Ku pokrzepieniu serc - tytuły

Książki w mojej bibliotece:

                   Tytuł                                                                    Autor

 1. Abecadło Kisiela                                               -      Kisielewski Stefan
 2. Absurdy Polski Międzywojennej                     -      Fog Marek
 3. Absurdy PRL-u. Antologia                               -      Rychlewski Marcin 
 4. Atlantyda Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku   - Chciuk Andrzej
 5. Afazja polska                                                    -      Dakowicz Przemysław
 6. Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej         -      Koper Sławomir 
 7. Agenci, szpiedzy, żołnierze                             -      Kryszczukajtis-Szopa Joanna
 8. Antologia poezji polskiej                                   -       autorzy różni 
 9. Architektura T 25 Dwudziestolecie m.              -      Kienzler Iwona
 10. Arystokracja. T.1.Dwudziestolecie   m.         -      Koper Sławomir 
 11. Arystokracja. Polskie rody                             -       Schirmer Marcin K.
 12. Atomowy szpieg                                              -       Cenckiewicz Sławomir
 13. Awantury w rodzinie                                             -         Hemar Marian
 14. Bagatela z bożej łaski Wzloty przyziemne        -      Łapin Konrad 
 15. Bagatela z bożej łaski Losy wojenne                -      Łapin Konrad 
 16. Bagatela z bożej łaski Lata okrzepłe                -      Łapin Konrad 
 17. Berlingowcy. Żołnierze tragiczni                       -      autorzy różni 
 18. Bibuła                                                              -      Piłsudski Józef
 19. Bohaterowie historii Polski                            -      Leszczyński Maciej
 20. Bojowo i lirycznie. Legiony Piłsudskiego            -    Sienkiewicz Witold
 21. Boże coś Polskę Alojzego Felińskiego              -     Zakrzewski Bogdan 
 22. Burza od wschodu                                           -     Dunin - Kozicka Maria 
 23. Byłem cichociemnym                                      -     Bałuk Stefan 
 24. Cel za horyzontem                                            -     Soyka KK, Kotowski K
 25. Chłopak z Sosnowca                                        -    Zieliński Jan
 26. Cichociemni                                                      -    Śledziński Kacper 
 27. Cichociemni 1941-1945: sylwetki spadochroniarzy -    Tucholski Jędrzej
 28. Cień tajnych służb                                            -    Kania Dorota
 29. Commando Cichociemni                                 -  Bałuk Stefan
 30. Damy ze skazą                                                  -  Janicki Kamil
 31. Darz bór t 34 Dwudziestolecie m.                   -    Kienzler Iwona 
 32. Długi marsz                                                       -     Rawicz Sławomir
 33. Dobre maniery w przedwojennej Polsce             -   Barbasiewicz Maria
 34. Drogi Cichociemnych                                        -    autorzy różni
 35. Dwory i dworki w II Rzeczpospolitej               -    Schirmer Marcin
 36. Dwory i pałace na Kresach Wschodnich        -  Samusikowie Katarzyna i Jerzy
 37. Dwory polskie.Najpiękniejsze posiadłości ziemskie - Pielesz Marcin
 38. Dwór.T.32.Dwudziestolecie m.                         -    Kienzler Iwona
 39. Dwór - polska tożsamość                                -   Rydel Maciej
 40. Dywizjon 303                                                    -     Olszański Michał
 41. Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego      - Pawlikowski Michał Kryspin
 42. Dziedziczki Soplicowa                                      -    Puchalska Joanna
 43. Dzieje architektury w Polsce                             -   Marcinek Jadwiga red. 
 44. Dziewczyny wyklęte                                        -   Nowak Szymon
 45. Echa Polesia                                                    -     Wysłouch Franciszek
 46. Etapy                                                               -    Lisowski Ignacy 
 47. Gawędy o broni i mundurze                               -   Kobyliński Szymon
 48. Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski         -   Romański Romuald
 49. Genialni, lwowska szkoła matematyczna         -   Urbanek Mariusz
 50. Geografia ziem dawnej Polski                            -     Sujkowski Antoni
 51. Geografia ziem odzyskanych w zarysie              -    Dylik Jan 
 52. Góra.Dolina.Partyzant niepokonany                   -    Podgóreczny Marian
 53. GROM. Siła i honor                                           -    Petelicki Sławomir
 54. Grzechy pamięci                                               -    Królikowski Bohdan
 55. Gwiazdy Drugiej Rzeczypospolitej                      -    Koper Sławomir 
 56. Historia antykomunistycznego podziemia                 - autorzy różni
 57. Historia Polski do roku 1505                              -    Wyrozumski Jerzy
 58. Historia Polski 1505 - 1764                                -    Gierowski Józef Andrzej
 59. Historia Polski 1764 - 1864                                -    Gierowski Józef Andrzej
 60. Historia Polski 1864 - 1948                                -    Buszko Józef
 61. Historia Polski - wiek XX                                    -    Nowak Andrzej 
 62. Hubal i jego Oddział Wydzielony Wojska Polskiego 1939 - 1940 - Sawicki Jacek
 63. Hubalczycy.Oddział Wydzielony Wojska Polskiego - Łuniewska Luiza
 64. Igły                                                                    -    Łuszczyna Marek 
 65. Jam dwór polski                                              -    Rydel Maciej
 66. Janusz Radziwiłł 1880-1967                               -   Durka Jarosław 
 67. Jestem Jarosy.Zawsze ten sam                       -   Mieszkowska Anna
 68. Józef Piłsudski - człowiek i polityk                      -   Koper Sławomir 
 69. Józef Piłsudski przywódca i marszałek              -    Paterek Anna
 70. Józef Piłsudski w kolorze                                 -   Kunert Andrzej K.
 71. Józef Piłsudski w sztuce i upamiętnianiu             -    Rećko Jan
 72. Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej                 -   Kruszyński Bartosz
 73. Kawaleria 1939                                                   -   Gowin Sławomir 
 74. Kino,Teatr,Kabaret t 2 Dwudziestolecie m.      -    Koper Sławomir
 75. Klękam w prochu przed Tobą Warszawo             -  Wachnowska Hanna 
 76. Kobiety Witkacego                                               -   Czyńska Małgorzata
 77. Kobiety władzy PRL                                           -    Koper Sławomir 
 78. Kolacja z konfidentem                                       -     Drużyńska J., Jankowski S. M.
 79. Konspira                                                            -     Jegliński Piotr red.
 80. Kresowa Atlantyda                                             -    Nicieja Stanisław Sławomir
 81. Kresowe losy                                                     -    Czarnecki Witold 
 82. Kresowi Sarmaci                                             -     Puchalska Joanna
 83. Kresy                                                                 -    Kobojek E. i S.
 84. Kresy - najpiękniejsze zakątki                            -    Dylewski Adam 
 85. Kresy Rzeczpospolitej. Wielki mit Polaków     -    autorzy różni
 86. Kresy w II Rzeczpospolitej                                 -    Koprowski Marek 
 87. Kresy południowo-wschodnie t 18 Dwudziestolecie m.  - Koper Sławomir
 88. Kresy Wschodnie                                                -    Zakrzewski Adam red.
 89. Kronika Polski                                                     -   Ohar - Maksymiuk Joanna
 90. Krystyna Skarbek                                               -    Molenda Jarosław
 91. Książek powijanie                                                -    Frantz Wiktor
 92. Książę Józef Poniatowski                                     -    Skowronek Jerzy
 93. Książę Józef Poniatowski 1763-1813                    -   Koźmiński Karol 
 94. Księga Kresów Wschodnich Dzieje, ludzie, pomniki polskości -autorzy
 95. Księga Kresów Wschodnich Ostoje polskości       -   autorzy
 96. Księga patrioty                                                     -    autorzy
 97. Kurier z Warszawy                                              -     Nowak-Jeziorański Jan 
 98. Lech Kaczyński.Biografia polityczna 1949 - 2010   -  autorzy
 99. Legenda Legionów                                              -     Sienkiewicz Witold
 100. Legion                                                                 -    Cherezińska Elżbieta
 101. Lepszy dzień nie przyszedł już                            -   Ziółkowska-Boehm Aleksandra 
 102. Leśne noce                                                          -   Stompor Józef
 103. Listy niewysłane                                                   -   Branicka-Wolska Anna 
 104. Listy z Kresów                                                         -  Jastrzębska Magdalena
 105. Lwowskie gawędy                                                -  Schleyen Kazimierz 
 106. Lwów - historia ludzie tradycje                                -   Koprowski Marek
 107. Lwów - sacrum et profanum                               -   Czarnowski Ryszard Jan
 108. Łupaszka                                                             -   Smalewski Jan Stanisław
 109. Mała encyklopedia sztuki polskiej                         -   Górska Aleksandra red. 
 110. Maria Rodziewiczówna: Strażniczka kresowych stanic - Głuszenia Jan 
 111. Maria Skłodowska-Curie                                    -  Kienzler Iwona
 112. Matki partyzantów                                              -   Cergowska Genowefa
 113. Matki Wielkich Polaków                                   -   Wachowicz Barbara
 114. Miałam szczęśliwe życie.Ostatnia z Branickich   -  Branicka-Wolska Anna
 115. Miasto Lwów                                                       -    Budzyński Wiesław 
 116. Między Dźwiną a Czeremoszem                      - Siedlar-Kołyszko Teresa
 117. Miłość w Powstaniu Warszawskim                       -   Koper Sławomir 
 118. Mlekiem, miodem i krwią                                   -   Więckowski Marcin
 119. Moje pierwsze boje                                           -    Piłsudski Józef
 120. My i nasze siedliska                                           -    Sapieżyna Matylda
 121. Myśli i wypsknięcia                                           -   Piłsudski Józef 
 122. Na nieludzkiej ziemi                                            -   Czapski Józef
 123. Na straconych posterunkach                           -   Krajewski Kazimierz 
 124. Na tropach Wańkowicza                                      -   Ziółkowska Aleksandra
 125. Nazywam się Zacharski. Marian Zacharski          -  Zacharski Marian 
 126. Nic nie jest w porządku                                      -   Dębski Krzesimir
 127. Nieborów - Kolekcja Radziwiłłów                      -   Janudi Maria red.
 128. Nie wszystko o moim życiu                                 -   Chądzyńska Zofia
 129. O naszym hymnie narodowym                             -   Kopczewski Jan Stanisław 
 130. O Piłsudskim i piłsudczykach                           -    Wrzos Konrad
 131. Ochotnik                                                            -   Patricelli Marco 
 132. Od Niepodległości do Niepodległości             -   autorzy różni
 133. Oficerowie i dżentelmeni                                     -   Jaźwiński Piotr 
 134. One trzy i Cesarz                                                -   Boissard Janine
 135. Opowiadania kołymskie                                       -   Szałamow Warłam
 136. Opowieści tatrzańskich kurierów                           -  Filar Alfons 
 137. Ossendowski. Podróż przez życie                        -  Michałowski Witold
 138. Ostatni salon PRL                                                -  Chwalba Andrzej 
 139. Pałac Pusłowskich                                               -  Chwalba Andrzej
 140. Pałace i dwory                                                       autorzy różni
 141. Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego         -   Lepecki Mieczysław 
 142. Pamiętniki                                                             -    Paderewski Ignacy Jan
 143. Pamiętniki                                                           -    Pawlikowski Michał
 144. Pan Piłsudski                                                       -   Bułhakow Michaił 
 145. Pani mi mówi niemożliwe                                    -   Grechuta Marek 
 146. Panie kresowych siedzib                                 -    Jastrzębska Magdalena
 147. Partyzant od Starego                                           -    Stompor Józef
 148. Pieśniarka Warszawy                                           -   Wittlin Tadeusz
 149. Piękna jesteś ziemio moja ojczysta                      -    Szczawiej Jan 
 150. Piłsudski                                                              -    Fiolka Katarzyna
 151. Piłsudski burzliwe życie                                       -  autorzy różni
 152. Piłsudski w NZS-ie                                              -    Lewandowski Adam Stefan
 153. Poczet królów i książąt polskich                           -   Garlicki Andrzej 
 154. Poczet Żołnierzy Wyklętych                                  -   Saweczko Mateusz 
 155. Podróże Mickiewicza                                           -     Podhorska-Okołów Stefania
 156. Polacy z Kresów. Znani i nieznani                     -   Węglicka Katarzyna
 157. Polki, które zadziwiły świat                                 -  Puchalska Joanna
 158. Polscy spadochroniarze                                       -  autorzy różni  
 159. Polska                                                                 -   autorzy różni 
 160. Polska - Niemcy 1:0, czyli 1000 lat sąsiedzkich...     -   Klim Andrzej
 161. Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego narodu 966 - 2008 - Zamoyski Adam 
 162. Polska droga do zniewolenia                               -   Michalkiewicz Stanisław
 163. Polska i Polacy                                                    -    Suchodolski Bogdan
 164. Polska Najpiękniejsze zamki i pałace                    -   Olchowik-Adamowska, Ławecki 
 165. Polska-20 pomysłów na weekend                        -   Marekwica Agnieszka
 166. Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920                  -  Mordawski Hubert
 167. Powrót nie był przewidziany                                  -   Radzyńska Helena 
 168. Prokurator. Kobieta, która się nie bała                   -   Podgórska J, Ronc M
 169. Przysłowia polskie                                                 -  Masłowscy Danuta i Włodzimierz   
 170. Przyszłość pokaże                                               -   Tarnowska Maria
 171. Puklerz Mohorta                                                  -    Masłoń Krzysztof 
 172. Resortowe dzieci. Media                                     -    autorzy różni 
 173. Rozmowy z Piłsudskim 1916 - 1931                 -    Baranowski Władysław
 174. Rycerze wielkiej sprawy                                    -   Polak-Pałkiewicz Ewa 
 175. Sekret Enigmy                                                     -   Wojtkiewicz Stanisław Strumph
 176. Siedem pigułek Lucyfera                                      -    Piasecki Sergiusz 
 177. Siedziby Wielkich Polaków t.1                          -   Wachowicz Barbara 
 178. Siedziby Wielkich Polaków t.2                          -   Wachowicz Barbara 
 179. Siła kobiecości                                                     -  Majewska-Opiełka Iwona
 180. Siostry Lachman, piękne nieznajome              -   Jastrzębska Magdalena
 181. Soból i panna                                                     -    Weyssenhoff Józef
 182. SOLIDARNOŚĆ na szlaku Józefa Piłsudskiego   -  Adam Stefan Lewandowski
 183. Spacer po Lwowie                                               -   Koper Sławomir
 184. Spór o Stanisława Augusta                                  -   Zahorski Andrzej
 185. Stanisław August Poniatowski                              -    Zienkowska Krystyna 
 186. Stanisławów jednak żyje                                    -   Olszański Tedeusz
 187. Starorzecza                                                         -    Kroh Antoni 
 188. Strachy i Lachy                                                   -   Nowak Andrzej
 189. Sumienie Polski                                                   -   Pawlikowski Michał K.
 190. Sybir bez przekleństw. Sybir wspomnień               -   Lepecki Mieczysław
 191. Szabla i koń                                                          -   Wittlin Tadeusz
 192. Szesnasty kołobrzeski                                          -    Malczewski Juliusz 
 193. Szlak bojowy Legionów Polskich                        -    Nowak Janusz Tadeusz
 194. Sztuka przywództwa Piłsudski                           -   Gajdziński Piotr 
 195. Ścieżką obok drogi                                                -   Michalkiewicz Stanisław
 196. Święte Szaleństwo                                                -    Zamoyski Adam
 197. Tahańcza Poniatowskich                                       -   Orman Elżbieta 
 198. Tajne akcje snajperów GROM                                  -    Marzec Tomasz
 199. Tajne Państwo                                                     -   Karski Jan
 200. Tak było                                                               -    Sapieha Eustachy
 201. Tamten Lwów t1. Oblicze Miasta                           -   Szolginia Witold
 202. Tamten Lwów t2. Ulice i place                               -    Szolginia Witold
 203. Tamten Lwów t3. Świątynie, gmachy, pomniki        -    Szolginia Witold
 204. Tamten Lwów t4. My, lwowianie                             -    Szolginia Witold 
 205. Tamten Lwów t5. Życie miasta                              -   Szolginia Witold
 206. Tatry międzywojenne                                            -   Skowroński Jarosław 
 207. Teatr telewizji i jego artyści                                   -   Bieniewski Henryk 
 208. Tischner - życie w opowieściach                          -   Bereś W., Baron A.W.
 209. Trzecia granica Zbójnicka droga                           -   Bahdaj Adam
 210. Trzecia granica W matni                                       -   Bahdaj Adam
 211. Trzecia granica Nieznajoma z baru Bolero           -   Bahdaj Adam
 212. Trzecia granica Ostatnia tur                               -   Bahdaj Adam
 213. Trzynaście moich lat w JW GROM                       -   Kisiel AK, Rak M
 214. Tułacze dzieci                                                       -   Hort Weronika
 215. Twierdza szyfrów                                                  -   Wołoszański Bogusław 
 216. U boku Marszałka                                                -   Korwin-Sokołowski Adam Ludwik
 217. Ukraina Przewodnik Historyczny                          -   Koper Sławomir
 218. Ułani, ułani                                                           -   Cydzik Grzegorz 
 219. Uśmiech Lwowa                                                  -   Makuszyński Kornel
 220. W kręgu Enigmy                                                   -   Kozaczuk Władysław
 221. W kręgu króla Stanisława                                     -    Borucki Marek 
 222. W oparach absyntu                                            -     Kienzler Iwona
 223. W ziemiańskim dworze                                          -    Łozińska Maja
 224. Walka o prawdę, historia i polityka                         -    Żebrowski Leszek
 225. Walka podziemna na szczytach                             -   Wnuk Włodzimierz
 226. Warstwy czyli obrazy miasta                                   -   Kosson Grzegorz
 227. Węzły pamięci niepodległej Polski                       -    autorzy różni 
 228. Wielcy Kresowiacy                                                 -    Węglicka Katarzyna
 229. Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat   - Borucki Marek 
 230. Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat t. 2  - Borucki Marek
 231. Wielka księga Armii Krajowej                               -   autorzy różni
 232. Wielki Marszałek                                                   -   Lipiński Wacław 
 233. Wieniawa. Szwoleżer na pegazie                        -   Urbanek Mariusz
 234. Więcej niż świadek                                                -    Odrowąż-Pieniążek Jerzy 
 235. Wodzowie i żołnierze                                             -   Luterek Grzegorz red.
 236. Wojna o tajemnice                                                -   Pepłoński Andrzej
 237. Wołynianki. Z Wołynia do PRL                            -    Jaźwiński P. i A.
 238. Wpisani w Giewont                                                -    Worcell Henryk
 239. Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej           -   Koper Sławomir
 240. Wspomnienia                                                        -    Piłsudska Aleksandra 
 241. Wspomnienia 1910 - 1920                                   -   Paderewska Helena
 242. Wspomnienia wojenne                                          -    Lanckorońska Karolina
 243. Wymarsz i inne wspomnienia                                -    Wieniawa-Długoszowski Bolesław
 244. Wzgórze Błękitnego Snu                                     -   Newerly Igor 
 245. Zakątek pamięci.Życie w XIX-wiecznych...        -   Domańska-Kubiak Irena
 246. Zamość miasto idealne                                         -   Jawor Marek 
 247. Zawodowiec                                                          -   Rawski Aleksander
 248. Zawód szpieg                                                       -    Majewski M, Reszka P
 249. Z mocy bezprawia                                                -   Sumliński Wojciech
 250. Z moich wspomnień                                              -   Potocka Maria Małgorzata
 251. Zakazana historia                                                 -   autorzy różni
 252. Zapluty karzeł reakcji                                            -   Woźniak Piotr
 253. Ze wspomnień kuriera                                           -   Zubek Julian "Tatar" 
 254. Ziele na kraterze                                                    -   Wańkowicz Melchior
 255. Zieleńce Dubienka                                                -    Mikuła Wojciech Stanisław
 256. Znowu się naraziłem                                           -   Józekowski Alojzy
 257. Zośka i Parasol                                                    -   Kamiński Aleksander 
 258. Żołnierze Niepodległości 1914-1918                    -  Wieliczka - Szarkowa Joanna
 259. Życie niewłaściwie urozmaicone                         -  Leski Kazimierz
 260. Życie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej - Koper Sławomir
 261. Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej            -   Koper Sławomir 
 262. 18 ilustracji do Lalki Bolesława Prusa                      -   Daszewski Władysław
 263. 25 lat wolnej Polski
 264. 500 zdań polskich                                                   -  Bralczyk Jerzy
 265. 1920. Prawdziwy cud nad Wisłą                               -   Szarek Jarosław

Książki spoza mojej biblioteki


 1. Anders spieszony                                              -               Berberyusz Ewa
 2. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów                    -                Ossendowski Antoni Ferdynand
 3. W niewoli sowieckiej                                         -               Młynarski Bronisław
 4. Ostatni baron Peerelu                                       -               Urbanek Mariusz 

Inne książki 
 1. Szpieg                                                                -                Coelho Paulo