środa, 27 stycznia 2016

Piłsudski w NZS-ie

Adam Stefan Lewandowski - Fotograf: Kamila Snopek
Niepokorny - Fot. Kamila Snopek

Adam Stefan Lewandowski  

 


Stowarzyszenie Pokolenia Niepokornych 2015

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego Marszałek?


     Pytanie to zadał sobie i odpowiedział na nie Adam Stefan Lewandowski w swojej ostatniej publikacji zatytułowanej „Piłsudski w NZS-ie” wydanej nakładem Stowarzyszenia Pokolenia Niepokornych. Książka ta zawiera abc wiedzy o powstaniu i działalności niezależnych organizacji studenckich w Polsce powojennej. Autor przybliżył udział młodzieży akademickiej w marszu Polski do niepodległości poczynając od 1914 roku, w którym to akademicy po raz pierwszy stanęli u boku Józefa Piłsudskiego.
Echa duchowej obecności Marszałka w marszu "Solidarności" znaleźć można we wcześniejszej publikacji p. Adama "Solidarność na szlaku Józefa Piłsudskiego" .

80. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego - przemawia autor
80. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego
 przemawia autor
Debata Piłsudski vs Dmowski - BUW - autor pierwszy od prawej
Debata Piłsudski vs Dmowski 
 BUW - autor pierwszy od prawej
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to jest NZS?

     Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało jesienią 1980 roku jako odzew studenckiej braci na ruch solidarnościowy, jednak natychmiast po wprowadzeniu stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) zostało zdelegalizowane. Aktywiści NZS-u kontynuowali działalność konspiracyjną, podziemną aż do ponownej legalizacji w 1989 roku. Studenci z NZS-u korzystali z dorobku Marszałka i wiernie kroczyli szlakiem „Brygadiera nadziei”.

Dlaczego nie UW?

     Adam Stefan Lewandowski otwarcie przedstawił czytelnikom swoją drogę do członkostwa w NZS-ie i zrelacjonował niektóre z form działalności organizacji inspirowane postawą Naczelnika Państwa. Wyjątkowo interesująca i symptomatyczna wydaje się być próba przywrócenia rzeczywistej nazwy tzw. Uniwersytetu Warszawskiego, nadanej dekretem prezydenta Ignacego Mościckiego w sierpniu 1935 roku. Nazwa ta brzmi: Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie! Z inicjatywy Adama Stefana Lewandowskiego w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu zawisła tablica z kopią dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu nazwy Uniwersytetowi.

Odsłonięcie tablicy z dekretem o nazwie Uniwersytetu - autor od prawej
Odsłonięcie tablicy z dekretem o nazwie
Uniwersytetu - autor od prawej
Pogrzeb Jadwigi Jaraczewskiej - autor w jasnej kurtce
Pogrzeb Jadwigi Jaraczewskie
autor w jasnej kurtce

 

 

 

 

 

 

 

 

I co jeszcze?

     Rok wcześniej udało się autorowi zmobilizować grupę młodych ludzi, którzy przeprowadzili akcję porządkowania grobów w Alei Legionistów na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie oraz uczestniczyli w pogrzebie młodszej córki Naczelnego Wodza Jadwigi Jaraczewskiej. Z okazji 100-lecia Legionów Piłsudskiego grupy niepodległościowe zorganizowały uroczystości pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej w stolicy. Osiemdziesiątą rocznicę śmierci Marszałka, autor książki uświetnił swoim wystąpieniem (oczywiście obok zaproszonych gości) reprezentując studentów zrzeszonych w NZS-ie. 

Kim jest Adam Stefan Lewandowski?

     Opracowanie tematu obecności Józefa Piłsudskiego w działaniach NZS-u jest kolejną pozycją napisaną przez tego młodego piłsudczyka z wyboru. Adam Stefan Lewandowski jest członkiem wielu stowarzyszeń patriotycznych, jak np. GRH Cichociemnych AK, Wspólnota Polska, Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel”, wolontariuszem Muzeum Powstania Warszawskiego oraz inicjatorem budowy środowiska niepodległościowego młodego pokolenia. Ta ostatnia idea autora zaowocowała założeniem i przewodniczeniem Stowarzyszenia Pokolenia Niepokornych. Niepokorny młody historyk, pasjonat dorobku Józefa Piłsudskiego, pochylił się nad oryginalnym tematem i zrobił to z dużym powodzeniem. Reasumując, żałuję tylko, że ograniczył się do lakonicznych informacji o roli Józefa Piłsudskiego dla ruchów studenckich. Oczekuję, że w przyszłości  Adam Stefan Lewandowski uraczy czytelników obszerną analizą kwestii znaczenia Marszałka dla młodego pokolenia Polaków.* zdjęcia własne z książki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz