
 383. Walka podziemna na szczytach                             -   Wnuk Włodzimierz
 384. Wanda.Opowieść o sile życia i śmierci               -    Kamińska Anna
 385. Warstwy czyli obrazy miasta                                   -   Kosson Grzegorz 
 386. Warszawa literacka w okresie międzywojennym    -   Łopuszański Piotr
 387. Węzły pamięci niepodległej Polski                       -    autorzy różni 
 388. Wielcy Kresowiacy                                                 -    Węglicka Katarzyna
 389. Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat   - Borucki Marek 
 390. Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat t. 2  - Borucki Marek
 391. Wielka księga Armii Krajowej                               -   autorzy różni
 392. Wielka księga przysłów                                              - autorzy różni
 393. Wielki Marszałek                                                   -   Lipiński Wacław 
 394. Wieniawa. Szwoleżer na pegazie                        -   Urbanek Mariusz
 395. Więcej niż świadek                                                -    Odrowąż-Pieniążek Jerzy 
 396. Większy niż król ten książę                                    -   Szenic Stanisław 
 397. Wilczyce z Dzikich Pól                                        -      Puchalska Joanna
 398. Wisławy Szymborskiej dary przyjaźni i dowcipu - Matuszewski Ryszard
 399. Witkacy                                                                  -   Jakimowicz Irena
 400. Wodzowie i żołnierze                                             -   Luterek Grzegorz red.
 401. Wojna o tajemnice                                                -   Pepłoński Andrzej
 402. Wokół Wańkowicza                                                -  Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 403. Wołynianki. Z Wołynia do PRL                            -    Jaźwiński P. i A. 
 404. Wołyń. Przemilczana zbrodnia na Polakach       -    Kramek Michał
 405. Wpisani w Giewont                                                -    Worcell Henryk
 406. Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej           -   Koper Sławomir
 407. Wspomnienia                                                        -    Piłsudska Aleksandra 
 408. Wspomnienia 1910 - 1920                                   -   Paderewska Helena
 409. Wspomnienia wojenne                                          -    Lanckorońska Karolina 
 410. Wspomnienia z AK                                                -    Ropelewski Andrzej 
 411. Wybitne rody, które tworzyły polską kulturę i naukę -  Schirmer Marcin K.
 412. Wybitni polscy odkrywcy i podróżnicy             -    Pilichowie Maria i Przemysław
 413. Wybór pism                                                           -    Konopnicka Maria 
 414. Wychowanie w szkole i w domu t 24 Dwudziestolecie m.   -   Kienzler Iwona
 415. Wymarsz i inne wspomnienia                                -    Wieniawa-Długoszowski Bolesław 
 416. Wyspa na prerii                                                     -   Cejrowski Wojciech 
 417. Wyspiański Dopóki starczy życia                             - Śliwińska Monika  
 418. Wywalczyć Polskę                                                 -   Stańczyk Tomasz
 419. Wzgórze Błękitnego Snu                                     -   Newerly Igor 
 420. Z Medyki wspomnienia rodzinne                      -   Pawlikowski Kasper 
 421. Z mocy bezprawia                                                -   Sumliński Wojciech
 422. Z moich wspomnień                                              -   Potocka Maria Małgorzata 
 423. Z pamiętnika niemłodej już mężatki                      -   Samozwaniec Magdalena
 424. Z Piłsudskim na sztandarze                               -    Lewandowski Adam Stefan
 425. Z polskiego domu                                                -    Puchalska Joanna
 426. Zagajewski Stanisław                                            -   Kowalewska Agnieszka
 427. Zakazana historia                                                 -   autorzy różni 
 428. Zakątek pamięci.Życie w XIX-wiecznych...        -   Domańska-Kubiak Irena
 429. Zamość miasto idealne                                         -   Jawor Marek 
 430. Zapluty karzeł reakcji                                            -   Woźniak Piotr
 431. Zawodowiec                                                          -   Rawski Aleksander
 432. Zawód szpieg                                                       -    Majewski M, Reszka P
 433. Zdzisław Tarnowski                                           -    Jastrzębska Magdalena
 434. Ze wspomnień kuriera                                           -   Zubek Julian "Tatar" 
 435. Ziele na kraterze                                                    -   Wańkowicz Melchior
 436. Zieleńce Dubienka                                                -    Mikuła Wojciech Stanisław 
 437. Ziemiańskie święta i zabawy                              -    Pruszak Tomasz Adam
 438. Znowu się naraziłem                                           -   Józekowski Alojzy
 439. Zośka i Parasol                                                    -   Kamiński Aleksander 
 440. Żołnierze Niepodległości 1914-1918                    -  Wieliczka - Szarkowa Joanna
 441. Życie codzienne arystokracji                                 -  Łozińscy Maja i Jan 
 442. Życie niewłaściwie urozmaicone                         -  Leski Kazimierz
 443. Życie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej - Koper Sławomir
 444. Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej            -   Koper Sławomir 
 445. 18 ilustracji do Lalki Bolesława Prusa                      -   Daszewski Władysław
 446. 25 lat wolnej Polski
 447. 500 zdań polskich                                                   -  Bralczyk Jerzy
 448. 1000 muzeów w Polsce                                            -   autorzy różni
 449. 1914-1918                                                                 -  Zgórniak Marian
 450. 1920. Prawdziwy cud nad Wisłą                               -   Szarek Jarosław

Literatura obca

 1. Alchemik                                                                   -   Coelho Paulo 
 2. Być człowiekiem                                                       -  Bosmans Phil
 3. Dom na Kresach. Powrót                            -          Marsden Philip
 4. Folwark zwierzęcy                                                    -    Orwell  George
 5. Historia świata                                                         -    Wells Herbert George
 6. Jak czytać architekturę                                     -    Cragoe Carol Davidson 
 7. Jak czytać zamki                                               -     Hislop Malcolm
 8. Nowy wspaniały świat                                        -    Huxley Aldous
 9. One trzy i Cesarz                                                -   Boissard Janine
 10. Ochotnik                                                            -   Patricelli Marco 
 11. Rowerem przez II RP                                        -   Newman Bernard
 12. Sekrety fotografii cyfrowej                                 -   Kelby Scott 
 13. Taniec na wulkanie                                            -   Hochberg von Pless Daisy
 14. Wehikuł czasu                                                   -   Wells Herbert George
 15. Wściekłość i duma                                              -    Fallaci Oriana
 16.  Żony wielkich romantyków i Maria Walewska   -    Salny Rimanas

Książki spoza mojej biblioteki


 1. Anders spieszony                                              -               Berberyusz Ewa
 2. Był dom...                                                        -             Szatkowska Anna
 3. Cień ojca na tle tężni                                     -           Iwanowska-Ludwińska Małgorzata 
 4. Dwory szlacheckie powiatu aleksandr.        -         Sołtysiński Zbigniew Piotr
 5. Dwór, pejzaż okaleczony                             -             Sypuła-Gliwa Joanna 
 6. Gdzie ten dom, gdzie ten świat                        -             Morawski Zdzisław 
 7. Kossak nieznany                                              -               Kossak Teresa
 8. Lem. Życie nie z tej ziemi                                  -               Orliński Wojciech 
 9. Migawki wspomnień                                       -              Pruszyński Mieczysław 
 10. Niesamowite przypadki                                       -       Krajewska Joanna
 11.  Waldorff. Ostatni baron Peerelu                    -               Urbanek Mariusz 
 12. Peczara                                                            -             Potocka Janina, Potocka Zofia
 13. Profesor Weigl i karmiciele wszy                  -             Urbanek Mariusz
 14. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów                    -                Ossendowski Antoni Ferdynand 
 15. Spacerkiem po Ciechocinku                            -                Nocna Aldona
 16. W niewoli sowieckiej                                         -               Młynarski Bronisław
 17. Ziemiański savoir-vivre                          -               Pruszak Tomasz Adam
 18.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz