czwartek, 25 stycznia 2018

Marsze. Biegi

Medal X Biegu Marszałka 2017Sulejówek 2017 

Marsze Sulejówek - Belweder

     „Marsze. Biegi” to tytuł opracowania powstałego dzięki współpracy wielu ludzi dobrej woli związanych z Sulejówkiem: Grupy Inicjatywnej Mieszkańców Sulejówka, Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Tytułowe Marsze odbywały się w latach 1926-1939, natomiast Biegi wystartowały w roku 2007. Autorem części książki poświęconej Marszom dwudziestolecia międzywojennego był Kazimierz Zdanowicz – żołnierz Armii Krajowej i wybitny działacz społeczny. Przedstawił on historię trzynastu Marszów Sulejówek – Belweder oraz pierwszego marszu na trasie Warszawa - Sulejówek (1926 roku) na trasie 27 km. W szkicu rozważono przesłanki, które spowodowały zorganizowanie pierwszych Marszów. Odbywały się one w dniu imienin Józefa Piłsudskiego (19 marca), a po jego śmierci (12 maja 1935 roku) w pierwszą niedzielę po 12 maja.
Idea zorganizowania marszu drużyn strzeleckich narodziła się na Zjeździe Związku Strzeleckiego (istniejącego od roku 1909). W związku z powyższym Marsze miały charakter wojskowy, uczestnicy byli umundurowani a rekrutowali się z Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Policji, listonoszy, harcerstwa, Przysposobienia Wojskowego, itp.


Drużyna 1. Pułku Lotniczego  podczas marszu Sulejówek-Belweder 1931
Drużyna 1. Pułku Lotniczego  Marsz Sulejówek-Belweder 1931
Drużyna policyjna z Nowogródka podczas marszu Sulejówek-Belweder 1935
Drużyna policyjna z Nowogródka Marsz Sulejówek-Belweder 1935


 

     Kazimierz Zdanowicz zrelacjonował wszystkie Marsze na trasie Warszawa – Sulejówek i Sulejówek – Warszawa podając charakterystykę uczestniczących drużyn oraz najlepsze wyniki. W III Marszu Sulejówek – Belweder (1929 r.) wziął udział m.in. polski lekkoatleta Janusz Kusociński, odbywający służbę wojskową w 36. Pułku Piechoty. Trzy lata później na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles sportowiec ten zdobył złoty medal. Janusz Kusociński zginął rozstrzelany w Palmirach 1940 roku. Autor przypomniał także historię olimpijskich biegów długodystansowych. 


Biegi Marszałka

     Żona Kazimierza Zdanowicza – pani Alicja Zdanowicz – na kartach tego studium wspomniała o inicjatywie reaktywacji Marszów. Dzięki zaangażowaniu córki Marszałka – pani Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej oraz członków Grupy Inicjatywnej Mieszkańców Sulejówka, w tym Państwa Zdanowiczów, 14 czerwca 2008 wystartował I Bieg Marszałka. Organizatorzy imprezy zmienili nieco formułę biegu, który stał się dostępny dla wszystkich chętnych, a odbywa się ulicami Sulejówka na trasie 10 km. Inicjatorzy zadbali o niepowtarzalną oprawę historyczną Biegów, wyrażającą ogromny szacunek, jakim polskie społeczeństwo od ponad stu lat obdarza wskrzesiciela Niepodległej.

Medale Biegów Marszałka I - IX
Medale Biegów Marszałka I - IX

Dzięki „ludziom, dla których wszelkie formy bezinteresownego służenia Ojczyźnie i Polakom są imperatywem moralnym” Biegi poświęcono postaci Marszałka. Sulejóweckie Święto Niepodległej, osobą Józefa Piłsudskiego, niczym klamrą, spina przeszłość z teraźniejszością.
     Kolejna część publikacji „Marsze. Biegi” zawiera treść przemówień wygłaszanych z okazji rozpoczęcia Biegów, przez Alicję Zdanowicz.
 „Wyrażenie patriotyzmu, wierności historii, a także wykazanie… hartu ducha i woli zwycięstwa… w walce” pozostało niezmienną ideą Biegów nawiązującą do ducha przedwojennych Marszów, którym sprzyjał życzliwy stosunek Marszałka do kultury fizycznej.

X Bieg Marszałka - Sulejówek 2017
X Bieg Marszałka - Sulejówek 2017
Start X Biegu Marszałka - Sulejówek 2017
Start X Biegu Marszałka - Sulejówek 2017     Sulejóweckie inicjatywy miały też skutki uboczne - pierwszym jest przekazanie własności Dworku Milusin Józefa Piłsudskiego Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, a drugim podjęcie budowy kompleksu muzealno-edukacyjnego Muzeum Józefa Piłsudskiego nieopodal Dworku Milusin.
     „Byle dobiec” – zawołanie jednej z drużyn dowodzi, że najważniejszy jest udział i ukończenie Biegu, natomiast lokata jest tylko uzupełnieniem podjętego trudu fizycznego. Uwieńczeniem biegu na jego mecie były i są przepiękne medale, na których awersie widnieje wizerunek Józefa Piłsudskiego. Wyjątkowy projekt jubileuszowego odznaczenia z roku 2017 zawiera liczbę dziesięć (właśnie taki medal zdobył mój Mąż).

     Ponadczasowe przesłanie do uczestników Biegu niesie w sobie wezwanie dla nas "tak współczesnych, aż do granic" :
Wydarzenia… wymagają od nas zajęcia stanowiska. I działania, najlepiej na rzecz społeczności lokalnej, bo tu jesteśmy potrzebni, najlepiej w grupie, bo tak budujemy wspólnotę, najlepiej z pełnym przekonaniem, że czynimy dobrze, wtedy jesteśmy wiarygodni 
* zdjęcia http://biegmarszalka.pl/ oraz www.nac.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz