niedziela, 16 lipca 2017

Józef Piłsudski przywódca i marszałek

Pomnik Józefa Piłsudskiego KrakowAnna Paterek


Arystoteles 2017Dar Komitetu Żołnierza Polskiego

     Album biograficzny autorstwa Anny Paterek zatytułowany „Józef Piłsudski. Przywódca i marszałek” jest kolejnym wydawnictwem popularno-naukowym poświęconym naszemu bohaterowi narodowemu. Autorka książki jest związana z Chrześcijańską Fundacją Życie i Misja, a w swej pracy wydawniczej specjalizuje się w tematyce chrześcijańskiej. Natomiast wydawnictwo Arystoteles publikuje "książki dla wszystkich", szczególnie adresowane do młodego pokolenia.
Anna Paterek w przystępny sposób naszkicowała życiorys Naczelnika Państwa, nie uchroniwszy się od drobnych pomyłek i literówek. Najbardziej rażące wydaje się błędne podanie godziny śmierci Marszałka jako 10.45, zamiast prawdziwej 20.45.
     W drugiej części książki przedstawiła wybrane miejsca upamiętnienia Józefa Piłsudskiego. Obok tego najbardziej znanego i najczęściej fotografowanego obiektu, tzn. dworku Milusin w Sulejówku – daru Komitetu Żołnierza Polskiego dla swego dowódcy, w którym urządzono muzeum – zaprezentowano szereg innych. Monumentalne pomniki Marszałka w Warszawie, Krakowie i Gdańsku przedstawiają imponujące figury stojącego Józefa Piłsudskiego. Podobna do nich jest rzeźba solna, którą można podziwiać w Komorze Józefa Piłsudskiego w Kopalni Soli w Wieliczce. Wykonał ją górnik-rzeźbiarz Stanisław Anioł. Notabene, takie samo nazwisko nosi bohater kultowego serialu Stanisława Barei o tytule „Alternatywy 4”.
     Staranną oprawę graficzną książka zawdzięcza p. Ryszardowi Wiślanowi, dzięki któremu forma publikacji znacznie zdystansowała jego treść. Liczne archiwalne i współczesne fotografie (czarno-białe i barwne), chociaż w większości znane czytelnikom, doskonale zilustrowały tekst opracowania; tym bardziej, że opatrzono je wyczerpującymi podpisami. Twarda okładka i kredowy papier dopełniły całości, która przyciąga uwagę właśnie swą szatą graficzną.

Pomnik Józefa Piłsudskiego Wieliczka
Pomnik Józefa Piłsudskiego Wieliczka
Pomnik Józefa Piłsudskiego Gdańsk
Pomnik Józefa Piłsudskiego Gdańsk
Pochowano go na Wawelu!

     Uważny czytelnik książki odczyta zapewne niezbyt przychylny stosunek autorki do głównego bohatera. Już w kilkunastozdaniowym Wstępie pojawiły się pejoratywne sformułowania pod adresem Józefa Piłsudskiego i jego działań politycznych: eliminował opozycję, metody siłowe, krwawy zamach, torturowanie i zarzut główny: pochowano go na Wawelu!
     Nie ze wszystkimi tezami Anny Paterek można się zgodzić. Autorka wspomina podpisanie „korzystnego pokoju ryskiego” w 1921 roku. Ale dla kogo korzystnego? Dla Rzeczypospolitej, która utraciła część terytoriów, część obywateli na utraconych terenach, część majątków i zrabowanych dóbr narodowych?!
Wracając do Marszałka, czy można nazwać hipochondrykiem człowieka, który stracił zdrowie podczas kilkumiesięcznej wędrówki etapami po bezkresach mroźnej Syberii i następnie podczas kilku lat życia w niesprzyjających warunkach syberyjskiego zesłania. Józef Piłsudski nabawił się wtedy powracających infekcji dróg oddechowych (influenca).

Pomnik Józefa Piłsudskiego Warszawa pl. Piłsudskiego
Pomnik Józefa Piłsudskiego Warszawa pl. Piłsudskiego
Pomnik Józefa Piłsudskiego Warszawa Belweder
Pomnik Józefa Piłsudskiego Warszawa Belweder


Wskrzesiciel Niepodległości Ojczyzny i Wychowawca Narodu

     Anna Paterek niewątpliwie przyczyniła się do popularyzacji postaci Pierwszego Marszałka Polski wydając zupełnie dobry „familijny” album, którym wpisała się w nurt obchodów Roku Józefa Piłsudskiego, ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze sto pięćdziesiątą rocznicą urodzin Marszałka. W uchwale napisano, że był On „niezłomnym bojownikiem o wolność i niezawisłość Polaków” oraz, że
Marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów”.
O wpływie autorytetu Józefa Piłsudskiego na kolejne pokolenia Polaków świadczą np. publikacje młodego historyka, Adama Stefana Lewandowskiego, zatytułowane: «SOLIDARNOŚĆ» na szlaku Józefa Piłsudskiego czy Piłsudski w NZS-ie.
Wspomnianą uchwałę można uznać za kontynuację ustawy z 1938 roku, w której Sejm stwierdził, że
"Pamięć czynu i zasługi JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, Wskrzesiciela Niepodległości Ojczyzny i Wychowawcy Narodu, po wsze czasy należy do skarbnicy ducha narodowego i pozostaje pod szczególną ochroną prawa."

Pomnik Józefa Piłsudskiego Sulejówek 2017
Pomnik Józefa Piłsudskiego Sulejówek 2017

* zdjęcia https://pl.wikipedia.org/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz