Tytuły

Książki w mojej bibliotece:

                   Tytuł                                                                    Autor

 1. Abecadło Kisiela                                               -      Kisielewski Stefan
 2. Absurdy Polski Międzywojennej                     -      Fog Marek
 3. Absurdy PRL-u. Antologia                               -      Rychlewski Marcin 
 4. Afazja polska                                                    -      Dakowicz Przemysław
 5. Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej         -      Koper Sławomir 
 6. Agenci, szpiedzy, żołnierze                             -      Kryszczukajtis-Szopa Joanna
 7. Alchemik                                                              -   Coelho Paulo
 8.  Almanach Polonii 1983                                     -   autorzy
 9. Amazonka                                                        -     Pałkiewicz Jacek
 10. Amerykanie z wyboru                                       -      Ziółkowska-Boehm Aleksandra 
 11. Andrzej Grzybowski. Polski historyzm współczesny   -      Loba Maciej 
 12. Antologia poezji polskiej                                   -       autorzy różni 
 13. Architektura T 25 Dwudziestolecie m.           -      Kienzler Iwona
 14. Arcydzieła światowej architektury                          -   Pryce Will 
 15. Arystokracja                                                     -    Miller Marek  
 16. Arystokracja. T.1.Dwudziestolecie   m.         -      Koper Sławomir 
 17. Arystokracja. Polskie rody                             -       Schirmer Marcin K.
 18. Arystokracja. Romanse i miłości w XX stuleciu   -   Kienzler Iwona 
 19. Atlantyda Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku   - Chciuk Andrzej
 20. Atomowy szpieg                                                 -       Cenckiewicz Sławomir
 21. Awantury w rodzinie                                             -         Hemar Marian
 22. Bagatela z bożej łaski Wzloty przyziemne        -      Łapin Konrad 
 23. Bagatela z bożej łaski Losy wojenne                -      Łapin Konrad 
 24. Bagatela z bożej łaski Lata okrzepłe                -      Łapin Konrad 
 25. Bałtycka droga i żywy łańcuch Lwów-Kijów   -      Wdowiak Piotr
 26. Berezowska.Nagość dla wszystkich                -     Czyńska Małgorzata 
 27. Berlingowcy. Żołnierze tragiczni                       -      autorzy różni 
 28. Biała Dama w gorsecie mitów i legend            -   Falk A., Potocka M., Potocki M. 
 29. Białowieża szeptem                                         -      Kamińska Anna 
 30. Bibliofile – ich życie, pasja i stare woluminy  -   Rosadziński Leonard 
 31. Bibuła                                                              -      Piłsudski Józef 
 32. Bieszczady. Slow przewodnik.                           -       Zralek Peter 
 33. Bohaterowie historii Polski                            -      Leszczyński Maciej
 34. Bojowo i lirycznie. Legiony Piłsudskiego            -    Sienkiewicz Witold
 35. Boże coś Polskę Alojzego Felińskiego              -     Zakrzewski Bogdan 
 36. Burza od wschodu                                           -     Dunin - Kozicka Maria 
 37. Być człowiekiem                                                       -  Bosmans Phil 
 38. Byłem cichociemnym                                      -     Bałuk Stefan 
 39. Cejrowski Biografia                                           -       Brzozowicz Grzegorz
 40. Cel za horyzontem                                            -     Soyka KK, Kotowski K
 41. Chłopak z Sosnowca                                        -    Zieliński Jan
 42. Ciach go smykiem!                                           -    Waldorff Jerzy 
 43. Cichociemni                                                      -    Śledziński Kacper 
 44. Cichociemni 1941-1945: sylwetki spadochroniarzy -    Tucholski Jędrzej
 45. Ciechocinek. Ilustrowany spacerownik po mieście -  Nocna Aldona
 46. Ciechocinek. Magiczne miejsca                     -    Lewandowski Adam red.
 47. Ciechocinek - tydzień w czarującym mieście  -         Nocna Aldona
 48. Ciechocinek w twórczości Karola Kossaka          -     autorzy
 49. Ciekawostki z dworów królewskich                       -  Alexander von Schoenburg
 50.  Cień tajnych służb                                            -    Kania Dorota
 51. Commando Cichociemni                                 -  Bałuk Stefan
 52. Cuda architektury Polski                                 -    autorzy różni  
 53. Cuda Polski. Najpiękniejsze Budynki i Budowle    -   Bąk Jolanta, Ressel Ewa    
 54. Czartoryscy czyli Wieczna Pogoń                  -  Banach Witold
 55. Czerwony Dwór                                              -   Moździerz Z, Wnuk M 
 56. Damy ze skazą                                                  -  Janicki Kamil
 57. Darz bór t 34 Dwudziestolecie m.                   -    Kienzler Iwona 
 58. Delfina i inne                                                      -     Krzywobłocka Bożena 
 59. Długi marsz                                                       -     Rawicz Sławomir
 60. Dobre maniery w przedwojennej Polsce             -   Barbasiewicz Maria 
 61. Dobrzyca - fortalicja, pałac, muzeum                  -  Kąsinowska Róża 
 62. Dom na Kresach. Powrót                            -          Marsden Philip 
 63. Dom pod Wiecznym Piórem                          -        Polewka Jan
 64. Drogi Cichociemnych                                        -    autorzy różni 
 65. Drogocenna Perła
 66. Dworek Kontusz Karabela                                      - Bockenheim Krystyna 
 67. Dwory i dworki w II Rzeczpospolitej               -    Schirmer Marcin
 68. Dwory i pałace na Kresach Wschodnich        -  Samusikowie Katarzyna i Jerzy
 69. Dwory i pałace na Litwie                                 -   Samusikowie Katarzyna i Jerzy 
 70. Dwory Polski północno-wschodniej                 -    Samusikowie K i J   
 71. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu                       -   Libicki Piotr, Libicki Marcin     
 72. Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu  - Libicki Piotr
 73. Dwory i pałace Wielkopolski. Styl narodowy        -     Skuratowicz Jan 
 74. Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim  -  Skuratowicz Jan 
 75. Dwory polskie.Najpiękniejsze posiadłości ziemskie - Pielesz Marcin
 76. Dwory polskie w akwareli...                                     -   Rydel Maciej  
 77. Dwory polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim - Durczykiewicz Leonard 
 78. Dwór polski w starej fotografii                        -  Kułakowska-Lis J. Lewicka-Depta Z.
 79. Dwór.T.32.Dwudziestolecie m.                         -    Kienzler Iwona 
 80. Dwór w Radoniach. Historia Janeczki            -   Korzeniowska-Matraszek Beata 
 81. Dwór w Kraśnicy i hubalowy Demon              -   Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 82. Dwór - polska tożsamość                                -   Rydel Maciej 
 83. Dwór polski. Literackie obrazy w prozie         -   Tatarkiewicz Emanuela
 84. Dywizjon 303                                                    -     Olszański Michał
 85. Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego      - Pawlikowski Michał Kryspin 
 86. Dziedzictwo. Ziemianie polscy                          -   Chrzanowski Tadeusz red.
 87. Dziedziczki Soplicowa                                      -    Puchalska Joanna
 88. Dzieje architektury w Polsce                             -   Marcinek Jadwiga red. 
 89. Dziewczyny wyklęte                                        -   Nowak Szymon
 90. Dziwne jest serce kobiece... T1.                     - Skąpska z Odrowąż-Pieniążków Zofia 
 91. Echa Młodej Polski                                            -   Borowiak S., Kuźnicka S. red.
 92. Echa Polesia                                                       -     Wysłouch Franciszek
 93. Elementarz                                                          -     Falski Marian 
 94. Encyklopedia popularna PWN                             -    autorzy różni 
 95. Encyklopedia wiedzy o książce                             -    autorzy różni
 96. Etapy                                                               -    Lisowski Ignacy 
 97. Folwark zwierzęcy                                                    -    Orwell  George  
 98. Fotografia cyfrowa                                                -      Eismann K, Duggan S, Grey T   
 99. Gawędy o broni i mundurze                               -   Kobyliński Szymon
 100. Gawędy o czasach i ludziach                        -    Meysztowicz Walerian
 101. Gdy słońce było bogiem                                 -        Kosidowski Zenon 
 102. Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski         -   Romański Romuald
 103. Genialni, lwowska szkoła matematyczna         -   Urbanek Mariusz
 104. Geografia ziem dawnej Polski                            -     Sujkowski Antoni
 105. Geografia ziem odzyskanych w zarysie              -    Dylik Jan 
 106. Ginące rzemiosło…                                           -    Rosadziński Leonard 
 107. Głowa rodziny                                                 -    Łazuka-Witek Anna 
 108. Góra.Dolina.Partyzant niepokonany                   -    Podgóreczny Marian 
 109. Gringo wśród dzikich plemion                            -    Cejrowski Wojciech  
 110. GROM. Siła i honor                                           -    Petelicki Sławomir
 111. Grzechy pamięci                                               -    Królikowski Bohdan
 112. Gwiazdy Drugiej Rzeczypospolitej                      -    Koper Sławomir 
 113. Haft i zdobienie stroju ludowego                        -     autorzy różni
 114. Historia antykomunistycznego podziemia                 - autorzy różni
 115. Historia Polski do roku 1505                              -    Wyrozumski Jerzy
 116. Historia Polski 1505 - 1764                                -    Gierowski Józef Andrzej
 117. Historia Polski 1764 - 1864                                -    Gierowski Józef Andrzej
 118. Historia Polski 1864 - 1948                                -    Buszko Józef
 119. Historia Polski - wiek XX                                    -    Nowak Andrzej 
 120. Historia świata                                                         -    Wells Herbert George
 121. Historia 500 faktów i ciekawostek                           -   Walker Jane
 122.  Hrabia schodzi z pomnika                                  -    Bątkiewicz-Szymanowska Edyta
 123. Hubal i jego Oddział Wydzielony Wojska Polskiego 1939 - 1940 - Sawicki Jacek
 124. Hubalczycy.Oddział Wydzielony Wojska Polskiego - Łuniewska Luiza
 125. Igły                                                                    -    Łuszczyna Marek 
 126. Ingrid Bergman prywatnie                                 -     Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 127. Jak czytać architekturę                                     -    Cragoe Carol Davidson 
 128. Jak czytać zamki                                               -     Hislop Malcolm
 129. Jak fotografować cyfrowo                                 -    Czapliński Czesław
 130. Jam dwór polski                                              -    Rydel Maciej
 131. Janusz Radziwiłł 1880-1967                               -   Durka Jarosław 
 132. Jan Matejko z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki  autorzy różni
 133. Jestem Jarosy.Zawsze ten sam                       -   Mieszkowska Anna
 134. Józef Piłsudski 1867-1935                               -   Garlicki Andrzej
 135. Józef Piłsudski - człowiek i polityk                      -   Koper Sławomir 
 136. Józef Piłsudski i Kaszubi                                  -  red. J. Lewandowski
 137. Józef Piłsudski na dawnej karcie pocztowej i fotografii - Wyrzycki Stanisław
 138. Józef Piłsudski przywódca i marszałek           -    Paterek Anna
 139. Józef Piłsudski w kolorze                                 -   Kunert Andrzej K.
 140. Józef Piłsudski w sztuce i upamiętnianiu             -    Rećko Jan 
 141. Józef Piłsudski. Wybór Pism                              -    Suleja Włodzimierz red.
 142. Józef Piłsudski. Życie i czyny                          -   Pomarański Stefan
 143. Julek Powstaniec                                             -    Kulski Julian Eugene
 144. Kaja od Radosława                                         -    Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 145. Kamienie na szaniec                                           -    Kamiński Aleksander 
 146. Kanada, Kanada                                               -     Ziółkowska Aleksandra
 147. Kapitan Wacław Denhoff-Czarnocki                   -   Rogucki Krzysztof
 148. Karafka La Fontaine'a T1                                          -    Wańkowicz Melchior
 149. Karafka La Fontaine'a T2                                         -     Wańkowicz Melchior
 150. Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej                 -   Kruszyński Bartosz       
 151. Katedra Włocławska                                           -     Rosikoń Janusz
 152. Kawaleria 1939                                                   -   Gowin Sławomir 
 153. Kino,Teatr,Kabaret t 2 Dwudziestolecie m.      -    Koper Sławomir 
 154. Klan Matejków                                                         -    Sołtysik Marek
 155. Klękam w prochu przed Tobą Warszawo             -  Wachnowska Hanna 
 156. Kobiety na Kresach                                             -  Dawid A., Lusek J. red.
 157. Kobiety Witkacego                                               -   Czyńska Małgorzata
 158. Kobiety władzy PRL                                           -    Koper Sławomir 
 159. Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego         -    Kienzler Iwona 
 160. Kobiety ze słynnych obrazów                            -     Kienzler Iwona
 161. Kolacja z konfidentem                                       -     Drużyńska J., Jankowski S. M.
 162. Kolorowi ludzie                                                -     Czermański Zdzisław 
 163. Kołtun się jeży                                                   -      Cejrowski Wojciech 
 164. Konie. Pochodzenie, rasy, cechy                       -      Walkowicz E., Zarawska P.
 165. Konspira                                                            -     Jegliński Piotr red. 
 166. Korzenie są polskie                                        -    Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 167. Kossakowie - Biały mazur                              -    Jurgała-Jureczka Joanna 
