środa, 28 czerwca 2023

Dwory polskie w akwareli Macieja Rydla

 


Maciej Rydel

Wydawnictwo UG 2022

 
 Smutno mi Boże...

      Smutno mi Boże po lekturze katalogu wystawy zatytułowanej „Dwory polskie w akwareli Macieja Rydla. Na ratunek ginącego dziedzictwa narodowego”. Wystawę zorganizowano w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, a uniwersyteckie wydawnictwo opublikowało jej katalog. W odautorskim Wstępie przeczytać można o genezie ekspozycji i jej elementów, a nawet o przyczynach, dla których doktor nauk ekonomicznych stał się pasjonatem, dokumentalistą i malarzem polskich dworów. Maciej Rydel doceniając ich wyjątkowe znaczenie w podtrzymywaniu naszej tożsamości narodowej, kultywowaniu tradycji i kultury szlacheckiej oraz prowadzeniu gospodarki rolnej dla całego społeczeństwa, na wszelkie sposoby stara się zachować w pamięci Polaków fenomen polskiego dworu szlacheckiego. Autor wystawy i katalogu dokumentuje ich historię, fotografuje i maluje, pisze książki i artykuły, a także działa we władzach Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
     Maciej Rydel jest akwarelistą, który uczył się sztuki posługiwania się pędzlem i farbą wodną kopiując obrazy mistrzów. Z kilkuset obrazów twórca wybrał wizerunki dworów z obszaru całej Rzeczypospolitej, także tych nieistniejących, o wyjątkowo polskiej architekturze osadzonych w „pięknych okolicznościach przyrody” czy związanych z wybitnymi Polakami. W opracowaniu znalazły się krótkie biogramy artystów malujących siedziby ziemiaństwa, arystokracji i rycerstwa, takich jak np. Napoleon Orda, Zygmunt Vogel, Alexander Duncker, Zygmunt Gloger, Bronisława Rychter-Janowska, Mieczysław Jałowiecki, Tadeusz Osiński, Zbigniew Szczepanek. Autor wspomniał też o innych artystach utrwalających wizerunki szlacheckich siedlisk. 

Krzykawka - rekonstrukcja dworuSzemetowszczyzna - Białoruś - dworu nie maNadzów - dwór jest ruiną

  Zagłada polskiego ziemiaństwa

    Główna część publikacji zawiera reprodukcje akwarel Macieja Rydla wraz z opisem przedstawionych dworów. Oprócz uwag o architekturze budowli, jej właścicielach i gościach autor przekazał garść ciekawostek z dziejów obiektów. Na zakończenie zaprezentował informacje o losach ostatnich gospodarzy siedzib przed 1939 rokiem oraz o powojennych losach budowli. W tych fragmentach pojawiają się frazy: wypędzeni z domostwa, zamordowani przez hitlerowców lub sowietów, wywiezieni na Sybir oraz określenia: zdewastowany, ograbiony, spalony, rozebrany, opuszczony, nie istnieje…
     Zagładzie polskiego ziemiaństwa dokonanej przez niemieckich i sowieckich barbarzyńców uległy elity polskiego społeczeństwa, ich rodowe siedziby wraz z otoczeniem i kulturalnym dorobkiem wielu pokoleń oraz infrastruktura rolnicza i gospodarcza. Powojenna komunistyczna rzeczywistość dopełniła dzieła zniszczenia dworów, symboli i ostoi polskości, traktowanych jako kolebki wrogów ludu. Z tego powodu lokowano w nich magazyny, biura i mieszkania pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, w niektórych urzędy, internaty, biblioteki, szkoły. O większości z tych kultowych budowli napisano w katalogu: „Dziś po dworze nie ma śladu” …

Sukurcze - Białoruś - dworu nie ma Mikołajewice - dworu nie ma Lubień Wielki - Ukraina


 Dwory, których już nie ma

     Dzięki akwarelom Macieja Rydla młode pokolenie Polaków ma możliwość poznania polskich dworów, „gdy zadbane, otoczone pięknymi parkami dumnie głosiły świetność rodu, gospodarność właścicieli lub po prostu piękno jakże polskiej architektury”. Dlatego szczególnie cenne są wizerunki siedzib, których nie ma w przestrzeni naszej Ojczyzny. To właśnie Maciej Rydel postanowił „tchnąć życie w… dwory, których zobaczyć już nie można”.  Kluczewsko, Witulin, Wróblewice, Czombrów, Dąbie Kujawskie, Dobromierz, Kowaliszki, Kurzany, Malczyce, Perespa, Pokrewnie, Roś, Tymoszówka, Zegrzynek oraz te z zamieszczonych reprodukcji...

     Miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w wernisażu wspomnianej wystawy, który odbył się w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie w maju 2023 roku. Otwarcie ekspozycji poprzedzone było wykładem dr Macieja Rydla wprowadzającym w dworską tematykę.  Wyremontowany dwór i oficyna z przysłowiową polską gościnnością przyjęły w swoje progi licznie przybyłych miłośników historii polskiego ziemiaństwa. Atmosfera wnętrz modrzewiowego dworu pamiętającego epokę stanisławowską stworzyła niepowtarzalny klimat intelektualnej uczty (chociaż wydarzenie nie działo się w czwartek :)).

Radziwiłłmonty - Białoruś - dworu nie maJohaniszkiele - LitwaBienica - Białoruś - dworu nie ma


Leszczków - Ukraina - dworu nie ma Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie - sala wystawowa Kromołów - dworu nie ma

* zdjęcia własne z książkiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz