Tytuły

Książki w mojej bibliotece:

                   Tytuł                                                                    Autor

 1. Abecadło Kisiela                                               -      Kisielewski Stefan
 2. Absurdy Polski Międzywojennej                     -      Fog Marek
 3. Absurdy PRL-u. Antologia                               -      Rychlewski Marcin 
 4. Afazja polska                                                    -      Dakowicz Przemysław
 5. Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej         -      Koper Sławomir 
 6. Agenci, szpiedzy, żołnierze                             -      Kryszczukajtis-Szopa Joanna
 7. Amerykanie z wyboru                                       -      Ziółkowska-Boehm Aleksandra 
 8. Andrzej Grzybowski. Polski historyzm współczesny   -      Loba Maciej 
 9. Antologia poezji polskiej                                   -       autorzy różni 
 10. Architektura T 25 Dwudziestolecie m.           -      Kienzler Iwona
 11. Arystokracja. T.1.Dwudziestolecie   m.         -      Koper Sławomir 
 12. Arystokracja. Polskie rody                             -       Schirmer Marcin K.
 13. Arystokracja. Romanse i miłości w XX stuleciu   -   Kienzler Iwona 
 14. Atlantyda Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku   - Chciuk Andrzej
 15. Atomowy szpieg                                              -       Cenckiewicz Sławomir
 16. Awantury w rodzinie                                             -         Hemar Marian
 17. Bagatela z bożej łaski Wzloty przyziemne        -      Łapin Konrad 
 18. Bagatela z bożej łaski Losy wojenne                -      Łapin Konrad 
 19. Bagatela z bożej łaski Lata okrzepłe                -      Łapin Konrad 
 20. Bałtycka droga i żywy łańcuch Lwów-Kijów   -      Wdowiak Piotr
 21. Berezowska.Nagość dla wszystkich                -     Czyńska Małgorzata 
 22. Berlingowcy. Żołnierze tragiczni                       -      autorzy różni 
 23. Biała Dama w gorsecie mitów i legend            -   Falk A., Potocka M., Potocki M. 
 24. Białowieża szeptem                                         -      Kamińska Anna
 25. Bibuła                                                              -      Piłsudski Józef
 26. Bohaterowie historii Polski                            -      Leszczyński Maciej
 27. Bojowo i lirycznie. Legiony Piłsudskiego            -    Sienkiewicz Witold
 28. Boże coś Polskę Alojzego Felińskiego              -     Zakrzewski Bogdan 
 29. Burza od wschodu                                           -     Dunin - Kozicka Maria 
 30. Byłem cichociemnym                                      -     Bałuk Stefan 
 31. Cejrowski Biografia                                           -       Brzozowicz Grzegorz
 32. Cel za horyzontem                                            -     Soyka KK, Kotowski K
 33. Chłopak z Sosnowca                                        -    Zieliński Jan
 34. Cichociemni                                                      -    Śledziński Kacper 
 35. Cichociemni 1941-1945: sylwetki spadochroniarzy -    Tucholski Jędrzej
 36. Cień tajnych służb                                            -    Kania Dorota
 37. Commando Cichociemni                                 -  Bałuk Stefan
 38. Damy ze skazą                                                  -  Janicki Kamil
 39. Darz bór t 34 Dwudziestolecie m.                   -    Kienzler Iwona 
 40. Delfina i inne                                                      -     Krzywobłocka Bożena 
 41. Długi marsz                                                       -     Rawicz Sławomir
 42. Dobre maniery w przedwojennej Polsce             -   Barbasiewicz Maria 
 43. Dobrzyca - fortalicja, pałac, muzeum                  -  Kąsinowska Róża 
 44. Drogi Cichociemnych                                        -    autorzy różni
 45. Dwory i dworki w II Rzeczpospolitej               -    Schirmer Marcin
 46. Dwory i pałace na Kresach Wschodnich        -  Samusikowie Katarzyna i Jerzy
 47. Dwory i pałace na Litwie                                 -   Samusikowie Katarzyna i Jerzy 
 48. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu                       -   Libicki Piotr, Libicki Marcin     
 49. Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu  - Libicki Piotr
 50. Dwory i pałace Wielkopolski. Styl narodowy        -     Skuratowicz Jan 
 51. Dwory polskie.Najpiękniejsze posiadłości ziemskie - Pielesz Marcin
 52. Dwory polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim - Durczykiewicz Leonard 
 53. Dwór polski w starej fotografii                     -  Kułakowska-Lis J. Lewicka-Depta Z.
 54. Dwór.T.32.Dwudziestolecie m.                         -    Kienzler Iwona 
 55. Dwór w Radoniach. Historia Janeczki            -   Korzeniowska-Matraszek Beata 
 56. Dwór w Kraśnicy i hubalowy Demon              -   Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 57. Dwór - polska tożsamość                                -   Rydel Maciej 
 58. Dwór polski. Literackie obrazy w prozie         -   Tatarkiewicz Emanuela
 59. Dywizjon 303                                                    -     Olszański Michał
 60. Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego      - Pawlikowski Michał Kryspin
 61. Dziedziczki Soplicowa                                      -    Puchalska Joanna
 62. Dzieje architektury w Polsce                             -   Marcinek Jadwiga red. 
 63. Dziewczyny wyklęte                                        -   Nowak Szymon
 64. Echa Młodej Polski                                            -   Borowiak S., Kuźnicka S. red.
 65. Echa Polesia                                                    -     Wysłouch Franciszek
 66. Elementarz                                                       -     Falski Marian 
 67. Encyklopedia popularna PWN                          -    autorzy różni 
 68. Etapy                                                               -    Lisowski Ignacy 
 69. Gawędy o broni i mundurze                               -   Kobyliński Szymon
 70. Gawędy o czasach i ludziach                        -    Meysztowicz Walerian
 71. Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski         -   Romański Romuald
 72. Genialni, lwowska szkoła matematyczna         -   Urbanek Mariusz
 73. Geografia ziem dawnej Polski                            -     Sujkowski Antoni
 74. Geografia ziem odzyskanych w zarysie              -    Dylik Jan 
 75. Góra.Dolina.Partyzant niepokonany                   -    Podgóreczny Marian 
 76. Gringo wśród dzikich plemion                            -    Cejrowski Wojciech  
 77. GROM. Siła i honor                                           -    Petelicki Sławomir
 78. Grzechy pamięci                                               -    Królikowski Bohdan
 79. Gwiazdy Drugiej Rzeczypospolitej                      -    Koper Sławomir 
 80. Historia antykomunistycznego podziemia                 - autorzy różni
 81. Historia Polski do roku 1505                              -    Wyrozumski Jerzy
 82. Historia Polski 1505 - 1764                                -    Gierowski Józef Andrzej
 83. Historia Polski 1764 - 1864                                -    Gierowski Józef Andrzej
 84. Historia Polski 1864 - 1948                                -    Buszko Józef
 85. Historia Polski - wiek XX                                    -    Nowak Andrzej 
 86. Hubal i jego Oddział Wydzielony Wojska Polskiego 1939 - 1940 - Sawicki Jacek
 87. Hubalczycy.Oddział Wydzielony Wojska Polskiego - Łuniewska Luiza
 88. Igły                                                                    -    Łuszczyna Marek 
 89. Ingrid Bergman prywatnie                                 -     Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 90. Jak fotografować cyfrowo                                 -    Czapliński Czesław
 91. Jam dwór polski                                              -    Rydel Maciej
 92. Janusz Radziwiłł 1880-1967                               -   Durka Jarosław 
 93. Jan Matejko z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki  autorzy różni
 94. Jestem Jarosy.Zawsze ten sam                       -   Mieszkowska Anna
 95. Józef Piłsudski 1867-1935                               -   Garlicki Andrzej
 96. Józef Piłsudski - człowiek i polityk                      -   Koper Sławomir 
 97. Józef Piłsudski i Kaszubi                                  -  red. J. Lewandowski
 98. Józef Piłsudski na dawnej karcie pocztowej i fotografii - Wyrzycki Stanisław
 99. Józef Piłsudski przywódca i marszałek           -    Paterek Anna
 100. Józef Piłsudski w kolorze                                 -   Kunert Andrzej K.
 101. Józef Piłsudski w sztuce i upamiętnianiu             -    Rećko Jan 
 102. Józef Piłsudski. Wybór Pism                              -    Suleja Włodzimierz red.
 103. Józef Piłsudski. Życie i czyny                          -   Pomarański Stefan
 104. Kaja od Radosława                                         -    Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 105. Kamienie na szaniec                                           -    Kamiński Aleksander 
 106. Kanada, Kanada                                               -     Ziółkowska Aleksandra
 107. Kapitan Wacław Denhoff-Czarnocki                   -   Rogucki Krzysztof
 108. Karafka La Fontaine'a T1                                          -    Wańkowicz Melchior
 109. Karafka La Fontaine'a T2                                         -     Wańkowicz Melchior
 110. Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej                 -   Kruszyński Bartosz
 111. Kawaleria 1939                                                   -   Gowin Sławomir 
 112. Kino,Teatr,Kabaret t 2 Dwudziestolecie m.      -    Koper Sławomir 
 113. Klan Matejków                                                     -    Sołtysik Marek
 114. Klękam w prochu przed Tobą Warszawo             -  Wachnowska Hanna 
 115. Kobiety na Kresach                                             -  Dawid A., Lusek J. red.
 116. Kobiety Witkacego                                               -   Czyńska Małgorzata
 117. Kobiety władzy PRL                                           -    Koper Sławomir 
 118. Kobiety ze słynnych obrazów                            -     Kienzler Iwona
 119. Kolacja z konfidentem                                       -     Drużyńska J., Jankowski S. M.
 120. Kolorowi ludzie                                                -     Czermański Zdzisław 
 121. Kołtun się jeży                                                   -      Cejrowski Wojciech 
 122. Konspira                                                            -     Jegliński Piotr red. 
 123. Korzenie są polskie                                        -    Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 124. Kossakowie - Biały mazur                              -    Jurgała-Jureczka Joanna 
 125. Kraków i Galicja t 23 Dwudziestolecie m.         -    Dzieszyński Ryszard
 126. Kresowa Atlantyda                                             -    Nicieja Stanisław Sławomir
 127. Kresowe losy                                                     -    Czarnecki Witold 
 128. Kresowi Sarmaci                                             -     Puchalska Joanna
 129. Kresy - Najpiękniejsze miejsca i budowle      -    Kobojek E. i S.
 130. Kresy - najpiękniejsze zakątki                            -    Dylewski Adam 
 131. Kresy Rzeczpospolitej. Wielki mit Polaków     -    autorzy różni
 132. Kresy w II Rzeczpospolitej                                 -    Koprowski Marek 
 133. Kresy południowo-wschodnie t 18 Dwudziestolecie m.  - Koper Sławomir
 134. Kresy utracone dzieje                                         -    Czarnowski Ryszard Jan
 135. Kresy Wschodnie. Przewodnik                              -    Zakrzewski Adam red.
 136. Kronika Polski                                                     -   Ohar - Maksymiuk Joanna 
 137. Kronika życia Józefa Piłsudskiego T 1.                -   Jędrzejewicz Wacław 
 138. Kronika życia Józefa Piłsudskiego T 2.                -   Jędrzejewicz Wacław 
 139. Kronika życia Józefa Piłsudskiego T 3.                -   Jędrzejewicz Wacław 
 140. Krwawiąca granica                                              -    Zacharski Marian
 141. Krystyna Skarbek                                               -    Molenda Jarosław
 142. Książek powijanie                                                -    Frantz Wiktor
 143. Książę Józef Poniatowski                                     -    Skowronek Jerzy
 144. Książę Józef Poniatowski 1763-1813                    -   Koźmiński Karol 
 145. Książę Regent                                                    -   Jastrzębska Magdalena
 146. Księga Kresów Wschodnich Dzieje, ludzie, pomniki polskości -autorzy
 147. Księga Kresów Wschodnich Ostoje polskości       -   autorzy
 148. Księga patrioty                                                     -    autorzy 
 149. Księga puszczy                                                      -    Karpowicz Tytus
 150. Księżna Dominikowa                                          -    Jastrzębska Magdalena
 151. Kurier z Warszawy                                              -     Nowak-Jeziorański Jan 
 152. Lech Kaczyński.Biografia polityczna 1949 - 2010   -  autorzy
 153. Legenda Legionów                                              -     Sienkiewicz Witold
 154. Legion                                                                 -    Cherezińska Elżbieta 
 155. Lepszy dzień nie przyszedł już                        -   Ziółkowska-Boehm Aleksandra 
 156. Leśne noce                                                          -   Stompor Józef
 157. Liryki najpiękniejsze                                            -    Leśmian Bolesław
 158. Listy niewysłane                                                   -   Branicka-Wolska Anna 
 159. Listy z Kresów                                                            -  Jastrzębska Magdalena
 160. Litwa Sienkiewicza, Piłsudskiego, Miłosza               -   Kledzik Maciej
 161. Lwowskie gawędy                                                -  Schleyen Kazimierz 
 162. Lwów - historia ludzie tradycje                             -   Koprowski Marek A.
 163. Lwów - sacrum et profanum                               -   Czarnowski Ryszard Jan
 164. Łupaszka                                                             -   Smalewski Jan Stanisław
 165. Makuszyński. O jednym takim                            -    Urbanek Mariusz 
 166. Malarski żywot Józefa Chełmońskiego                  -  Masłowski Maciej
 167. Mała encyklopedia sztuki polskiej                         -   Górska Aleksandra red. 
 168. Maria Curie                                                            -  Curie Ewa 
 169. Maria i Magdalena                                                -  Samozwaniec Magdalena
 170. Maria Rodziewiczówna: Strażniczka kresowych stanic - Głuszenia Jan 
 171. Maria Skłodowska-Curie                                    -  Kienzler Iwona 
 172. Marszałek Józef Piłsudski                            -   Kowalczewski A., Wojciechowski A.
 173. Marszałek Ziuk i jego Pierwsi Niepodlegli - Wdowiak Piotr
 174. Marsze i biegi                                               -   a 
 175. Matki partyzantów                                              -   Cergowska Genowefa
 176. Matki Wielkich Polaków                                   -   Wachowicz Barbara
 177. Miałam szczęśliwe życie.Ostatnia z Branickich   -  Branicka-Wolska Anna
 178. Miasto Lwów                                                       -    Budzyński Wiesław 
 179. Między Dźwiną a Czeremoszem                      - Siedlar-Kołyszko Teresa
 180. Miłość w Powstaniu Warszawskim                       -   Koper Sławomir 
 181. Miniatury śmiełowskie                                       -   Kostołowska Ewa 
 182. Mistrzowie kabaretu                                           -   Mieszkowska Anna
 183. Mlekiem, miodem i krwią                                   -   Więckowski Marcin
 184. Moje pierwsze boje                                           -    Piłsudski Józef 
 185. Monte Cassino                                                    -   Wańkowicz Melchior
 186. Muzy Młodej Polski                                           -    Śliwińska Monika 
 187. My i nasze siedliska                                           -    Sapieżyna Matylda 
 188. My Pierwsza Brygada                                         -   Arski Stefan
 189. Myśli i wypsknięcia                                           -   Piłsudski Józef 
 190. Na nieludzkiej ziemi                                            -   Czapski Józef
 191. Na skraju Imperium                                            -  Jałowiecki Mieczysław
 192. Na straconych posterunkach                           -   Krajewski Kazimierz 
 193. Na ścieżkach Polesia                                         -   Wysłouch Franciszek 
 194. Na tropach bohaterów Trylogii                             -   Kosman Marceli
 195. Na tropach Smętka                                             -   Wańkowicz Melchior
 196. Na tropach Wańkowicza                                   -   Ziółkowska Aleksandra
 197. Najpiękniejsze wiersze i piosenki                       -   Osiecka Agnieszka  
 198. Najpiękniejsze zamki, pałace i dwory w Polsce  -  Gaworski Marek 
 199. Najważniejsze postaci historii świata                   -   Barska E, Głogowski M
 200. Nazywam się Zacharski. Marian Zacharski          -  Zacharski Marian 
 201. Nic nie jest w porządku                                      -   Dębski Krzesimir 
 202. Nie minęło nic, prócz lat...                                 -      Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 203. Nieborów - Kolekcja Radziwiłłów                      -   Janudi Maria red.
 204. Nie wszystko o moim życiu                                 -   Chądzyńska Zofia
 205. O naszym hymnie narodowym                             -   Kopczewski Jan Stanisław 
 206. O Piłsudskim i piłsudczykach                           -    Wrzos Konrad
 207. Od Niepodległości do Niepodległości             -   autorzy różni
 208. Oficerowie i dżentelmeni                                     -   Jaźwiński Piotr 
 209. Ogniem i mieczem - prawda i legenda                -   Kosman Marceli
 210. Oni zmienili historię                                             -   Nosowska Dorota
 211. Opowiadania kołymskie                                       -   Szałamow Warłam
 212. Opowieści tatrzańskich kurierów                           -  Filar Alfons 
 213. Ossendowski. Podróż przez życie                     -  Michałowski Witold
 214. Ostatni salon PRL                                                -  Chwalba Andrzej 
 215. Ostatnie lata polskiego Lwowa                             -   Koper S., Stańczyk T.
 216. Otwarta rana Ameryki                                         -    Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 217. Pałac Pusłowskich                                               -  Chwalba Andrzej
 218. Pałace i dwory                                                       -  autorzy różni
 219. Pałace i Dwory dawnych Prus Wschodnich       – Garniec-Jackiewicz M, Garniec M
 220. Pałkiewicz Jacek                                                 -  Kapłanek Andrzej 
 221. Palkiewicz.com                                                    -   Pałkiewicz Jacek 
 222. Pamiątki Soplicy                                                 -    Rzewuski Henryk
 223. Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego         -   Lepecki Mieczysław 
 224. Pamiętnik moich książek                                       -   Bratny Roman
 225. Pamiętniki                                                             -    Paderewski Ignacy Jan
 226. Pamiętniki                                                           -    Pawlikowski Michał
 227. Pan Piłsudski                                                       -   Bułhakow Michaił 
 228. Pani mi mówi niemożliwe                                    -   Grechuta Marek 
 229. Pani na Złotym Potoku                                       -     Jastrzębska Magdalena
 230. Panie kresowych siedzib                                 -    Jastrzębska Magdalena
 231. Partyzant od Starego                                           -    Stompor Józef 
 232. Pasja życia                                                          -    Pałkiewicz Jacek
 233. Perły kultury                                                        -     Kulak M, Włodarczyk-Kulak A
 234. Piechotą do źródeł Orinoko                             -     Cejrowski Wojciech
 235. Pieśniarka Warszawy                                           -   Wittlin Tadeusz
 236. Piękna jesteś ziemio moja ojczysta                      -    Szczawiej Jan 
 237. Piękne Polki                                                         -     Liszewscy E i B
 238. Piłsudski burzliwe życie                                       -  autorzy różni
 239. Piłsudski, Dmowski i niepodległość                       -   Kisielewski Tadeusz A. 
 240. Piłsudski do czytania                                            -   Najder Z., Kuźniar R.
 241. Piłsudski na winiecie                                            -    Lewandowski Adam Stefan
 242. Piłsudski. Wielkie biografie                                -    Fiolka Katarzyna
 243. Piłsudski w NZS-ie                                              -    Lewandowski Adam Stefan
 244. Pisarskie delicje                                                 - Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 245. Poczet królów i książąt polskich                           -   Garlicki Andrzej 
 246. Poczet Żołnierzy Wyklętych                                  -   Saweczko Mateusz 
 247. Pod kopułą lwowskiego Ossolineum                -    Wasylewski Stanisław
 248. Podróże marzeń                                                  -  autorzy różni
 249. Podróże Mickiewicza                                           -     Podhorska-Okołów Stefania
 250. Podróże z moją kotką                                           -     Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 251. Podróżniczka                                                       -    Dzieduszycka Ewa 
 252. Podróżniczki. Dziewczyny, które nie znały granic  -   Molenda Jarosław 
 253. Podróżnik WC                                                      -    Cejrowski Wojciech
 254. Pogranicze polsko-słowackie                               -    autorzy różni 
 255. Polacy z Kresów. Znani i nieznani                     -   Węglicka Katarzyna
 256. Polki, które zadziwiły świat                                 -  Puchalska Joanna
 257. Polki, które zmieniły wizerunek kobiety             -  Puchalska Joanna
 258. Polscy spadochroniarze                                       -  autorzy różni  
 259. Polska                                                                 -   autorzy różni 
 260. Polska - Niemcy 1:0, czyli 1000 lat sąsiedzkich...     -   Klim Andrzej
 261. Polska niezwykła-przewodnik                              -     autorzy różni
 262. Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego narodu 966 - 2008 - Zamoyski Adam 
 263. Polska droga do zniewolenia                               -   Michalkiewicz Stanisław
 264. Polska i Polacy                                                    -    Suchodolski Bogdan
 265. Polska Najpiękniejsze zamki i pałace              -   Olchowik-Adamowska L, Ławecki T
 266. Polska-20 pomysłów na weekend                        -   Marekwica Agnieszka
 267. Polski dwór                                                          -   Markowski Stanisław
 268. Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920                  -  Mordawski Hubert 
 269. Polskie muzea literackie                                         -   a
 270. Portret Klementyny                                              -   Jastrzębska Magdalena 
 271. Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki  -   Rosadziński Leonard 
 272. Powrót nie był przewidziany                                  -   Radzyńska Helena 
 273. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie                           -   Chlebowski Cezary
 274. Preteksty do wspomnień                                       -   Kolińska Krystyna
 275. Prokurator. Kobieta, która się nie bała                   -   Podgórska J, Ronc M
 276. Przeciw nicości                                                       -   Franczak E, Okołowicz S 
 277. Przedwojenni. Zawsze był jakiś dwór                   -    Mieszczanek Anna 
 278. Przysłowia polskie                                                 -  Masłowscy Danuta i Włodzimierz   
 279. Przyszłość pokaże                                               -   Tarnowska Maria
 280. Puklerz Mohorta                                                  -    Masłoń Krzysztof 
 281. Radziejowickie Theatrum.Dzieje rezydencji     -    Barbasiewicz Maria
 282. Resortowe dzieci. Media                                     -    autorzy różni 
 283. Rio Anaconda                                                     -     Cejrowski Wojciech
 284. Rok polski                                                          -     Kossak Zofia 
 285. Romanse na szczytach władzy                         - Kienzler Iwona
 286. Rozmowy z Piłsudskim 1916 - 1931                 -    Baranowski Władysław
 287. Rycerze wielkiej sprawy                                    -   Polak-Pałkiewicz Ewa 
 288. Saga czyli filiżanka, której nie ma                           -   Harasimowicz Cezary
 289. Sekret Enigmy                                                     -   Wojtkiewicz Stanisław Strumph 
 290. Siedem ekscelencji i jedna dama                     -   Piskor Aleksander
 291. Siedem pigułek Lucyfera                                      -    Piasecki Sergiusz 
 292. Siedziby Wielkich Polaków t.1                          -   Wachowicz Barbara 
 293. Siedziby Wielkich Polaków t.2                          -   Wachowicz Barbara 
 294. Siła kobiecości                                                     -  Majewska-Opiełka Iwona
 295. Simona                                                                 -   Kamińska Anna 
 296. Siostry Lachman, piękne nieznajome              -   Jastrzębska Magdalena 
 297. Skarby Włocławka                                              -    Kotula K, Nowakowski P
 298. Soból i panna                                                     -    Weyssenhoff Józef
 299. SOLIDARNOŚĆ na szlaku Józefa Piłsudskiego   -  Adam Stefan Lewandowski
 300. Spacer po Lwowie                                               -   Koper Sławomir
 301. Spór o Stanisława Augusta                                  -   Zahorski Andrzej 
 302. Sprawiedliwi. Rzecz o Ukraińcach ratujących Polaków w czasie Rzezi Wołyńskiej - Ścibor-Marchocka Maryla
 303. Stanisław August Poniatowski                              -    Zienkowska Krystyna 
 304. Stanisławów jednak żyje                                    -   Olszański Tedeusz
 305. Starorzecza                                                         -    Kroh Antoni 
 306. Strachy i Lachy                                                   -   Nowak Andrzej
 307. Strzępy meldunków                                             -   Składkowski Sławoj Feliks
 308. Sumienie Polski                                                   -   Pawlikowski Michał K.
 309. Sybir bez przekleństw. Sybir wspomnień               -   Lepecki Mieczysław
 310. Szabla i koń                                                          -   Wittlin Tadeusz 
 311. Szczenięce lata                                                   -   Wańkowicz Melchior
 312. Szesnasty kołobrzeski                                          -    Malczewski Juliusz 
 313. Sześć pięter luksusu                                           -    Łazarewicz Cezary 
 314. Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku      -  Łoś Piotr Szymon
 315. Szlak bojowy Legionów Polskich                        -    Nowak Janusz Tadeusz
 316. Sztuka podróżowania                                           -   Pałkiewicz Jacek
 317. Sztuka przywództwa Piłsudski                           -   Gajdziński Piotr 
 318. Ścieżka obok drogi                                                -  Iłłakowiczówna Kazimiera
 319. Ścieżką obok drogi                                                -   Michalkiewicz Stanisław
 320. Śmiertelni.Historia oparta na faktach                    -   Greniuch Tomasz
 321. Święte Szaleństwo                                                -    Zamoyski Adam
 322. Tahańcza Poniatowskich                                    -   Orman Elżbieta 
 323. Tajne akcje snajperów GROM                                  -    Marzec Tomasz
 324. Tajne Państwo                                                     -   Karski Jan 
 325. Tajny dziennik                                                       -      Białoszewski Miron
 326. Tak było                                                               -    Sapieha Eustachy
 327. Tamten Lwów t1. Oblicze Miasta                           -   Szolginia Witold
 328. Tamten Lwów t2. Ulice i place                               -    Szolginia Witold
 329. Tamten Lwów t3. Świątynie, gmachy, pomniki       -    Szolginia Witold
 330. Tamten Lwów t4. My, lwowianie                             -    Szolginia Witold 
 331. Tamten Lwów t5. Życie miasta                              -   Szolginia Witold
 332. Tatry międzywojenne                                            -   Skowroński Jarosław 
 333. Teatr telewizji i jego artyści                                   -   Bieniewski Henryk 
 334. Tischner - życie w opowieściach                          -   Bereś W., Baron A.W. 
 335. Traffic 27 wierszy                                               -   Mazur Andrzej
 336. Trzecia granica Zbójnicka droga                           -   Bahdaj Adam
 337. Trzecia granica W matni                                       -   Bahdaj Adam
 338. Trzecia granica Nieznajoma z baru Bolero           -   Bahdaj Adam
 339. Trzecia granica Ostatnia tur                               -   Bahdaj Adam
 340. Trzy wojny. Pamiętnik Cichociemnego                 -   Biały Jan
 341. Trzynaście moich lat w JW GROM                       -   Kisiel AK, Rak M
 342. Tułacze dzieci                                                       -   Hort Weronika
 343. Twarze włocławskiej bezpieki                                       -   autorzy różni
 344. Twierdza szyfrów                                                  -   Wołoszański Bogusław 
 345. Tylko we Lwowie                                                -    Michotek Jerzy
 346. Tytus Działyński 1796-1861                                 -   Słowiński Lech
 347. U boku Marszałka                                                -   Korwin-Sokołowski Adam Ludwik
 348. Ukraina Przewodnik Historyczny                          -   Koper Sławomir 
 349. Ulica Żółwiego Strumienia                                -    Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 350. Ułani, ułani                                                           -   Cydzik Grzegorz 
 351. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie   -   Lewandowski Adam Stefan 
 352. Usypać góry. Historie z Polesia                             -  Szejnert Małgorzata
 353. Uśmiech Lwowa                                                  -   Makuszyński Kornel 
 354. Uwikłane w historię.Bohaterki i zdrajczynie     -   Molenda Jarosław
 355. Uzdrowisko Ciechocinek                                      -   Iwanowska-Jeske Danuta red.
 356. W kręgu Enigmy                                                   -   Kozaczuk Władysław
 357. W kręgu króla Stanisława                                     -    Borucki Marek 
 358. W oparach absyntu                                            -     Kienzler Iwona
 359. W ziemiańskim dworze                                          -    Łozińska Maja 
 360. Wakacje 1939                                                         -   Lisiecka Anna
 361. Walka o prawdę, historia i polityka                         -    Żebrowski Leszek
 362. Walka podziemna na szczytach                             -   Wnuk Włodzimierz
 363. Wanda.Opowieść o sile życia i śmierci               -    Kamińska Anna
 364. Warstwy czyli obrazy miasta                                   -   Kosson Grzegorz 
 365. Warszawa literacka w okresie międzywojennym    -   Łopuszański Piotr
 366. Węzły pamięci niepodległej Polski                       -    autorzy różni 
 367. Wielcy Kresowiacy                                                 -    Węglicka Katarzyna
 368. Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat   - Borucki Marek 
 369. Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat t. 2  - Borucki Marek
 370. Wielka księga Armii Krajowej                               -   autorzy różni
 371. Wielka księga przysłów                                              - autorzy różni
 372. Wielki Marszałek                                                   -   Lipiński Wacław 
 373. Wieniawa. Szwoleżer na pegazie                        -   Urbanek Mariusz
 374. Więcej niż świadek                                                -    Odrowąż-Pieniążek Jerzy 
 375. Większy niż król ten książę                                    -   Szenic Stanisław 
 376. Wilczyce z Dzikich Pól                                        -      Puchalska Joanna
 377. Wisławy Szymborskiej dary przyjaźni i dowcipu - Matuszewski Ryszard
 378. Witkacy                                                                  -   Jakimowicz Irena
 379. Wodzowie i żołnierze                                             -   Luterek Grzegorz red.
 380. Wojna o tajemnice                                                -   Pepłoński Andrzej
 381. Wokół Wańkowicza                                                -  Ziółkowska-Boehm Aleksandra
 382. Wołynianki. Z Wołynia do PRL                            -    Jaźwiński P. i A. 
 383. Wołyń. Przemilczana zbrodnia na Polakach       -    Kramek Michał
 384. Wpisani w Giewont                                                -    Worcell Henryk
 385. Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej           -   Koper Sławomir
 386. Wspomnienia                                                        -    Piłsudska Aleksandra 
 387. Wspomnienia 1910 - 1920                                   -   Paderewska Helena
 388. Wspomnienia wojenne                                          -    Lanckorońska Karolina 
 389. Wspomnienia z AK                                                -    Ropelewski Andrzej 
 390. Wybitne rody, które tworzyły polską kulturę i naukę -  Schirmer Marcin K.
 391. Wybitni polscy odkrywcy i podróżnicy             -    Pilichowie Maria i Przemysław
 392. Wybór pism                                                           -    Konopnicka Maria 
 393. Wychowanie w szkole i w domu t 24 Dwudziestolecie m.   -   Kienzler Iwona
 394. Wymarsz i inne wspomnienia                                -    Wieniawa-Długoszowski Bolesław 
 395. Wyspa na prerii                                                     -   Cejrowski Wojciech
 396. Wywalczyć Polskę                                                 -   Stańczyk Tomasz
 397. Wzgórze Błękitnego Snu                                     -   Newerly Igor 
 398. Z Medyki wspomnienia rodzinne                      -   Pawlikowski Kasper 
 399. Z mocy bezprawia                                                -   Sumliński Wojciech
 400. Z moich wspomnień                                              -   Potocka Maria Małgorzata 
 401. Z pamiętnika niemłodej już mężatki                      -   Samozwaniec Magdalena
 402. Z Piłsudskim na sztandarze                               -    Lewandowski Adam Stefan
 403. Zagajewski Stanisław                                            -   Kowalewska Agnieszka
 404. Zakazana historia                                                 -   autorzy różni 
 405. Zakątek pamięci.Życie w XIX-wiecznych...        -   Domańska-Kubiak Irena
 406. Zamość miasto idealne                                         -   Jawor Marek 
 407. Zapluty karzeł reakcji                                            -   Woźniak Piotr
 408. Zawodowiec                                                          -   Rawski Aleksander
 409. Zawód szpieg                                                       -    Majewski M, Reszka P
 410. Zdzisław Tarnowski                                           -    Jastrzębska Magdalena
 411. Ze wspomnień kuriera                                           -   Zubek Julian "Tatar" 
 412. Ziele na kraterze                                                    -   Wańkowicz Melchior
 413. Zieleńce Dubienka                                                -    Mikuła Wojciech Stanisław 
 414. Ziemiańskie święta i zabawy                              -    Pruszak Tomasz Adam
 415. Znowu się naraziłem                                           -   Józekowski Alojzy
 416. Zośka i Parasol                                                    -   Kamiński Aleksander 
 417. Żołnierze Niepodległości 1914-1918                    -  Wieliczka - Szarkowa Joanna
 418. Życie codzienne arystokracji                                 -  Łozińscy M i J 
 419. Życie niewłaściwie urozmaicone                         -  Leski Kazimierz
 420. Życie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej - Koper Sławomir
 421. Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej            -   Koper Sławomir 
 422. 18 ilustracji do Lalki Bolesława Prusa                      -   Daszewski Władysław
 423. 25 lat wolnej Polski
 424. 500 zdań polskich                                                   -  Bralczyk Jerzy
 425. 1000 muzeów w Polsce                                            -   autorzy różni
 426. 1914-1918                                                                 -  Zgórniak Marian
 427. 1920. Prawdziwy cud nad Wisłą                               -   Szarek Jarosław

Literatura obca

 1. Alchemik                                                                   -   Coelho Paulo 
 2. Być człowiekiem                                                       -  Bosmans Phil
 3. Dom na Kresach. Powrót                            -          Marsden Philip
 4. Folwark zwierzęcy                                                    -    Orwell  George
 5. Historia świata                                                         -    Wells Herbert George
 6. Jak czytać architekturę                                     -    Cragoe Carol Davidson 
 7. Jak czytać zamki                                               -     Hislop Malcolm
 8. Nowy wspaniały świat                                        -    Huxley Aldous
 9. One trzy i Cesarz                                                -   Boissard Janine
 10. Ochotnik                                                            -   Patricelli Marco 
 11. Sekrety fotografii cyfrowej                                 -   Kelby Scott 
 12. Taniec na wulkanie                                            -   Hochberg von Pless Daisy
 13. Wehikuł czasu                                                   -   Wells Herbert George
 14. Wściekłość i duma                                              -    Fallaci Oriana
 15.  Żony wielkich romantyków i Maria Walewska   -    Salny Rimanas

Książki spoza mojej biblioteki


 1. Anders spieszony                                              -               Berberyusz Ewa
 2. Był dom...                                                        -             Szatkowska Anna
 3. Ciechocinek - tydzień w czarującym mieście  -            Nocna Aldona
 4. Cień ojca na tle tężni                                     -           Iwanowska-Ludwińska Małgorzata 
 5. Dwory szlacheckie powiatu aleksandr.        -         Sołtysiński Zbigniew Piotr
 6. Dwór, pejzaż okaleczony                             -             Sypuła-Gliwa Joanna 
 7. Gdzie ten dom, gdzie ten świat                        -             Morawski Zdzisław 
 8. Kossak nieznany                                              -               Kossak Teresa
 9. Lem. Życie nie z tej ziemi                                  -               Orliński Wojciech 
 10. Migawki wspomnień                                       -              Pruszyński Mieczysław 
 11. Waldorff. Ostatni baron Peerelu                    -               Urbanek Mariusz 
 12. Peczara                                                            -             Potocka Janina, Potocka Zofia
 13. Profesor Weigl i karmiciele wszy                  -             Urbanek Mariusz
 14. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów                    -                Ossendowski Antoni Ferdynand 
 15. Spacerkiem po Ciechocinku                            -                Nocna Aldona
 16. W niewoli sowieckiej                                         -               Młynarski Bronisław
 17. Ziemiański savoir-vivre                          -               Pruszak Tomasz Adam
 18.  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza