Tytuły

Książki w mojej bibliotece:

                   Tytuł                                                                    Autor

 1. Abecadło Kisiela                                               -      Kisielewski Stefan
 2. Absurdy Polski Międzywojennej                     -      Fog Marek
 3. Absurdy PRL-u. Antologia                               -      Rychlewski Marcin 
 4. Afazja polska                                                    -      Dakowicz Przemysław
 5. Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej         -      Koper Sławomir 
 6. Agenci, szpiedzy, żołnierze                             -      Kryszczukajtis-Szopa Joanna
 7. Antologia poezji polskiej                                   -       autorzy różni 
 8. Architektura T 25 Dwudziestolecie m.           -      Kienzler Iwona
 9. Arystokracja. T.1.Dwudziestolecie   m.         -      Koper Sławomir 
 10. Arystokracja. Polskie rody                             -       Schirmer Marcin K.
 11. Atlantyda Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku   - Chciuk Andrzej
 12. Atomowy szpieg                                              -       Cenckiewicz Sławomir
 13. Awantury w rodzinie                                             -         Hemar Marian
 14. Bagatela z bożej łaski Wzloty przyziemne        -      Łapin Konrad 
 15. Bagatela z bożej łaski Losy wojenne                -      Łapin Konrad 
 16. Bagatela z bożej łaski Lata okrzepłe                -      Łapin Konrad 
 17. Berlingowcy. Żołnierze tragiczni                       -      autorzy różni 
 18. Białowieża szeptem                                         -      Kamińska Anna
 19. Bibuła                                                              -      Piłsudski Józef
 20. Bohaterowie historii Polski                            -      Leszczyński Maciej
 21. Bojowo i lirycznie. Legiony Piłsudskiego            -    Sienkiewicz Witold
 22. Boże coś Polskę Alojzego Felińskiego              -     Zakrzewski Bogdan 
 23. Burza od wschodu                                           -     Dunin - Kozicka Maria 
 24. Byłem cichociemnym                                      -     Bałuk Stefan 
 25. Cel za horyzontem                                            -     Soyka KK, Kotowski K
 26. Chłopak z Sosnowca                                        -    Zieliński Jan
 27. Cichociemni                                                      -    Śledziński Kacper 
 28. Cichociemni 1941-1945: sylwetki spadochroniarzy -    Tucholski Jędrzej
 29. Cień tajnych służb                                            -    Kania Dorota
 30. Commando Cichociemni                                 -  Bałuk Stefan
 31. Damy ze skazą                                                  -  Janicki Kamil
 32. Darz bór t 34 Dwudziestolecie m.                   -    Kienzler Iwona 
 33. Długi marsz                                                       -     Rawicz Sławomir
 34. Dobre maniery w przedwojennej Polsce             -   Barbasiewicz Maria
 35. Drogi Cichociemnych                                        -    autorzy różni
 36. Dwory i dworki w II Rzeczpospolitej               -    Schirmer Marcin
 37. Dwory i pałace na Kresach Wschodnich        -  Samusikowie Katarzyna i Jerzy
 38. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu                       -   Libicki Piotr, Libicki Marcin         
 39. Dwory polskie.Najpiękniejsze posiadłości ziemskie - Pielesz Marcin
 40. Dwory polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim - Durczykiewicz Leonard
 41. Dwór.T.32.Dwudziestolecie m.                         -    Kienzler Iwona 
 42. Dwór w Radoniach. Historia Janeczki            -   Korzeniowska-Matraszek Beata 
 43. Dwór w Kraśnicy i hubalowy Demon                  -   Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 44. Dwór - polska tożsamość                                -   Rydel Maciej
 45. Dywizjon 303                                                    -     Olszański Michał
 46. Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego      - Pawlikowski Michał Kryspin
 47. Dziedziczki Soplicowa                                      -    Puchalska Joanna
 48. Dzieje architektury w Polsce                             -   Marcinek Jadwiga red. 
 49. Dziewczyny wyklęte                                        -   Nowak Szymon
 50. Echa Polesia                                                    -     Wysłouch Franciszek
 51. Etapy                                                               -    Lisowski Ignacy 
 52. Gawędy o broni i mundurze                               -   Kobyliński Szymon
 53. Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski         -   Romański Romuald
 54. Genialni, lwowska szkoła matematyczna         -   Urbanek Mariusz
 55. Geografia ziem dawnej Polski                            -     Sujkowski Antoni
 56. Geografia ziem odzyskanych w zarysie              -    Dylik Jan 
 57. Góra.Dolina.Partyzant niepokonany                   -    Podgóreczny Marian
 58. GROM. Siła i honor                                           -    Petelicki Sławomir
 59. Grzechy pamięci                                               -    Królikowski Bohdan
 60. Gwiazdy Drugiej Rzeczypospolitej                      -    Koper Sławomir 
 61. Historia antykomunistycznego podziemia                 - autorzy różni
 62. Historia Polski do roku 1505                              -    Wyrozumski Jerzy
 63. Historia Polski 1505 - 1764                                -    Gierowski Józef Andrzej
 64. Historia Polski 1764 - 1864                                -    Gierowski Józef Andrzej
 65. Historia Polski 1864 - 1948                                -    Buszko Józef
 66. Historia Polski - wiek XX                                    -    Nowak Andrzej 
 67. Hubal i jego Oddział Wydzielony Wojska Polskiego 1939 - 1940 - Sawicki Jacek
 68. Hubalczycy.Oddział Wydzielony Wojska Polskiego - Łuniewska Luiza
 69. Igły                                                                    -    Łuszczyna Marek 
 70. Jak fotografować cyfrowo                                 -    Czapliński Czesław
 71. Jam dwór polski                                              -    Rydel Maciej
 72. Janusz Radziwiłł 1880-1967                               -   Durka Jarosław 
 73. Jestem Jarosy.Zawsze ten sam                       -   Mieszkowska Anna
 74. Józef Piłsudski 1867-1935                               -   Garlicki Andrzej
 75. Józef Piłsudski - człowiek i polityk                      -   Koper Sławomir 
 76. Józef Piłsudski. Życie i czyny                          -   Pomarański Stefan
 77. Józef Piłsudski przywódca i marszałek           -    Paterek Anna
 78. Józef Piłsudski w kolorze                                 -   Kunert Andrzej K.
 79. Józef Piłsudski w sztuce i upamiętnianiu             -    Rećko Jan 
 80. Kamienie na szaniec                                           -    Kamiński Aleksander
 81. Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej                 -   Kruszyński Bartosz
 82. Kawaleria 1939                                                   -   Gowin Sławomir 
 83. Kino,Teatr,Kabaret t 2 Dwudziestolecie m.      -    Koper Sławomir
 84. Klękam w prochu przed Tobą Warszawo             -  Wachnowska Hanna 
 85. Kobiety na Kresach                                             -  Dawid A., Lusek J. red.
 86. Kobiety Witkacego                                               -   Czyńska Małgorzata
 87. Kobiety władzy PRL                                           -    Koper Sławomir 
 88. Kolacja z konfidentem                                       -     Drużyńska J., Jankowski S. M.
 89. Konspira                                                            -     Jegliński Piotr red.
 90. Kresowa Atlantyda                                             -    Nicieja Stanisław Sławomir
 91. Kresowe losy                                                     -    Czarnecki Witold 
 92. Kresowi Sarmaci                                             -     Puchalska Joanna
 93. Kresy                                                                 -    Kobojek E. i S.
 94. Kresy - najpiękniejsze zakątki                            -    Dylewski Adam 
 95. Kresy Rzeczpospolitej. Wielki mit Polaków     -    autorzy różni
 96. Kresy w II Rzeczpospolitej                                 -    Koprowski Marek 
 97. Kresy południowo-wschodnie t 18 Dwudziestolecie m.  - Koper Sławomir
 98. Kresy utracone dzieje                                         -    Czarnowski Ryszard Jan
 99. Kresy Wschodnie                                                -    Zakrzewski Adam red.
 100. Kronika Polski                                                     -   Ohar - Maksymiuk Joanna 
 101. Krwawiąca granica                                              -    Zacharski Marian
 102. Krystyna Skarbek                                               -    Molenda Jarosław
 103. Książek powijanie                                                -    Frantz Wiktor
 104. Książę Józef Poniatowski                                     -    Skowronek Jerzy
 105. Książę Józef Poniatowski 1763-1813                    -   Koźmiński Karol 
 106. Księga Kresów Wschodnich Dzieje, ludzie, pomniki polskości -autorzy
 107. Księga Kresów Wschodnich Ostoje polskości       -   autorzy
 108. Księga patrioty                                                     -    autorzy
 109. Kurier z Warszawy                                              -     Nowak-Jeziorański Jan 
 110. Lech Kaczyński.Biografia polityczna 1949 - 2010   -  autorzy
 111. Legenda Legionów                                              -     Sienkiewicz Witold
 112. Legion                                                                 -    Cherezińska Elżbieta
 113. Lepszy dzień nie przyszedł już                            -   Ziółkowska-Boehm Aleksandra 
 114. Leśne noce                                                          -   Stompor Józef
 115. Listy niewysłane                                                   -   Branicka-Wolska Anna 
 116. Listy z Kresów                                                            -  Jastrzębska Magdalena
 117. Litwa Sienkiewicza, Piłsudskiego, Miłosza               -   Kledzik Maciej
 118. Lwowskie gawędy                                                -  Schleyen Kazimierz 
 119. Lwów - historia ludzie tradycje                                -   Koprowski Marek
 120. Lwów - sacrum et profanum                               -   Czarnowski Ryszard Jan
 121. Łupaszka                                                             -   Smalewski Jan Stanisław
 122. Makuszyński. O jednym takim                            -    Urbanek Mariusz
 123. Mała encyklopedia sztuki polskiej                         -   Górska Aleksandra red. 
 124. Maria Rodziewiczówna: Strażniczka kresowych stanic - Głuszenia Jan 
 125. Maria Skłodowska-Curie                                    -  Kienzler Iwona 
 126. Marszałek Józef Piłsudski                            -   Kowalczewski A., Wojciechowski A.
 127. Marsze i biegi                                               -   a 
 128. Matki partyzantów                                              -   Cergowska Genowefa
 129. Matki Wielkich Polaków                                   -   Wachowicz Barbara
 130. Miałam szczęśliwe życie.Ostatnia z Branickich   -  Branicka-Wolska Anna
 131. Miasto Lwów                                                       -    Budzyński Wiesław 
 132. Między Dźwiną a Czeremoszem                      - Siedlar-Kołyszko Teresa
 133. Miłość w Powstaniu Warszawskim                       -   Koper Sławomir 
 134. Mlekiem, miodem i krwią                                   -   Więckowski Marcin
 135. Moje pierwsze boje                                           -    Piłsudski Józef
 136. My i nasze siedliska                                           -    Sapieżyna Matylda 
 137. My Pierwsza Brygada                                         -   Arski Stefan
 138. Myśli i wypsknięcia                                           -   Piłsudski Józef 
 139. Na nieludzkiej ziemi                                            -   Czapski Józef
 140. Na straconych posterunkach                           -   Krajewski Kazimierz 
 141. Na tropach Wańkowicza                                   -   Ziółkowska Aleksandra
 142. Najpiękniejsze wiersze i piosenki                       -   Osiecka Agnieszka 
 143. Nazywam się Zacharski. Marian Zacharski          -  Zacharski Marian 
 144. Nic nie jest w porządku                                      -   Dębski Krzesimir
 145. Nieborów - Kolekcja Radziwiłłów                      -   Janudi Maria red.
 146. Nie wszystko o moim życiu                                 -   Chądzyńska Zofia
 147. O naszym hymnie narodowym                             -   Kopczewski Jan Stanisław 
 148. O Piłsudskim i piłsudczykach                           -    Wrzos Konrad
 149. Ochotnik                                                            -   Patricelli Marco 
 150. Od Niepodległości do Niepodległości             -   autorzy różni
 151. Oficerowie i dżentelmeni                                     -   Jaźwiński Piotr 
 152. One trzy i Cesarz                                                -   Boissard Janine
 153. Opowiadania kołymskie                                       -   Szałamow Warłam
 154. Opowieści tatrzańskich kurierów                           -  Filar Alfons 
 155. Ossendowski. Podróż przez życie                     -  Michałowski Witold
 156. Ostatni salon PRL                                                -  Chwalba Andrzej 
 157. Pałac Pusłowskich                                               -  Chwalba Andrzej
 158. Pałace i dwory                                                       autorzy różni
 159. Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego         -   Lepecki Mieczysław 
 160. Pamiętniki                                                             -    Paderewski Ignacy Jan
 161. Pamiętniki                                                           -    Pawlikowski Michał
 162. Pan Piłsudski                                                       -   Bułhakow Michaił 
 163. Pani mi mówi niemożliwe                                    -   Grechuta Marek 
 164. Panie kresowych siedzib                                 -    Jastrzębska Magdalena
 165. Partyzant od Starego                                           -    Stompor Józef
 166. Pieśniarka Warszawy                                           -   Wittlin Tadeusz
 167. Piękna jesteś ziemio moja ojczysta                      -    Szczawiej Jan 
 168. Piękne Polki                                                         -     Liszewscy E i B
 169. Piłsudski burzliwe życie                                       -  autorzy różni
 170. Piłsudski do czytania                                            -   Najder Z., Kuźniar R.
 171. Piłsudski. Wielkie biografie                                -    Fiolka Katarzyna
 172. Piłsudski w NZS-ie                                              -    Lewandowski Adam Stefan
 173. Poczet królów i książąt polskich                           -   Garlicki Andrzej 
 174. Poczet Żołnierzy Wyklętych                                  -   Saweczko Mateusz 
 175. Pod kopułą lwowskiego Ossolineum                -    Wasylewski Stanisław
 176. Podróże Mickiewicza                                           -     Podhorska-Okołów Stefania
 177. Polacy z Kresów. Znani i nieznani                     -   Węglicka Katarzyna
 178. Polki, które zadziwiły świat                                 -  Puchalska Joanna
 179. Polscy spadochroniarze                                       -  autorzy różni  
 180. Polska                                                                 -   autorzy różni 
 181. Polska - Niemcy 1:0, czyli 1000 lat sąsiedzkich...     -   Klim Andrzej
 182. Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego narodu 966 - 2008 - Zamoyski Adam 
 183. Polska droga do zniewolenia                               -   Michalkiewicz Stanisław
 184. Polska i Polacy                                                    -    Suchodolski Bogdan
 185. Polska Najpiękniejsze zamki i pałace                    -   Olchowik-Adamowska, Ławecki 
 186. Polska-20 pomysłów na weekend                        -   Marekwica Agnieszka
 187. Polski dwór                                                          -   Markowski Stanisław
 188. Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920                  -  Mordawski Hubert 
 189. Portret Klementyny                                              -   Jastrzębska Magdalena
 190. Powrót nie był przewidziany                                  -   Radzyńska Helena 
 191. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie                           -   Chlebowski Cezary
 192. Prokurator. Kobieta, która się nie bała                   -   Podgórska J, Ronc M
 193. Przysłowia polskie                                                 -  Masłowscy Danuta i Włodzimierz   
 194. Przyszłość pokaże                                               -   Tarnowska Maria
 195. Puklerz Mohorta                                                  -    Masłoń Krzysztof 
 196. Radziejowickie Theatrum.Dzieje rezydencji     -    Barbasiewicz Maria
 197. Resortowe dzieci. Media                                     -    autorzy różni 
 198. Rok polski                                                          -     Kossak Zofia
 199. Rozmowy z Piłsudskim 1916 - 1931                 -    Baranowski Władysław
 200. Rycerze wielkiej sprawy                                    -   Polak-Pałkiewicz Ewa 
 201. Sekret Enigmy                                                     -   Wojtkiewicz Stanisław Strumph 
 202. Sekrety fotografii cyfrowej                                  -   Kelby Scott
 203. Siedem ekscelencji i jedna dama                     -   Piskor Aleksander
 204. Siedem pigułek Lucyfera                                      -    Piasecki Sergiusz 
 205. Siedziby Wielkich Polaków t.1                          -   Wachowicz Barbara 
 206. Siedziby Wielkich Polaków t.2                          -   Wachowicz Barbara 
 207. Siła kobiecości                                                     -  Majewska-Opiełka Iwona
 208. Siostry Lachman, piękne nieznajome              -   Jastrzębska Magdalena
 209. Soból i panna                                                     -    Weyssenhoff Józef
 210. SOLIDARNOŚĆ na szlaku Józefa Piłsudskiego   -  Adam Stefan Lewandowski
 211. Spacer po Lwowie                                               -   Koper Sławomir
 212. Spór o Stanisława Augusta                                  -   Zahorski Andrzej
 213. Stanisław August Poniatowski                              -    Zienkowska Krystyna 
 214. Stanisławów jednak żyje                                    -   Olszański Tedeusz
 215. Starorzecza                                                         -    Kroh Antoni 
 216. Strachy i Lachy                                                   -   Nowak Andrzej
 217. Sumienie Polski                                                   -   Pawlikowski Michał K.
 218. Sybir bez przekleństw. Sybir wspomnień               -   Lepecki Mieczysław
 219. Szabla i koń                                                          -   Wittlin Tadeusz
 220. Szesnasty kołobrzeski                                          -    Malczewski Juliusz 
 221. Sześć pięter luksusu                                             -    Łazarewicz Cezary
 222. Szlak bojowy Legionów Polskich                        -    Nowak Janusz Tadeusz
 223. Sztuka przywództwa Piłsudski                           -   Gajdziński Piotr 
 224. Ścieżka obok drogi                                                -  Iłłakowiczówna Kazimiera
 225. Ścieżką obok drogi                                                -   Michalkiewicz Stanisław
 226. Śmiertelni.Historia oparta na faktach                    -   Greniuch Tomasz
 227. Święte Szaleństwo                                                -    Zamoyski Adam
 228. Tahańcza Poniatowskich                                       -   Orman Elżbieta 
 229. Tajne akcje snajperów GROM                                  -    Marzec Tomasz
 230. Tajne Państwo                                                     -   Karski Jan
 231. Tak było                                                               -    Sapieha Eustachy
 232. Tamten Lwów t1. Oblicze Miasta                           -   Szolginia Witold
 233. Tamten Lwów t2. Ulice i place                               -    Szolginia Witold
 234. Tamten Lwów t3. Świątynie, gmachy, pomniki        -    Szolginia Witold
 235. Tamten Lwów t4. My, lwowianie                             -    Szolginia Witold 
 236. Tamten Lwów t5. Życie miasta                              -   Szolginia Witold
 237. Tatry międzywojenne                                            -   Skowroński Jarosław 
 238. Teatr telewizji i jego artyści                                   -   Bieniewski Henryk 
 239. Tischner - życie w opowieściach                          -   Bereś W., Baron A.W.
 240. Trzecia granica Zbójnicka droga                           -   Bahdaj Adam
 241. Trzecia granica W matni                                       -   Bahdaj Adam
 242. Trzecia granica Nieznajoma z baru Bolero           -   Bahdaj Adam
 243. Trzecia granica Ostatnia tur                               -   Bahdaj Adam
 244. Trzynaście moich lat w JW GROM                       -   Kisiel AK, Rak M
 245. Tułacze dzieci                                                       -   Hort Weronika
 246. Twierdza szyfrów                                                  -   Wołoszański Bogusław 
 247. Tylko we Lwowie                                                -    Michotek Jerzy
 248. Tytus Działyński 1796-1861                                 -   Słowiński Lech
 249. U boku Marszałka                                                -   Korwin-Sokołowski Adam Ludwik
 250. Ukraina Przewodnik Historyczny                          -   Koper Sławomir
 251. Ułani, ułani                                                           -   Cydzik Grzegorz 
 252. Uśmiech Lwowa                                                  -   Makuszyński Kornel
 253. W kręgu Enigmy                                                   -   Kozaczuk Władysław
 254. W kręgu króla Stanisława                                     -    Borucki Marek 
 255. W oparach absyntu                                            -     Kienzler Iwona
 256. W ziemiańskim dworze                                          -    Łozińska Maja
 257. Walka o prawdę, historia i polityka                         -    Żebrowski Leszek
 258. Walka podziemna na szczytach                             -   Wnuk Włodzimierz
 259. Wanda.Opowieść o sile życia i śmierci               -    Kamińska Anna
 260. Warstwy czyli obrazy miasta                                   -   Kosson Grzegorz 
 261. Warszawa literacka w okresie międzywojennym    -   Łopuszański Piotr
 262. Węzły pamięci niepodległej Polski                       -    autorzy różni 
 263. Wielcy Kresowiacy                                                 -    Węglicka Katarzyna
 264. Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat   - Borucki Marek 
 265. Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat t. 2  - Borucki Marek
 266. Wielka księga Armii Krajowej                               -   autorzy różni
 267. Wielki Marszałek                                                   -   Lipiński Wacław 
 268. Wieniawa. Szwoleżer na pegazie                        -   Urbanek Mariusz
 269. Więcej niż świadek                                                -    Odrowąż-Pieniążek Jerzy 
 270. Wodzowie i żołnierze                                             -   Luterek Grzegorz red.
 271. Wojna o tajemnice                                                -   Pepłoński Andrzej
 272. Wołynianki. Z Wołynia do PRL                            -    Jaźwiński P. i A. 
 273. Wołyń. Przemilczana zbrodnia na Polakach       -    Kramek Michał
 274. Wpisani w Giewont                                                -    Worcell Henryk
 275. Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej           -   Koper Sławomir
 276. Wspomnienia                                                        -    Piłsudska Aleksandra 
 277. Wspomnienia 1910 - 1920                                   -   Paderewska Helena
 278. Wspomnienia wojenne                                          -    Lanckorońska Karolina 
 279. Wspomnienia z AK                                                -    Ropelewski Andrzej
 280. Wymarsz i inne wspomnienia                                -    Wieniawa-Długoszowski Bolesław 
 281. Wywalczyć Polskę                                                 -   Stańczyk Tomasz
 282. Wzgórze Błękitnego Snu                                     -   Newerly Igor 
 283. Zagajewski Stanisław                                            -   Kowalewska Agnieszka
 284. Zakazana historia                                                 -   autorzy różni 
 285. Zakątek pamięci.Życie w XIX-wiecznych...        -   Domańska-Kubiak Irena
 286. Zamość miasto idealne                                         -   Jawor Marek 
 287. Zapluty karzeł reakcji                                            -   Woźniak Piotr
 288. Zawodowiec                                                          -   Rawski Aleksander
 289. Zawód szpieg                                                       -    Majewski M, Reszka P
 290. Z mocy bezprawia                                                -   Sumliński Wojciech
 291. Z moich wspomnień                                              -   Potocka Maria Małgorzata
 292. Ze wspomnień kuriera                                           -   Zubek Julian "Tatar" 
 293. Ziele na kraterze                                                    -   Wańkowicz Melchior
 294. Zieleńce Dubienka                                                -    Mikuła Wojciech Stanisław 
 295. Ziemiańskie święta i zabawy                              -    Pruszak Tomasz Adam
 296. Znowu się naraziłem                                           -   Józekowski Alojzy
 297. Zośka i Parasol                                                    -   Kamiński Aleksander 
 298. Żołnierze Niepodległości 1914-1918                    -  Wieliczka - Szarkowa Joanna
 299. Życie niewłaściwie urozmaicone                         -  Leski Kazimierz
 300. Życie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej - Koper Sławomir
 301. Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej            -   Koper Sławomir 
 302. 18 ilustracji do Lalki Bolesława Prusa                      -   Daszewski Władysław
 303. 25 lat wolnej Polski
 304. 500 zdań polskich                                                   -  Bralczyk Jerzy
 305. 1914-1918                                                                 -  Zgórniak Marian
 306. 1920. Prawdziwy cud nad Wisłą                               -   Szarek Jarosław

Książki spoza mojej biblioteki


 1. Anders spieszony                                              -               Berberyusz Ewa
 2. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów                    -                Ossendowski Antoni Ferdynand
 3. W niewoli sowieckiej                                         -               Młynarski Bronisław
 4. Ostatni baron Peerelu                                       -               Urbanek Mariusz