 168. Kraków i Galicja t 23 Dwudziestolecie m.         -    Dzieszyński Ryszard
 169. Kresowa Atlantyda                                             -    Nicieja Stanisław Sławomir
 170. Kresowe losy                                                     -    Czarnecki Witold 
 171. Kresowi Sarmaci                                             -     Puchalska Joanna 
 172. Kresy                                                                -    Kolbuszowski Jacek 
 173. Kresy. Najpiękniejsze miasta                           -    Górska Aleksandra   
 174. Kresy - Najpiękniejsze miejsca i budowle      -    Kobojek E. i S.
 175. Kresy - najpiękniejsze zakątki                            -    Dylewski Adam 
 176. Kresy południowo-wschodnie t 18 Dwudziestolecie m.  - Koper Sławomir
 177. Kresy Rzeczpospolitej. Wielki mit Polaków     -    autorzy różni
 178. Kresy Śladami Wielkich Polaków                   -  Osip-Pokrywka Mirek i Magda 
 179. Kresy utracone dzieje                                         -    Czarnowski Ryszard Jan
 180. Kresy w II Rzeczpospolitej                                 -    Koprowski Marek 
 181. Kresy Wschodnie. Przewodnik                              -    Zakrzewski Adam red. 
 182. Kretków - właściciele, zabytki, duszpasterze        -   autorzy
 183. Kronika Polski                                                     -   Ohar - Maksymiuk Joanna 
 184. Kronika życia Józefa Piłsudskiego T 1.                -   Jędrzejewicz Wacław 
 185. Kronika życia Józefa Piłsudskiego T 2.                -   Jędrzejewicz Wacław 
 186. Kronika życia Józefa Piłsudskiego T 3.                -   Jędrzejewicz Wacław  
 187. Królestwo złotych łez                                           -     Kosidowski Zenon 
 188. Krwawiąca granica                                              -    Zacharski Marian
 189. Krystyna Skarbek                                               -    Molenda Jarosław
 190. Książek powijanie                                                -    Frantz Wiktor
 191. Książę Józef Poniatowski                                     -    Skowronek Jerzy
 192. Książę Józef Poniatowski 1763-1813                    -   Koźmiński Karol 
 193. Książę Regent                                                    -   Jastrzębska Magdalena
 194. Księga Kresów Wschodnich Dzieje, ludzie, pomniki polskości -autorzy
 195. Księga Kresów Wschodnich Ostoje polskości       -   autorzy
 196. Księga patrioty                                                     -    autorzy 
 197. Księga puszczy                                                      -    Karpowicz Tytus
 198. Księżna Dominikowa                                          -    Jastrzębska Magdalena
 199. Księżna Izabela Czartoryska                              -  Bodziachowska Katarzyna Maria
 200. Kurier z Warszawy                                              -     Nowak-Jeziorański Jan 
 201. Lech Kaczyński.Biografia polityczna 1949 - 2010   -  autorzy
 202. Legenda Legionów                                              -     Sienkiewicz Witold
 203. Legion                                                                 -    Cherezińska Elżbieta 
 204. Lepszy dzień nie przyszedł już                        -   Ziółkowska-Boehm Aleksandra 
 205. Leśne noce                                                          -   Stompor Józef
 206. Liryki najpiękniejsze                                            -    Leśmian Bolesław
 207. Listy niewysłane                                                   -   Branicka-Wolska Anna 
 208. Listy z Kresów                                                            -  Jastrzębska Magdalena
 209. Litwa Sienkiewicza, Piłsudskiego, Miłosza               -   Kledzik Maciej 
 210. Lubomir Michalak                                             -     Łazuka-Witek Anna 
 211. Lubraniec. Zespół pałacowo-parkowy               -     Bokota P., Nowakowski P.
 212. Lwowskie gawędy                                                -  Schleyen Kazimierz 
 213. Lwów - historia ludzie tradycje                             -   Koprowski Marek A.
 214. Lwów - sacrum et profanum                               -   Czarnowski Ryszard Jan
 215. Łupaszka                                                             -   Smalewski Jan Stanisław
 216. Magia dolnośląskich zamków                            -   Lamparska Joanna
 217. Majster Bieda                                                    -   Potocki Andrzej
 218. Makuszyński. O jednym takim                            -    Urbanek Mariusz 
 219. Malarski żywot Józefa Chełmońskiego                  -  Masłowski Maciej
 220. Mała encyklopedia sztuki polskiej                         -   Górska Aleksandra red. 
 221. Mała księga patrioty                                              -   autorzy  
 222. Maria Curie                                                            -  Curie Ewa 
 223. Maria i Magdalena                                                -  Samozwaniec Magdalena
 224. Maria Konopnicka                                                 -  Kienzler Iwona 
 225. Maria Rodziewiczówna: Strażniczka kresowych stanic - Głuszenia Jan 
 226. Maria Skłodowska-Curie                                    -  Kienzler Iwona 
 227. Marszałek Józef Piłsudski                            -   Kowalczewski A., Wojciechowski A.
 228. Marszałek Ziuk i jego Pierwsi Niepodlegli - Wdowiak Piotr
 229. Marsze i biegi                                               -   autorzy 
 230. Matki partyzantów                                              -   Cergowska Genowefa
 231. Matki Wielkich Polaków                                   -   Wachowicz Barbara
 232. Miałam szczęśliwe życie.Ostatnia z Branickich   -  Branicka-Wolska Anna
 233. Miasto Lwów                                                       -    Budzyński Wiesław 
 234. Między Dźwiną a Czeremoszem                      - Siedlar-Kołyszko Teresa
 235. Miłość w Powstaniu Warszawskim                       -   Koper Sławomir 
 236. Miniatury śmiełowskie                                       -   Kostołowska Ewa 
 237. Mistrzowie kabaretu                                           -   Mieszkowska Anna
 238. Miś, czyli rzecz o Stanisławie Barei                   -   Łuczak Maciej  
 239. Mlekiem, miodem i krwią                                   -   Więckowski Marcin
 240. Moje pierwsze boje                                           -    Piłsudski Józef 
 241. Monte Cassino                                                    -   Wańkowicz Melchior
 242. Muzy Młodej Polski                                           -    Śliwińska Monika 
 243. My i nasze siedliska                                           -    Sapieżyna Matylda 
 244. My Pierwsza Brygada                                         -   Arski Stefan
 245. Myśli i aforyzmy                                                -   Piłsudski Józef
 246. Myśli i wypsknięcia                                           -   Piłsudski Józef 
 247. Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów     -    Czartoryska Izabela 
 248. Na nieludzkiej ziemi                                            -   Czapski Józef
 249. Na skraju Imperium                                            -  Jałowiecki Mieczysław
 250. Na straconych posterunkach                           -   Krajewski Kazimierz 
 251. Na ścieżkach Polesia                                         -   Wysłouch Franciszek 
 252. Na tropach bohaterów Trylogii                             -   Kosman Marceli
 253. Na tropach Smętka                                             -   Wańkowicz Melchior
 254. Na tropach Wańkowicza                                   -   Ziółkowska Aleksandra
 255. Najpiękniejsze wiersze i piosenki                       -   Osiecka Agnieszka  
 256. Najpiękniejsze zakątki świata                              -   Paci Paola
 257. Najpiękniejsze zamki, pałace i dwory w Polsce  -  Gaworski Marek 
 258. Najważniejsze postaci historii świata                   -   Barska E, Głogowski M
 259. Nazywam się Zacharski. Marian Zacharski          -  Zacharski Marian 
 260. Nic nie jest w porządku                                      -   Dębski Krzesimir 
 261. Nie minęło nic, prócz lat...                                 -      Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 262. Nieborów - Kolekcja Radziwiłłów                      -   Janudi Maria red.
