czwartek, 20 października 2022

Zabytki UNESCO w Polsce

 

J. Włodarczyk, B. Tryhubczak

 

ARTI - 2019

 

 

 

Unikatowe uniwersalne wartości

      Album wydawnictwa ARTI zatytułowany „Zabytki UNESCO w Polsce” jest rezultatem pracy Joanny Włodarczyk, która opracowała tekst, i Bogusława Tryhubczaka, który zajął się stroną graficzną wydania. We wstępie w niezwykle składnej formie przedstawiono historię Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, która powstała w 1945 roku. 22 lata później utworzono tzw. Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO, obiektów o unikalnej wartości kulturowej i przyrodniczej dla ludzkości, podlegających międzynarodowej ochronie. Autorka określiła też zasady wpisów na Listę obiektów o „unikatowej uniwersalnej wartości” oraz obowiązki wynikające z tego zapisu. Joanna Włodarczyk zaznajomiła czytelników z wykazem polskich zabytków UNESCO i ich lokalizacją na terenie Polski.

KrakówWarszawaMalbork

 Skarby kultury naszej Ojczyzny

     W głównej części publikacji zaprezentowano piętnaście polskich zabytków UNESCO podając daty ich wpisu na Listę, uszczegółowienie elementów kompleksów architektoniczno-krajobrazowych oraz uzasadnienie wyboru. Przedstawiono historię i charakterystykę obiektów z uwzględnieniem ich stanu po zakończeniu II wojny światowej i specyfiki odbudowy ze zniszczeń. Wybór barwnych fotografii obiektów wydaje się być bardzo trafny. Zdjęcia dokumentują ogólny wygląd budowli i zwracają uwagę na najbardziej charakterystyczne elementy. Poza podstawowymi informacjami o w/w zabytkach czytelnicy poznali wiele nieoczywistych faktów z nimi związanych, np. wykorzystanie komór w kopalni soli w Wieliczce, struktura zespołu pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej czy warunki budowy Kościołów Pokoju w Jaworze, Świdnicy i Głogowie.
     W 2019 roku dopisano do Listy kolejną polską osobliwość: „Krzemionkowski region pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego” znajdujący się na północno-wschodnim skraju Gór Świętokrzyskich.
     Godna pochwały publikacja z pewnością zachęci młode pokolenie do wędrówek po kraju celem poznawania skarbów kultury swojej ojczyzny.

Wieliczka ZamośćBiałowieża
* zdjęcia własne z książki


1 komentarz: