niedziela, 16 czerwca 2024

Podlasie Południowe cz 2


Podlasie Południowe

maj 2024


Podlasie Południowe (bardzo) w maju: cd

     Poza poprzednio opisanymi miejscowościami: Gałki, Nowa Sucha, Dąbrowa, Korczew, Ostrówek, Patrykozy, Wola Suchożebrska, Sinołęka, Mordy, zajrzałam także do dwu miast: Drohiczyna lokowanego w XV wieku i odległych o 40 km Siedlec lokowanych w wieku XVI. Obydwa zniszczyli Szwedzi w XVII wieku... 

Drohiczyn

    Historyczna stolica Podlasia leży na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej nad Bugiem. Drohiczyn uzyskał lokację miejską w 1429 r. XVI wiek to okres największego rozkwitu miasta. Na początku XVII w. były w Drohiczynie trzy kościoły, cerkwie unickie i prawosławne oraz cztery klasztory w tym dwa katolickie. W mieście istniały także szpital, apteka i szkoła. Zniszczony został podczas potopu szwedzkiego. Obecnie liczy około 2000 mieszkańców i jest siedzibą diecezji drohiczyńskiej. Zachowało się wiele zabytków architektury, trzy muzea i kilka pomników. Wśród zabytkowych atrakcji turystycznych są m.in.:

 • Cerkiew pw. Mikołaja Cudotwórcy z XIX w.
 • Katedra Trójcy Przenajświętszej.
 • Klasztor jezuitów (Wyższe Seminarium Duchowne).
 • Kuria Diecezjalna.
 • Kościół i Klasztor franciszkanów.
 • Kolegium Pijarów z XVIII w.
 • Klasztor i Kościół Mniszek Benedyktynek z XVIII w.

Drohiczyn - Kościół franciszkanów
Drohiczyn - Cerkiew pw. Mikołaja CudotwórcyDrohiczyn - Kuria Diecezjalna

Drohiczyn - Muzeum DiecezjalneDrohiczyn - Katedra Trójcy PrzenajświętszejDrohiczyn - Wyższe Seminarium Duchowne

 •  Muzeum Diecezjalne – otwarte 12 stycznia 2004 r., zajmuje powierzchnię ponad 500 m2. Stałe ekspozycje muzealne zawierają prawdziwe unikaty (monstrancja obozowa, stuła kapłańska z sowieckiego łagru, metryka chrztu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, krucyfiks wykonany przez perskich muzułmanów, autografy literatów i świętych), zabytkowe szaty liturgiczne i tkaniny (ponad 100). 


Drohiczyn - Muzeum Diecezjalne
Drohiczyn - Muzeum DiecezjalneDrohiczyn - Muzeum Diecezjalne


Drohiczyn - Muzeum Diecezjalne - monstrancjeDrohiczyn - Muzeum Diecezjalne - szaty liturgiczneDrohiczyn - Muzeum Diecezjalne - wota kresowe

Siedlce

    Siedlce położone są na Podlasiu Południowym, ale historycznie należały do ziemi łukowskiej (Małopolska) na Wysoczyźnie Siedleckiej. Siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji siedleckiej. Prawa miejskie Siedlce otrzymały w 1547 roku. Zniszczone przez Szwedów w XVII w. Odrodzenie miasta nastąpiło w XVIII wieku za Aleksandry Ogińskiej z rodu Czartoryskich (1730-1798). Miasto stało się ważnym ośrodkiem życia towarzyskiego i kulturalnego w Polsce, gościło nawet króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obecnie liczy 70 tys. mieszkańców.
    Najważniejszą budowlą jest Pałac Ogińskich z I poł. XVIII w. Murowany pałac został wybudowany przez Kazimierza Czartoryskiego przed rokiem 1730. Jego wnuczka Aleksandra w latach 1779–1781 przebudowała pałac wg planów Stanisława Zawadzkiego (Dobrzyca, Śmiełów, Lubostroń). Dobudowano wtedy górną kondygnację i dwa skrzydła poprzeczne. Całość nabrała charakteru klasycznego - pierwsza na ziemiach polskich budowla zawierająca motyw portyku kolumnowego. W pałacu w 1783 i w 1793 gościł król Stanisław August Poniatowski. W salach pałacu tworzyli poeci oświecenia: Franciszek Karpiński, Julian Ursyn Niemcewicz, Franciszek Dionizy Kniaźnin. Gościem był również Tadeusz Kościuszko.
    Po śmierci Aleksandry Ogińskiej w 1798 r. właścicielem miasta stała się Izabela Czartoryska, która wymieniła dobra siedleckie na dobra rządowe na Lubelszczyźnie (Puławy). W związku z tym od 1804 Siedlce stały się miastem rządowym, a pałac obiektem użyteczności publicznej.
Przed pałacem znajduje się Zegar analematyczny - godzinę pokazuje cień obserwatora, który musi stanąć w wyznaczonym miejscu. W Oficynie pałacowej mieści się restauracja. 

Siedlce - Pałac Ogińskich - Zegar analematyczny
Siedlce - Pałac OgińskichSiedlce - Pałac Ogińskich


Siedlce - Pałac OgińskichSiedlce - Pałac Ogińskich - westybul  Siedlce - Pałac Ogińskich - westybul

Z pozostałych zabytków należy wymienić:

 • Ratusz miejski Jacek z XVIII w wg projektu Stanisława Zawadzkiego. Zwieńczony ośmioboczną wieżą z figurą Atlasa dźwigającego kulę ziemską. Działa w nim Muzeum Regionalne w Siedlcach.
 •  Klasycystyczny budynek Poczty Polskiej.
 • Barokowo-klasycystyczny kościół pw św. Stanisława BM.
 • Zabytkowa kamienica przy ul. Floriańskiej 5
 • Archiwum Państwowe w dawnych stajniach
 • Muzeum Diecezjalne – skrywa w swych wnętrzach dzieło El Greco „Ekstaza św. Franciszka
 • Kościoły rzymsko-katolickie  - 11 parafii oraz 9 świątyń innych wyznań.

Siedlce - Ratusz miejski Jacek
Siedlce - Archiwum PaństwoweSiedlce - Poczta PolskaPodlasie Południowe zaprosiło mnie na kolejną wizytę, wszak historyczna kraina wabi zabytkami, miasteczkami i wioskami oraz specyfiką pogranicza… 

 

 * zdjęcia własne 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz