Ku pokrzepieniu serc - tytuły

Książki w mojej bibliotece:

                   Tytuł                                                                    Autor

 1. Abecadło Kisiela                                               -      Kisielewski Stefan
 2. Absurdy Polski Międzywojennej                     -      Fog Marek
 3. Absurdy PRL-u. Antologia                               -      Rychlewski Marcin 
 4. Afazja polska                                                    -      Dakowicz Przemysław
 5. Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej         -      Koper Sławomir 
 6. Agenci, szpiedzy, żołnierze                             -      Kryszczukajtis-Szopa Joanna
 7. Antologia poezji polskiej                                   -       autorzy różni 
 8. Architektura T 25 Dwudziestolecie m.              -      Kienzler Iwona
 9. Arystokracja. T.1.Dwudziestolecie   m.         -      Koper Sławomir 
 10. Arystokracja. Polskie rody                             -       Schirmer Marcin K.
 11. Atlantyda Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku   - Chciuk Andrzej
 12. Atomowy szpieg                                              -       Cenckiewicz Sławomir
 13. Awantury w rodzinie                                             -         Hemar Marian
 14. Bagatela z bożej łaski Wzloty przyziemne        -      Łapin Konrad 
 15. Bagatela z bożej łaski Losy wojenne                -      Łapin Konrad 
 16. Bagatela z bożej łaski Lata okrzepłe                -      Łapin Konrad 
 17. Berlingowcy. Żołnierze tragiczni                       -      autorzy różni 
 18. Bibuła                                                              -      Piłsudski Józef
 19. Bohaterowie historii Polski                            -      Leszczyński Maciej
 20. Bojowo i lirycznie. Legiony Piłsudskiego            -    Sienkiewicz Witold
 21. Boże coś Polskę Alojzego Felińskiego              -     Zakrzewski Bogdan 
 22. Burza od wschodu                                           -     Dunin - Kozicka Maria 
 23. Byłem cichociemnym                                      -     Bałuk Stefan 
 24. Cel za horyzontem                                            -     Soyka KK, Kotowski K
 25. Chłopak z Sosnowca                                        -    Zieliński Jan
 26. Cichociemni                                                      -    Śledziński Kacper 
 27. Cichociemni 1941-1945: sylwetki spadochroniarzy -    Tucholski Jędrzej
 28. Cień tajnych służb                                            -    Kania Dorota
 29. Commando Cichociemni                                 -  Bałuk Stefan
 30. Damy ze skazą                                                  -  Janicki Kamil
 31. Darz bór t 34 Dwudziestolecie m.                   -    Kienzler Iwona 
 32. Długi marsz                                                       -     Rawicz Sławomir
 33. Dobre maniery w przedwojennej Polsce             -   Barbasiewicz Maria
 34. Drogi Cichociemnych                                        -    autorzy różni
 35. Dwory i dworki w II Rzeczpospolitej               -    Schirmer Marcin
 36. Dwory i pałace na Kresach Wschodnich        -  Samusikowie Katarzyna i Jerzy
 37. Dwory polskie.Najpiękniejsze posiadłości ziemskie - Pielesz Marcin
 38. Dwory polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim - Durczykiewicz Leonard
 39. Dwór.T.32.Dwudziestolecie m.                         -    Kienzler Iwona 
 40. Dwór w Radoniach. Historia Janeczki            -   Korzeniowska-Matraszek Beata
 41. Dwór - polska tożsamość                                -   Rydel Maciej
 42. Dywizjon 303                                                    -     Olszański Michał
 43. Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego      - Pawlikowski Michał Kryspin
 44. Dziedziczki Soplicowa                                      -    Puchalska Joanna
 45. Dzieje architektury w Polsce                             -   Marcinek Jadwiga red. 
 46. Dziewczyny wyklęte                                        -   Nowak Szymon
 47. Echa Polesia                                                    -     Wysłouch Franciszek
 48. Etapy                                                               -    Lisowski Ignacy 
 49. Gawędy o broni i mundurze                               -   Kobyliński Szymon
 50. Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski         -   Romański Romuald
 51. Genialni, lwowska szkoła matematyczna         -   Urbanek Mariusz
 52. Geografia ziem dawnej Polski                            -     Sujkowski Antoni
 53. Geografia ziem odzyskanych w zarysie              -    Dylik Jan 
 54. Góra.Dolina.Partyzant niepokonany                   -    Podgóreczny Marian
 55. GROM. Siła i honor                                           -    Petelicki Sławomir
 56. Grzechy pamięci                                               -    Królikowski Bohdan
 57. Gwiazdy Drugiej Rzeczypospolitej                      -    Koper Sławomir 
 58. Historia antykomunistycznego podziemia                 - autorzy różni
 59. Historia Polski do roku 1505                              -    Wyrozumski Jerzy
 60. Historia Polski 1505 - 1764                                -    Gierowski Józef Andrzej
 61. Historia Polski 1764 - 1864                                -    Gierowski Józef Andrzej
 62. Historia Polski 1864 - 1948                                -    Buszko Józef
 63. Historia Polski - wiek XX                                    -    Nowak Andrzej 
 64. Hubal i jego Oddział Wydzielony Wojska Polskiego 1939 - 1940 - Sawicki Jacek
 65. Hubalczycy.Oddział Wydzielony Wojska Polskiego - Łuniewska Luiza
 66. Igły                                                                    -    Łuszczyna Marek 
 67. Jam dwór polski                                              -    Rydel Maciej
 68. Janusz Radziwiłł 1880-1967                               -   Durka Jarosław 
 69. Jestem Jarosy.Zawsze ten sam                       -   Mieszkowska Anna
 70. Józef Piłsudski 1867-1935                               -   Garlicki Andrzej
 71. Józef Piłsudski - człowiek i polityk                      -   Koper Sławomir 
 72. Józef Piłsudski. Życie i czyny                          -   Pomarański Stefan
 73. Józef Piłsudski przywódca i marszałek           -    Paterek Anna
 74. Józef Piłsudski w kolorze                                 -   Kunert Andrzej K.
 75. Józef Piłsudski w sztuce i upamiętnianiu             -    Rećko Jan 
 76. Kamienie na szaniec                                           -    Kamiński Aleksander
 77. Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej                 -   Kruszyński Bartosz
 78. Kawaleria 1939                                                   -   Gowin Sławomir 
 79. Kino,Teatr,Kabaret t 2 Dwudziestolecie m.      -    Koper Sławomir
 80. Klękam w prochu przed Tobą Warszawo             -  Wachnowska Hanna 
 81. Kobiety na Kresach                                             -  Dawid A., Lusek J. red.
 82. Kobiety Witkacego                                               -   Czyńska Małgorzata
 83. Kobiety władzy PRL                                           -    Koper Sławomir 
 84. Kolacja z konfidentem                                       -     Drużyńska J., Jankowski S. M.
 85. Konspira                                                            -     Jegliński Piotr red.
 86. Kresowa Atlantyda                                             -    Nicieja Stanisław Sławomir
 87. Kresowe losy                                                     -    Czarnecki Witold 
 88. Kresowi Sarmaci                                             -     Puchalska Joanna
 89. Kresy                                                                 -    Kobojek E. i S.
 90. Kresy - najpiękniejsze zakątki                            -    Dylewski Adam 
 91. Kresy Rzeczpospolitej. Wielki mit Polaków     -    autorzy różni
 92. Kresy w II Rzeczpospolitej                                 -    Koprowski Marek 
 93. Kresy południowo-wschodnie t 18 Dwudziestolecie m.  - Koper Sławomir
 94. Kresy Wschodnie                                                -    Zakrzewski Adam red.
 95. Kronika Polski                                                     -   Ohar - Maksymiuk Joanna 
 96. Krwawiąca granica                                              -    Zacharski Marian
 97. Krystyna Skarbek                                               -    Molenda Jarosław
 98. Książek powijanie                                                -    Frantz Wiktor
 99. Książę Józef Poniatowski                                     -    Skowronek Jerzy
 100. Książę Józef Poniatowski 1763-1813                    -   Koźmiński Karol 
 101. Księga Kresów Wschodnich Dzieje, ludzie, pomniki polskości -autorzy
 102. Księga Kresów Wschodnich Ostoje polskości       -   autorzy
 103. Księga patrioty                                                     -    autorzy
 104. Kurier z Warszawy                                              -     Nowak-Jeziorański Jan 
 105. Lech Kaczyński.Biografia polityczna 1949 - 2010   -  autorzy
 106. Legenda Legionów                                              -     Sienkiewicz Witold
 107. Legion                                                                 -    Cherezińska Elżbieta
 108. Lepszy dzień nie przyszedł już                            -   Ziółkowska-Boehm Aleksandra 
 109. Leśne noce                                                          -   Stompor Józef
 110. Listy niewysłane                                                   -   Branicka-Wolska Anna 
 111. Listy z Kresów                                                            -  Jastrzębska Magdalena
 112. Litwa Sienkiewicza, Piłsudskiego, Miłosza               -   Kledzik Maciej
 113. Lwowskie gawędy                                                -  Schleyen Kazimierz 
 114. Lwów - historia ludzie tradycje                                -   Koprowski Marek
 115. Lwów - sacrum et profanum                               -   Czarnowski Ryszard Jan
 116. Łupaszka                                                             -   Smalewski Jan Stanisław
 117. Makuszyński. O jednym takim                              -    Urbanek Mariusz
 118. Mała encyklopedia sztuki polskiej                         -   Górska Aleksandra red. 
 119. Maria Rodziewiczówna: Strażniczka kresowych stanic - Głuszenia Jan 
 120. Maria Skłodowska-Curie                                    -  Kienzler Iwona 
 121. Marszałek Józef Piłsudski                            -   Kowalczewski A., Wojciechowski A.
 122. Matki partyzantów                                              -   Cergowska Genowefa
 123. Matki Wielkich Polaków                                   -   Wachowicz Barbara
 124. Miałam szczęśliwe życie.Ostatnia z Branickich   -  Branicka-Wolska Anna
 125. Miasto Lwów                                                       -    Budzyński Wiesław 
 126. Między Dźwiną a Czeremoszem                      - Siedlar-Kołyszko Teresa
 127. Miłość w Powstaniu Warszawskim                       -   Koper Sławomir 
 128. Mlekiem, miodem i krwią                                   -   Więckowski Marcin
 129. Moje pierwsze boje                                           -    Piłsudski Józef
 130. My i nasze siedliska                                           -    Sapieżyna Matylda 
 131. My Pierwsza Brygada                                         -   Arski Stefan
 132. Myśli i wypsknięcia                                           -   Piłsudski Józef 
 133. Na nieludzkiej ziemi                                            -   Czapski Józef
 134. Na straconych posterunkach                           -   Krajewski Kazimierz 
 135. Na tropach Wańkowicza                                   -   Ziółkowska Aleksandra
 136. Najpiękniejsze wiersze i piosenki                       -   Osiecka Agnieszka 
 137. Nazywam się Zacharski. Marian Zacharski          -  Zacharski Marian 
 138. Nic nie jest w porządku                                      -   Dębski Krzesimir
 139. Nieborów - Kolekcja Radziwiłłów                      -   Janudi Maria red.
 140. Nie wszystko o moim życiu                                 -   Chądzyńska Zofia
 141. O naszym hymnie narodowym                             -   Kopczewski Jan Stanisław 
 142. O Piłsudskim i piłsudczykach                           -    Wrzos Konrad
 143. Ochotnik                                                            -   Patricelli Marco 
 144. Od Niepodległości do Niepodległości             -   autorzy różni
 145. Oficerowie i dżentelmeni                                     -   Jaźwiński Piotr 
 146. One trzy i Cesarz                                                -   Boissard Janine
 147. Opowiadania kołymskie                                       -   Szałamow Warłam
 148. Opowieści tatrzańskich kurierów                           -  Filar Alfons 
 149. Ossendowski. Podróż przez życie                     -  Michałowski Witold
 150. Ostatni salon PRL                                                -  Chwalba Andrzej 
 151. Pałac Pusłowskich                                               -  Chwalba Andrzej
 152. Pałace i dwory                                                       autorzy różni
 153. Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego         -   Lepecki Mieczysław 
 154. Pamiętniki                                                             -    Paderewski Ignacy Jan
 155. Pamiętniki                                                           -    Pawlikowski Michał
 156. Pan Piłsudski                                                       -   Bułhakow Michaił 
 157. Pani mi mówi niemożliwe                                    -   Grechuta Marek 
 158. Panie kresowych siedzib                                 -    Jastrzębska Magdalena
 159. Partyzant od Starego                                           -    Stompor Józef
 160. Pieśniarka Warszawy                                           -   Wittlin Tadeusz
 161. Piękna jesteś ziemio moja ojczysta                      -    Szczawiej Jan 
 162. Piękne Polki                                                         -     Liszewscy E i B
 163. Piłsudski burzliwe życie                                       -  autorzy różni
 164. Piłsudski do czytania                                            -   Najder Z., Kuźniar R.
 165. Piłsudski. Wielkie biografie                                -    Fiolka Katarzyna
 166. Piłsudski w NZS-ie                                              -    Lewandowski Adam Stefan
 167. Poczet królów i książąt polskich                           -   Garlicki Andrzej 
 168. Poczet Żołnierzy Wyklętych                                  -   Saweczko Mateusz 
 169. Pod kopułą lwowskiego Ossolineum                -    Wasylewski Stanisław
 170. Podróże Mickiewicza                                           -     Podhorska-Okołów Stefania
 171. Polacy z Kresów. Znani i nieznani                     -   Węglicka Katarzyna
 172. Polki, które zadziwiły świat                                 -  Puchalska Joanna
 173. Polscy spadochroniarze                                       -  autorzy różni  
 174. Polska                                                                 -   autorzy różni 
 175. Polska - Niemcy 1:0, czyli 1000 lat sąsiedzkich...     -   Klim Andrzej
 176. Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego narodu 966 - 2008 - Zamoyski Adam 
 177. Polska droga do zniewolenia                               -   Michalkiewicz Stanisław
 178. Polska i Polacy                                                    -    Suchodolski Bogdan
 179. Polska Najpiękniejsze zamki i pałace                    -   Olchowik-Adamowska, Ławecki 
 180. Polska-20 pomysłów na weekend                        -   Marekwica Agnieszka
 181. Polski dwór                                                          -   Markowski Stanisław
 182. Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920                  -  Mordawski Hubert 
 183. Portret Klementyny                                                -   Jastrzębska Magdalena
 184. Powrót nie był przewidziany                                  -   Radzyńska Helena 
 185. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie                           -   Chlebowski Cezary
 186. Prokurator. Kobieta, która się nie bała                   -   Podgórska J, Ronc M
 187. Przysłowia polskie                                                 -  Masłowscy Danuta i Włodzimierz   
 188. Przyszłość pokaże                                               -   Tarnowska Maria
 189. Puklerz Mohorta                                                  -    Masłoń Krzysztof 
 190. Radziejowickie Theatrum.Dzieje rezydencji        -    Barbasiewicz Maria
 191. Resortowe dzieci. Media                                     -    autorzy różni 
 192. Rok polski                                                          -     Kossak Zofia
 193. Rozmowy z Piłsudskim 1916 - 1931                 -    Baranowski Władysław
 194. Rycerze wielkiej sprawy                                    -   Polak-Pałkiewicz Ewa 
 195. Sekret Enigmy                                                     -   Wojtkiewicz Stanisław Strumph 
 196. Siedem ekscelencji i jedna dama                     -   Piskor Aleksander
 197. Siedem pigułek Lucyfera                                      -    Piasecki Sergiusz 
 198. Siedziby Wielkich Polaków t.1                          -   Wachowicz Barbara 
 199. Siedziby Wielkich Polaków t.2                          -   Wachowicz Barbara 
 200. Siła kobiecości                                                     -  Majewska-Opiełka Iwona
 201. Siostry Lachman, piękne nieznajome              -   Jastrzębska Magdalena
 202. Soból i panna                                                     -    Weyssenhoff Józef
 203. SOLIDARNOŚĆ na szlaku Józefa Piłsudskiego   -  Adam Stefan Lewandowski
 204. Spacer po Lwowie                                               -   Koper Sławomir
 205. Spór o Stanisława Augusta                                  -   Zahorski Andrzej
 206. Stanisław August Poniatowski                              -    Zienkowska Krystyna 
 207. Stanisławów jednak żyje                                    -   Olszański Tedeusz
 208. Starorzecza                                                         -    Kroh Antoni 
 209. Strachy i Lachy                                                   -   Nowak Andrzej
 210. Sumienie Polski                                                   -   Pawlikowski Michał K.
 211. Sybir bez przekleństw. Sybir wspomnień               -   Lepecki Mieczysław
 212. Szabla i koń                                                          -   Wittlin Tadeusz
 213. Szesnasty kołobrzeski                                          -    Malczewski Juliusz 
 214. Sześć pięter luksusu                                             -    Łazarewicz Cezary
 215. Szlak bojowy Legionów Polskich                        -    Nowak Janusz Tadeusz
 216. Sztuka przywództwa Piłsudski                           -   Gajdziński Piotr 
 217. Ścieżka obok drogi                                                -  Iłłakowiczówna Kazimiera
 218. Ścieżką obok drogi                                                -   Michalkiewicz Stanisław
 219. Święte Szaleństwo                                                -    Zamoyski Adam
 220. Tahańcza Poniatowskich                                       -   Orman Elżbieta 
 221. Tajne akcje snajperów GROM                                  -    Marzec Tomasz
 222. Tajne Państwo                                                     -   Karski Jan
 223. Tak było                                                               -    Sapieha Eustachy
 224. Tamten Lwów t1. Oblicze Miasta                           -   Szolginia Witold
 225. Tamten Lwów t2. Ulice i place                               -    Szolginia Witold
 226. Tamten Lwów t3. Świątynie, gmachy, pomniki        -    Szolginia Witold
 227. Tamten Lwów t4. My, lwowianie                             -    Szolginia Witold 
 228. Tamten Lwów t5. Życie miasta                              -   Szolginia Witold
 229. Tatry międzywojenne                                            -   Skowroński Jarosław 
 230. Teatr telewizji i jego artyści                                   -   Bieniewski Henryk 
 231. Tischner - życie w opowieściach                          -   Bereś W., Baron A.W.
 232. Trzecia granica Zbójnicka droga                           -   Bahdaj Adam
 233. Trzecia granica W matni                                       -   Bahdaj Adam
 234. Trzecia granica Nieznajoma z baru Bolero           -   Bahdaj Adam
 235. Trzecia granica Ostatnia tur                               -   Bahdaj Adam
 236. Trzynaście moich lat w JW GROM                       -   Kisiel AK, Rak M
 237. Tułacze dzieci                                                       -   Hort Weronika
 238. Twierdza szyfrów                                                  -   Wołoszański Bogusław 
 239. Tylko we Lwowie                                                -    Michotek Jerzy
 240. Tytus Działyński 1796-1861                                 -   Słowiński Lech
 241. U boku Marszałka                                                -   Korwin-Sokołowski Adam Ludwik
 242. Ukraina Przewodnik Historyczny                          -   Koper Sławomir
 243. Ułani, ułani                                                           -   Cydzik Grzegorz 
 244. Uśmiech Lwowa                                                  -   Makuszyński Kornel
 245. W kręgu Enigmy                                                   -   Kozaczuk Władysław
 246. W kręgu króla Stanisława                                     -    Borucki Marek 
 247. W oparach absyntu                                            -     Kienzler Iwona
 248. W ziemiańskim dworze                                          -    Łozińska Maja
 249. Walka o prawdę, historia i polityka                         -    Żebrowski Leszek
 250. Walka podziemna na szczytach                             -   Wnuk Włodzimierz
 251. Warstwy czyli obrazy miasta                                   -   Kosson Grzegorz 
 252. Warszawa literacka w okresie międzywojennym    -   Łopuszański Piotr
 253. Węzły pamięci niepodległej Polski                       -    autorzy różni 
 254. Wielcy Kresowiacy                                                 -    Węglicka Katarzyna
 255. Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat   - Borucki Marek 
 256. Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat t. 2  - Borucki Marek
 257. Wielka księga Armii Krajowej                               -   autorzy różni
 258. Wielki Marszałek                                                   -   Lipiński Wacław 
 259. Wieniawa. Szwoleżer na pegazie                        -   Urbanek Mariusz
 260. Więcej niż świadek                                                -    Odrowąż-Pieniążek Jerzy 
 261. Wodzowie i żołnierze                                             -   Luterek Grzegorz red.
 262. Wojna o tajemnice                                                -   Pepłoński Andrzej
 263. Wołynianki. Z Wołynia do PRL                            -    Jaźwiński P. i A. 
 264. Wołyń. Przemilczana zbrodnia na Polakach       -    Kramek Michał
 265. Wpisani w Giewont                                                -    Worcell Henryk
 266. Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej           -   Koper Sławomir
 267. Wspomnienia                                                        -    Piłsudska Aleksandra 
 268. Wspomnienia 1910 - 1920                                   -   Paderewska Helena
 269. Wspomnienia wojenne                                          -    Lanckorońska Karolina 
 270. Wspomnienia z AK                                                -    Ropelewski Andrzej
 271. Wymarsz i inne wspomnienia                                -    Wieniawa-Długoszowski Bolesław
 272. Wzgórze Błękitnego Snu                                     -   Newerly Igor 
 273. Zagajewski Stanisław                                            -   Kowalewska Agnieszka
 274. Zakazana historia                                                 -   autorzy różni 
 275. Zakątek pamięci.Życie w XIX-wiecznych...        -   Domańska-Kubiak Irena
 276. Zamość miasto idealne                                         -   Jawor Marek 
 277. Zapluty karzeł reakcji                                            -   Woźniak Piotr
 278. Zawodowiec                                                          -   Rawski Aleksander
 279. Zawód szpieg                                                       -    Majewski M, Reszka P
 280. Z mocy bezprawia                                                -   Sumliński Wojciech
 281. Z moich wspomnień                                              -   Potocka Maria Małgorzata
 282. Ze wspomnień kuriera                                           -   Zubek Julian "Tatar" 
 283. Ziele na kraterze                                                    -   Wańkowicz Melchior
 284. Zieleńce Dubienka                                                -    Mikuła Wojciech Stanisław 
 285. Ziemiańskie święta i zabawy                                -    Pruszak Tomasz Adam
 286. Znowu się naraziłem                                           -   Józekowski Alojzy
 287. Zośka i Parasol                                                    -   Kamiński Aleksander 
 288. Żołnierze Niepodległości 1914-1918                    -  Wieliczka - Szarkowa Joanna
 289. Życie niewłaściwie urozmaicone                         -  Leski Kazimierz
 290. Życie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej - Koper Sławomir
 291. Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej            -   Koper Sławomir 
 292. 18 ilustracji do Lalki Bolesława Prusa                      -   Daszewski Władysław
 293. 25 lat wolnej Polski
 294. 500 zdań polskich                                                   -  Bralczyk Jerzy
 295. 1914-1918                                                                 -  Zgórniak Marian
 296. 1920. Prawdziwy cud nad Wisłą                               -   Szarek Jarosław

Książki spoza mojej biblioteki


 1. Anders spieszony                                              -               Berberyusz Ewa
 2. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów                    -                Ossendowski Antoni Ferdynand
 3. W niewoli sowieckiej                                         -               Młynarski Bronisław
 4. Ostatni baron Peerelu                                       -               Urbanek Mariusz 

Inne książki 
 1. Szpieg                                                                -                Coelho Paulo