 263. Nie wszystko o moim życiu                                 -   Chądzyńska Zofia 
 264. Niezwykłe kobiety w Zakopanem                     -   Jastrzębska Magdalena
 265. Nowy wspaniały świat                                        -    Huxley Aldous  
 266. O naszym hymnie narodowym                             -   Kopczewski Jan Stanisław 
 267. O Piłsudskim i piłsudczykach                           -    Wrzos Konrad
 268. Ochotnik                                                            -   Patricelli Marco 
 269. Od Niepodległości do Niepodległości             -   autorzy różni
 270. Odkrywanie piękna. Włocławek...                   -    Żbikowski Z., Sieraczkiewicz J.
 271. Oficerowie i dżentelmeni                                     -   Jaźwiński Piotr 
 272. Ogniem i mieczem - prawda i legenda                -   Kosman Marceli
 273. Olsztyn. Przestrzeń radości                             -    Czerwiński Ryszard
 274. O mieszkańcach Zamku Warszawskiego        -     Krzywobłocka Bożena
 275. One trzy i Cesarz                                                -   Boissard Janine 
 276. Oni zmienili historię                                             -   Nosowska Dorota
 277. Opowiadania kołymskie                                       -   Szałamow Warłam 
 278. Opowieści biblijne                                               -   Kosidowski Zenon
 279. Opowieści tatrzańskich kurierów                           -  Filar Alfons 
 280. Ossendowski. Podróż przez życie                     -  Michałowski Witold
 281. Ostatni salon PRL                                                -  Chwalba Andrzej 
 282. Ostatnie lata polskiego Lwowa                             -   Koper S., Stańczyk T.
 283. Otwarta rana Ameryki                                         -    Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 284. Pałac Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej        -   Kwiatkowski Marek
 285. Pałac Pusłowskich                                               -  Chwalba Andrzej
 286. Pałace i dwory                                                       -  autorzy różni
 287. Pałace i Dwory dawnych Prus Wschodnich       – Garniec-Jackiewicz M, Garniec M
 288. Pałkiewicz Jacek                                                 -  Kapłanek Andrzej 
 289. Palkiewicz.com                                                    -   Pałkiewicz Jacek 
 290. Pamiątki Soplicy                                                 -    Rzewuski Henryk
 291. Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego         -   Lepecki Mieczysław 
 292. Pamiętnik inteligenta                                            -    Rakowiecki Jerzy  
 293. Pamiętnik moich książek                                       -   Bratny Roman
 294. Pamiętniki                                                             -    Paderewski Ignacy Jan
 295. Pamiętniki                                                           -    Pawlikowski Michał
 296. Pan Piłsudski                                                       -   Bułhakow Michaił 
 297. Pani mi mówi niemożliwe                                    -   Grechuta Marek 
 298. Pani na Złotym Potoku                                      -     Jastrzębska Magdalena
 299. Panie kresowych siedzib                                 -    Jastrzębska Magdalena
 300. Partyzant od Starego                                           -    Stompor Józef 
 301. Pasja życia                                                          -    Pałkiewicz Jacek
 302. Perły kultury                                                        -     Kulak M, Włodarczyk-Kulak A
 303. Piechotą do źródeł Orinoko                             -     Cejrowski Wojciech 
 304. Pierwsze damy II Rzeczpospolitej                     -      Janicki Kamil 
 305. Pieśniarka Warszawy                                           -   Wittlin Tadeusz
 306. Piękna jesteś ziemio moja ojczysta                      -    Szczawiej Jan 
 307. Piękne Polki                                                         -     Liszewscy E i B 
 308. Piękne i niebezpieczne                                         -      Rostkowski Jerzy 
 309. Piłsudski burzliwe życie                                       -  autorzy różni
 310. Piłsudski, Dmowski i niepodległość                       -   Kisielewski Tadeusz A. 
 311. Piłsudski do czytania                                            -   Najder Z., Kuźniar R.
 312. Piłsudski na winiecie                                            -    Lewandowski Adam Stefan
 313. Piłsudski. Wielkie biografie                                -    Fiolka Katarzyna
 314. Piłsudski w NZS-ie                                              -    Lewandowski Adam Stefan
 315. Pisarskie delicje                                                 - Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 316. Poczet królów i książąt polskich                           -   Garlicki Andrzej 
 317. Poczet Żołnierzy Wyklętych                                  -   Saweczko Mateusz 
 318. Pod kopułą lwowskiego Ossolineum                -    Wasylewski Stanisław
 319. Podróże marzeń                                                  -  autorzy różni
 320. Podróże Mickiewicza                                           -     Podhorska-Okołów Stefania
 321. Podróże z moją kotką                                           -     Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 322. Podróżniczka                                                       -    Dzieduszycka Ewa 
 323. Podróżniczki. Dziewczyny, które nie znały granic  -   Molenda Jarosław 
 324. Podróżnik WC                                                      -    Cejrowski Wojciech
 325. Pogranicze polsko-słowackie                               -    autorzy różni 
 326. Polacy z Kresów. Znani i nieznani                     -   Węglicka Katarzyna
 327. Polki, które zadziwiły świat                                 -  Puchalska Joanna
 328. Polki, które zmieniły wizerunek kobiety             -  Puchalska Joanna
 329. Polscy spadochroniarze                                       -  autorzy różni  
 330. Polska                                                                 -   autorzy różni 
 331. Polska - Niemcy 1:0, czyli 1000 lat sąsiedzkich...     -   Klim Andrzej
 332. Polska niezwykła-przewodnik                              -     autorzy różni
 333. Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego narodu 966 - 2008 - Zamoyski Adam 
 334. Polska droga do zniewolenia                               -   Michalkiewicz Stanisław
 335. Polska i Polacy                                                    -    Suchodolski Bogdan
 336. Polska Najpiękniejsze zamki i pałace              -   Olchowik-Adamowska L, Ławecki T
 337. Polska Skarby architektury                                -    Willman Anna 
 338. Polska-20 pomysłów na weekend                        -   Marekwica Agnieszka
 339. Polski dwór                                                          -   Markowski Stanisław
 340. Polskie gniazda rodzinne                                    -   Miliszkiewicz Janusz 
 341. Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920                  -  Mordawski Hubert 
 342. Polskie muzea literackie                                         -   autorzy różni 
 343. Portret Familii                                                       -  Dernałowicz Maria
 344. Portret Klementyny                                              -   Jastrzębska Magdalena 
 345. Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki  -   Rosadziński Leonard 
 346. Powrót nie był przewidziany                                  -   Radzyńska Helena 
 347. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie                           -   Chlebowski Cezary
 348. Poznań. Spacer w czasie                                        -    Krzysztof Smura
 349. Poznań w grafice                                                    -       Sporakowski G., Kot H.
 350. Preteksty do wspomnień                                       -   Kolińska Krystyna
 351. Prokurator. Kobieta, która się nie bała                   -   Podgórska J, Ronc M
 352. Przeciw nicości                                                       -   Franczak E, Okołowicz S 
 353. Przedwojenni. Zawsze był jakiś dwór                   -    Mieszczanek Anna 
 354. Przewodnik po Płocku                                          -    Szychowski I., Gałązka T. J.   
 355. Przewodnik 4x4 po Polsce                                  -    Chmielewski M, Jedynak A, Kwiecień A
 356. Przysłowia polskie                                                 -  Masłowscy Danuta i Włodzimierz   
 357. Przystanek Bieszczady. Bez cenzury                    -   Potocki Andrzej
 358. Przyszłość pokaże                                               -   Tarnowska Maria
 359. Puklerz Mohorta                                                  -    Masłoń Krzysztof 
 360. Radziejowickie Theatrum.Dzieje rezydencji     -    Barbasiewicz Maria
 361. Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie  - Łuczak Maciej
 362. Resortowe dzieci. Media                                     -    autorzy różni 
 363. Rio Anaconda                                                     -     Cejrowski Wojciech
 364. Rodzi się człowiek                                              -     Fijałkowski Włodzimierz  
 365. Rok polski                                                          -     Kossak Zofia 
 366. Romanse na szczytach władzy                         - Kienzler Iwona 
 367. Rowerem przez II RP                                        -   Newman Bernard 
 368. Rozmowy z Piłsudskim 1916 - 1931                 -    Baranowski Władysław 
 369. Rumaki Lizypa                                                  -      Kosidowski Zenon
 370. Rycerze wielkiej sprawy                                    -   Polak-Pałkiewicz Ewa 
 371. Saga czyli filiżanka, której nie ma                           -   Harasimowicz Cezary
 372. Sekret                                                                  -    Byrne Rhonda
 373. Sekret Enigmy                                                     -   Wojtkiewicz Stanisław Strumph 
 374. Sekret Potęga młodości                                       -    Harrington Paul 
 375. Sekrety fotografii cyfrowej                                 -   Kelby Scott   
 376.  Sekretarzyk babuni                                            -   Okęcka-Bromkowa Maryna  
 377. Siedem ekscelencji i jedna dama                     -   Piskor Aleksander
 378. Siedem pigułek Lucyfera                                      -    Piasecki Sergiusz 
 379. Siedziby obronno-rezydencjonalne                     -      autorzy różni
 380. Siedziby Wielkich Polaków t.1                          -   Wachowicz Barbara 
 381. Siedziby Wielkich Polaków t.2                          -   Wachowicz Barbara 
 382. Siła kobiecości                                                     -  Majewska-Opiełka Iwona
 383. Simona                                                                 -   Kamińska Anna 
 384. Siostry Lachman, piękne nieznajome              -   Jastrzębska Magdalena 
 385. Skarby Włocławka                                              -    Kotula K, Nowakowski P
 386. Słownik frazeologiczny                                       -    Podlawska, Świątek-Brzezińska
 387. Słownik synonimów i antonimów                          Gajewska, Pawlus
 388. Słynne rody                                                         -    Schirmer Marcin K.
 389. Soból i panna                                                     -    Weyssenhoff Józef
 390. SOLIDARNOŚĆ na szlaku Józefa Piłsudskiego   -  Adam Stefan Lewandowski
 391. Spacer po Lwowie                                               -   Koper Sławomir
 392. Spór o Stanisława Augusta                                  -   Zahorski Andrzej 
 393. Sprawiedliwi. Rzecz o Ukraińcach ratujących Polaków w czasie Rzezi Wołyńskiej - Ścibor-Marchocka Maryla
 394. Stanisław August Poniatowski                              -    Zienkowska Krystyna 
 395. Stanisławów jednak żyje                                    -   Olszański Tedeusz
 396. Starorzecza                                                         -    Kroh Antoni 
 397. Strachy i Lachy                                                   -   Nowak Andrzej
 398. Strzępy meldunków                                             -   Składkowski Sławoj Feliks
 399. Sumienie Polski                                                   -   Pawlikowski Michał K.
 400. Sybir bez przekleństw. Sybir wspomnień               -   Lepecki Mieczysław
 401. Szabla i koń                                                          -   Wittlin Tadeusz 
 402. Szczenięce lata                                                   -   Wańkowicz Melchior
 403. Szesnasty kołobrzeski                                          -    Malczewski Juliusz 
 404. Sześć pięter luksusu                                           -    Łazarewicz Cezary 
 405. Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku      -  Łoś Piotr Szymon
 406. Szlak bojowy Legionów Polskich                        -    Nowak Janusz Tadeusz
 407. Szlakiem rezydencji wiejskich. Dwory i pałace  -       autorzy różni
 408. Szpada na wachlarzu                                           -    Popławska Halina
 409. Sztuka podróżowania                                           -   Pałkiewicz Jacek
 410. Sztuka przywództwa Piłsudski                           -   Gajdziński Piotr 
 411. Szymon Kobyliński uczy rysować                       -  Kobyliński Szymon
 412. Ścieżka obok drogi                                                -  Iłłakowiczówna Kazimiera
 413. Ścieżką obok drogi                                                -   Michalkiewicz Stanisław
 414. Śmiech przez łzy                                                   -   Draczyńska E., Szydłowska Z.
 415. Śmiertelni.Historia oparta na faktach                    -   Greniuch Tomasz 
 416. Średniowieczny zespół osadniczy                         -        Andrzejewska Aldona
 417. Świadectwa historii pow. aleksandrowskiego      -   Sołtysiński Zbigniew Piotr
 418. Święte Szaleństwo                                                -    Zamoyski Adam
 419. Tahańcza Poniatowskich                                    -   Orman Elżbieta 
 420. Tajne akcje snajperów GROM                                  -    Marzec Tomasz
 421. Tajne Państwo                                                     -   Karski Jan 
 422. Tajny dziennik                                                       -      Białoszewski Miron
 423. Tak było                                                               -    Sapieha Eustachy 
 424. Tamten Kraków, tamta Krynica                        -     Gajzlerowa z Cerchów Eleonora 
 425. Tamten Lwów t1. Oblicze Miasta                           -   Szolginia Witold
 426. Tamten Lwów t2. Ulice i place                               -    Szolginia Witold
 427. Tamten Lwów t3. Świątynie, gmachy, pomniki       -    Szolginia Witold
 428. Tamten Lwów t4. My, lwowianie                             -    Szolginia Witold 
 429. Tamten Lwów t5. Życie miasta                              -   Szolginia Witold 
 430. Taniec na wulkanie                                            -   Hochberg von Pless Daisy  
 431. Tatry międzywojenne                                            -   Skowroński Jarosław 
 432. Teatr telewizji i jego artyści                                   -   Bieniewski Henryk 
 433. Tischner - życie w opowieściach                          -   Bereś W., Baron A.W. 
 434. Tradycja. Myśli ważne na ziemi                          -  Gierczyńska R. Maria 
 435. Traffic 27 wierszy                                               -   Mazur Andrzej
 436. Trasy off-roadowe                                              -  Bednarczyk W, Bolko P, Horodeński M
 437. Trzecia granica Zbójnicka droga                           -   Bahdaj Adam
 438. Trzecia granica W matni                                       -   Bahdaj Adam
 439. Trzecia granica Nieznajoma z baru Bolero           -   Bahdaj Adam
 440. Trzecia granica Ostatnia tur                               -   Bahdaj Adam
 441. Trzy wojny. Pamiętnik Cichociemnego                 -   Biały Jan
 442. Trzynaście moich lat w JW GROM                       -   Kisiel AK, Rak M
 443. Tułacze dzieci                                                       -   Hort Weronika
 444. Twarze włocławskiej bezpieki                                       -   autorzy różni
 445. Twierdza szyfrów                                                  -   Wołoszański Bogusław 
 446. Tylko we Lwowie                                                -    Michotek Jerzy
 447. Tytus Działyński 1796-1861                                 -   Słowiński Lech
 448. U boku Marszałka                                                -   Korwin-Sokołowski Adam Ludwik
 449. Ukraina Przewodnik Historyczny                          -   Koper Sławomir 
 450. Ulica Żółwiego Strumienia                                -    Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 451. Ułani, ułani                                                           -   Cydzik Grzegorz 
 452. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie   -   Lewandowski Adam Stefan 
 453. Usypać góry. Historie z Polesia                             -  Szejnert Małgorzata
 454. Uśmiech Lwowa                                                  -   Makuszyński Kornel 
 455. Uwikłane w historię.Bohaterki i zdrajczynie     -   Molenda Jarosław
 456. Uzdrowisko Ciechocinek                                      -   Iwanowska-Jeske Danuta red.
 457. W kręgu Enigmy                                                   -   Kozaczuk Władysław
 458. W kręgu króla Stanisława                                     -    Borucki Marek 
 459. W oparach absyntu                                            -     Kienzler Iwona 
 460. W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne   -  Łozińscy Maja i Jan 
 461. W ziemiańskim dworze                                          -    Łozińska Maja 
 462. Wakacje 1939                                                         -   Lisiecka Anna 
 463. Waleczne z gór                                                       -   Puścikowska Agata 
 464. Walka o prawdę, historia i polityka                         -    Żebrowski Leszek
 465. Walka podziemna na szczytach                             -   Wnuk Włodzimierz
 466. Wanda.Opowieść o sile życia i śmierci               -    Kamińska Anna
 467. Warstwy czyli obrazy miasta                                   -   Kosson Grzegorz 
 468. Warszawa literacka w okresie międzywojennym    -   Łopuszański Piotr
 469. Wehikuł czasu                                                   -   Wells Herbert George
 470.  Węzły pamięci niepodległej Polski                       -    autorzy różni 
 471. Wiejskie dwory i pałace                                      -    Rydel Maciej 
 472. Wielcy Kresowiacy                                                 -    Węglicka Katarzyna
 473. Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat   - Borucki Marek 
 474. Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat t. 2  - Borucki Marek
 475. Wielka księga Armii Krajowej                               -   autorzy różni
 476. Wielka księga przysłów                                              - autorzy różni
 477. Wielki Marszałek                                                   -   Lipiński Wacław 
 478. Wielkie zagadki przeszłości                                      - autorzy różni
 479. Wieniawa. Szwoleżer na pegazie                        -   Urbanek Mariusz
 480. Więcej niż świadek                                                -    Odrowąż-Pieniążek Jerzy 
 481. Większy niż król ten książę                                    -   Szenic Stanisław 
 482. Wilczyce z Dzikich Pól                                        -      Puchalska Joanna
 483. Wisławy Szymborskiej dary przyjaźni i dowcipu - Matuszewski Ryszard
 484. Witkacy                                                                  -   Jakimowicz Irena 
 485. Witkacy na wakacjach                                           -    autorzy
 486. Wodzowie i żołnierze                                             -   Luterek Grzegorz red.
 487. Wojna o tajemnice                                                -   Pepłoński Andrzej
 488. Wokół Wańkowicza                                                -  Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 489. Wołynianki. Z Wołynia do PRL                            -    Jaźwiński P. i A. 
 490. Wołyń. Przemilczana zbrodnia na Polakach       -    Kramek Michał
 491. Wpisani w Giewont                                                -    Worcell Henryk
 492. Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej           -   Koper Sławomir
 493. Wspomnienia                                                        -    Piłsudska Aleksandra 
 494. Wspomnienia 1910 - 1920                                   -   Paderewska Helena
 495. Wspomnienia wojenne                                          -    Lanckorońska Karolina 
 496. Wspomnienia z AK                                                -    Ropelewski Andrzej 
 497. Wszechświat w nas                                               -   Mirosławski Zbigniew   
 498. Wściekłość i duma                                              -    Fallaci Oriana  
 499. Wybitne rody, które tworzyły polską kulturę i naukę -  Schirmer Marcin K.
 500. Wybitni polscy odkrywcy i podróżnicy             -    Pilichowie Maria i Przemysław
 501. Wybór pism                                                           -    Konopnicka Maria 
 502. Wychowanie w szkole i w domu t 24 Dwudziestolecie m.   -   Kienzler Iwona
 503. Wymarsz i inne wspomnienia                                -    Wieniawa-Długoszowski Bolesław 
 504. Wypoczynek w dworach i pałacach                      -     Pasieczny Robert 
 505. Wyspa na prerii                                                     -   Cejrowski Wojciech 
 506. Wyspiański Dopóki starczy życia                             - Śliwińska Monika  
 507. Wywalczyć Polskę                                                 -   Stańczyk Tomasz
 508. Wyznania złodzieja dzieł sztuki                         -    Stéphane Breitweiser 
 509. Wzgórze Błękitnego Snu                                     -   Newerly Igor 
 510. Z Medyki wspomnienia rodzinne                      -   Pawlikowski Kasper 
 511. Z mocy bezprawia                                                -   Sumliński Wojciech
 512. Z moich wspomnień                                              -   Potocka Maria Małgorzata 
 513. Z pamiętnika niemłodej już mężatki                      -   Samozwaniec Magdalena
 514. Z Piłsudskim na sztandarze                               -    Lewandowski Adam Stefan
 515. Z polskiego domu                                                -    Puchalska Joanna
 516. Zabytki UNESCO w Polsce                                  -    Włodarczyk J, Tryhubczak B
 517. Zagajewski Stanisław                                            -   Kowalewska Agnieszka
 518. Zakazana historia                                                 -   autorzy różni 
 519. Zakątek pamięci.Życie w XIX-wiecznych...        -   Domańska-Kubiak Irena 
 520. Zamek w Raciążku                                                -   Kajzer Leszek
 521. Zamki, dwory i pałace                                         -    Cieśla P, Śliwa Z 
 522. Zamość miasto idealne                                         -   Jawor Marek 
 523. Zapluty karzeł reakcji                                            -   Woźniak Piotr
 524. Zawodowiec                                                          -   Rawski Aleksander
 525. Zawód szpieg                                                       -    Majewski M, Reszka P
 526. Zdzisław Tarnowski                                           -    Jastrzębska Magdalena
 527. Ze wspomnień kuriera                                           -   Zubek Julian "Tatar" 
 528. Ziele na kraterze                                                    -   Wańkowicz Melchior
 529. Zieleńce Dubienka                                                -    Mikuła Wojciech Stanisław 
 530. Zielone lata                                                          -    Jeśman Maria
 531. Ziemiańskie święta i zabawy                              -    Pruszak Tomasz Adam
 532. Znowu się naraziłem                                           -   Józekowski Alojzy
 533. Zośka i Parasol                                                    -   Kamiński Aleksander 
 534. Zrozumieć świat: Rozmowy z uczonymi amerykańskimi - Osiatyński  Wiktor  
 535. Zrozumieć świat: Rozmowy z uczonymi radzieckim - Osiatyński  Wiktor 
 536. Żołnierze Niepodległości 1914-1918                    -  Wieliczka - Szarkowa Joanna
 537. Żony wielkich romantyków i Maria Walewska   -    Salny Rimanas
 538. Życie codzienne arystokracji                                 -  Łozińscy Maja i Jan 
 539. Życie niewłaściwie urozmaicone                         -  Leski Kazimierz
 540. Życie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej - Koper Sławomir
 541. Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej            -   Koper Sławomir 
 542. 18 ilustracji do Lalki Bolesława Prusa                      -   Daszewski Władysław
 543. 25 lat wolnej Polski                                                -    autorzy różni
 544. 100 najpiękniejszych miejsc w Polsce                   -   autorzy różni
 545. 365 cudów świata                                                   -    autorzy różni
 546. 500 zdań polskich                                                   -  Bralczyk Jerzy
 547. 1000 muzeów w Polsce                                            -   autorzy różni
 548. 1914-1918                                                                 -  Zgórniak Marian
 549. 1920. Prawdziwy cud nad Wisłą                               -   Szarek Jarosław
 
Książki spoza mojej biblioteki


 1. Anders spieszony                                              -               Berberyusz Ewa
 2. Był dom...                                                        -             Szatkowska Anna
 3. Cień ojca na tle tężni                                     -           Iwanowska-Ludwińska Małgorzata 
 4. Czerwony śnieg na Etnie                               -  Mikołajewski J, Smoleński P 
 5. Dwory szlacheckie powiatu aleksandr.        -         Sołtysiński Zbigniew Piotr
 6. Dwór, pejzaż okaleczony                             -             Sypuła-Gliwa Joanna 
 7. Gdzie ten dom, gdzie ten świat                        -             Morawski Zdzisław 
 8. Kossak nieznany                                              -               Kossak Teresa
 9. Lem. Życie nie z tej ziemi                                  -               Orliński Wojciech 
 10. Migawki wspomnień                                       -              Pruszyński Mieczysław 
 11. Niesamowite przypadki                                       -       Krajewska Joanna
 12.  Waldorff. Ostatni baron Peerelu                    -               Urbanek Mariusz 
 13. Peczara                                                            -             Potocka Janina, Potocka Zofia
 14. Profesor Weigl i karmiciele wszy                  -             Urbanek Mariusz
 15. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów                    -                Ossendowski Antoni Ferdynand 
 16. Spacerkiem po Ciechocinku                            -                Nocna Aldona
 17. W niewoli sowieckiej                                         -               Młynarski Bronisław
 18. Ziemiański savoir-vivre                          -               Pruszak Tomasz Adam
 19.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz